UDH bakanlığının 2009 yılında yayımladığı yönetmeliğe göre kıyılardaki tüm işletmeler bu yönetmeliğe tabi. Balıkçı barınakları da yönetmelik gereği UDH' dan "İŞLETME İZNİ" almak zorunda. İşlem basit; 1- 1/1000 ölçekli lejant planı yapılacak 2- Yangına karşı güvenli raporu alınacak. Lejant planı MMO. kayıtlı bir mimara yaptırılır, ücreti 1000 ila 3000 TL arası değişir, gel gelelim yangın raporuna. O an ve o gün rapor verecek olan memurun canı ne çekerse ona göre bir rapor yazar. Kimi barınağa "5 adet 50 kg' lık söndürme tüpü vardır, yeterlidir.", kimine de "köpüklü söndürme tankları, 3 bar basınç verebilecek tatlı su boruları, 2 tonluk tanklar, vs,vs. yapılması gerekir." der. Standart ölmüş haberi yok. SÜRKOOP' UN HABERİ VAR MI?