2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Kültür Balıkçılığı Nedir ?

 1. #1
  Hıcaz

  Standart Kültür Balıkçılığı Nedir ?

  Kültür Balıkçılığı Nedir ?

  ÜLKEMİZDE KÜLTÜRÜ YAPILAN BALIKLARDA RAPOR EDİLMİŞ PARAZİTLER :


  Türkiye’de aquakültür çalışmaları 1970’li yıllarda alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve sazan
  balığının (Cyprinus carpio) kültüre alınmasıyla başlamış olup, 1980’li yıllarda levrek
  (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) balıklarıyla devam etmiştir. 2000’li yıllarda ise
  orkinos balıklarının (Thunnus thynnus) kültüre alınması süregelmiştir, daha sonra günümüze kadar
  sarıağız balığı (Argyrosomus regius), sivriburun karagöz balığı (Puntazzo puntazzo), sinağrit balığı
  (Dentex dentex), mersin balığı (Acipenseridae), deniz alabalığı (Salmo trutta labrax), orfos balığı
  (Epinephelus sp), sarıkuyruk balığı (Seriola dumerili), kaynak alabalığı (Salvelinus fontinalis) ve
  çeşitli sparidler (Pagrus auriga, Pagrus pagrus) gibi çeşitli balıkların kültüre alınmaları denemeleri
  yapılmaktadır.
  Ülkemizde yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan ve denemeleri yapılan Oncorhynchus mykiss,
  Cyprinus carpio, Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili, Argyrosomus regius,
  Puntazzo puntazzo, Dentex dentex, Salvelinus fontinalis and Salmo trutta labrax balıklarından çeşitli
  parazitler rapor edilmiştir
  Kültür balıklarından baskın olarak rapor edilen grup 28 türle protozoan parazitler olmuştur. Bu
  grubu 17 türle helmintler izlemiştir: Yassı helmintler filumundan (Platyhelminthes) izlemiştir; 11
  monogenean, 4 digenean, 1 cestod ve dikenbaşlı helmintler (Acanthocephala) filumundan 1 türdür.
  Bir diğer filum eklembacaklılar (Arthropoda) 11 türle temsil edilmektedir, 6 kopepod ve 5 parazitik
  isopod.
  Bu balıklar arasında sazan balığı 17’ si protozoon ve 12’ si metazoon parazit olmak üzere toplam 29
  parazitle en çok parazitlenen türdür. Diğer balıklarımızdan ise sırasıyla Oncorhynchus mykiss’ te 18
  parazit, Dentex dentex’ te 9 parazit, Dicentrarchus labrax’ ta 7 parazit, Sparus aurata’ da 6 parazit,
  Puntazzo puntazzo’ da 1 parazit, Salvelinus fontinalis’ te 2 parazit, Salmo trutta labrax’ ta 2 parazit,
  Seriola dumerili’ de 2 parazit, Argyrosomus regius’ te 1 parazit saptanmıştır.
  Bu derleme çalışmasında, Türkiye’de kültürü yapılmış balıklarda saptanan parazitlerden bazılarını

  2
  protozoon parazitler, helmintler ve parazitik arthropodlar başlıkları altında genel özellikleri,
  fotoğraflarıyla ve liste olarak verilmek istenmiştir.
  1.PROTOZOON PARAZİTLER
  Amyloodinium: Şekilleri yuvarlağa yakın olup büyüklükleri 20-70 m olup sarımsı pigmente
  sahiptirler. Deniz akaryumlarında ve kültür deniz balıklarında (çipura, mercan, levrek vb) ciddi
  epizootiklere sebep olmaktadır. Özellikle solungaçlara yerleşirken bazen deriye de yerleşebilir.
  Solungaçlarda hemorajilere, yangıya ve nekrozlara sebep olur. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara
  da zemin hazırlar. En yaygın türü Amyloodinium ocellatum’ tur.
  Ichthyobodo (Costia): Ektoparazit olan bu tür böbrek şeklinde olup renksiz, 2 kamçılı ve oldukça
  hareketlidirler. Patojeniteleri çok yüksek olup özellikle deri, yüzgeçler ve solungaçlarda yerleşirler.
  Enfekte balıklarda vücut ve yüzgeçler üzerinde mukusta bir artış ve açık mavimsi veya grimsi bir
  tabaka oluşur. Kültür balıkçılığında özellikle alabalık yetiştiriciliğinde larval safahada en sık
  karşılaşılan ve ciddi balık ölümlerine sebep olmaktadır. Costia’nın oluşturduğu hastalığa
  ichthyobodosis, costiasis veya blue slime denilmektedir. En yaygın türü Ichthyobodo necator’ tir

  3
  Ichthyophthirius: Oldukça büyük ciliatlardan olup I. multifilis bilinen tek türüdür. Makronukleus at
  nalı şeklinde olup karakteristiktir. Tatlısu balıklarında tropikal balıkların yanı sıra somon
  balıklarında ciddi parazitlenmeye sebep olurlar. Yüzgeç, deri ve solungaçlarda küçük beyaz püstüller
  oluşturmaları sebebiyle hastalığa beyaz benek hastalığı denilmektedir. Balıkların sürtünmeleri
  sonucu yaraların açılmasına ve mantar vb sekonder mantar enfeksiyonlarının oluşmasına sebep
  olurlar.
  Apiosoma: Çan hayvancıklarına benzemekte olup balık derisi, yüzgeç ve solungaçlarına ayak
  benzeri bir yapı (disk) yardımıyla tutunurlar. Tropikal balıklarda ve som balıklarında daha sık
  görülürler. Ağır enfeksiyonlarda deride donukluğa, solungaçlarda ise yangıya bunun sonucu olarak
  solungaç filament ve lamellerinde şişme, yapışma, nekroz ve ölümle sonuçlanabilen kayıplara yol
  açar. En yaygın türü Apiosoma piscicolum’ tur.

