Balıklarda artış; bireylerin büyümesi ve üreyip çoğalması olmak üzere iki yolla olur.
Küçük balık avlamanın zararlarını bir örnekle açıklayalım.