  4
  Trichodina: Trichodinalar deniz ve tatlısu balıklarda deri ve solungaçlarında ektoparazit olmakla
  beraber görevsel benzerlik veya komşu organ olması nedeniyle boşaltım organlarında ve ovidukta da
  rastlanırlar. Balıklarda deride ve solungaçlarda bulanıklığa, düzgün olmayan lekelere neden olur.
  Pullarda gevşeme ve dökülmelere, ağır enfeksiyonlarda iştahsızlık ve zayıflamalara, solungaçlarda
  yangı oluşmasına, filament ve lamellerin şişmesine, nekroza sebep olur. En yaygın türleri T.
  domerqui, T. nigra’ dır.
  Chilodonella: En yaygın türü C. cyprini’ dir. Balıklarda deride, yüzgeç ve solungaçlarda
  parazitlenir. Transversal bölünmeyle çoğalırlar, dinlenme kistleri oldukça dayanıklı olup su ve havuz
  diplerinde uzun süre canlılıklarını korurlar. Özellikle tropikal balık türlerine zarar verirler ayrıca
  alabalık, tilapia ve som balıklarında zaman zaman sorun oluştururlar. Ağır enfeksiyonlarda balıkta
  aktivitede ve iştahta azalma dikkati çeker.

  5
  Cryptobia: 2 kamçısı olup balıkların kanında yaşamakta, Trypanosomaya göre daha patojendir.
  Enfekte balıklarda şiddetli anemi, solungaçta solgunluk, kanın daha sulu olması, solunum daha hızlı
  olması, böbreklerin işlevini yitirmesi, epitelde dejenerasyon, vascular lezyonlar ve inflammatory
  lezyonlar, tromboz oluşumu, gözlerin içeri doğru çökmesi veya eksoftalmus görülmesi muhtemeldir.
  Kültür balıkçığında özellikle somon ve alabalık yavrularında ciddi ölümlere yol açtığı sıklıkla rapor
  edilmektedir. C. salmositica, C. cyprini, C. branchialis yaygın görülen türleridir.
  Trypanosoma: Vücut uzamış yaprak veya mekik şeklindedir, tek kamçısı bulunmakta ve dalgalı zar
  yapar. Balıklarda kanda yaşarlar, uyku hastalığının etkenlerindendir. Gelişmelerinde ve balığa
  bulaşmalarında Crytobia gibi bunlardada sülükler rol oynar. Kendi eksenleri etrafında dönme ve

  6
  bazende baş aşağı yüzme görülür. Haematocrit, hameoglobin ve protein seviyelerinde azalmalar
  görülür. Daha çok sazan, kadife ve alabalıklarda hastalık etkenidirler. T. tincae, T. cyprini yaygın
  görülen türleridir.
  Hexamita (Octomitus): Vücut formu uzamış, oval ve armut şeklinde olup 4 çift (8 adet) kamçı
  taşırlar. Endoparazit olup kültür balıkçılığında ağır enfeksiyonlarda özellikle genç alabalık ve somon
  balıklarında enterite yol açarak mukozayı tahrip eder. İleri safhalarda daha çok akvaryum
  balıklarında karaciğer ve safra kesesine yerleşir. Enfeksiyon etkenlerin yem veya suyla birlikte
  alınmasıyla oluşur. H. salmonis, H. intestinalis, H. truttae yaygın görülen türleridir.
  Eimeria (Coccidia): Balıklarda bağırsak, karaciğer, böbrek, hava kesesi, ve diğer organlara
  yerleşirler. Ookistler bağırsakta sporlanır ve enfeksiyon balıkların ookistleri ağız yoluyla almasıyla
  olur. Özellikle bağırsakta 1mm varan ülserler, hemorajik bir tablo, anüs kırmızı, dışkı sarımsı renkli
  görülür. Bağırsakların orta ve son kısımlarında sarımsı-beyaz şizont veya gamet odaklarına rastlanır.
  Bunlara sarı cisimcikler denir. E. subepithelialis, E. carpelli, E. truttae yaygın görülen türleridir.

  7
  Myxobolus: (Dönme, Fırıldak, siyah kuyruk hastalığı): Sporları oval veya yuvarlağa yakındır, ön
  kısımlarında 2 polar kapsülü vardır. Kıkırdak dokusuna ve kemik dokuya yerleşerek şekil
  bozukluklarına, denge sistemin bozmakta ve balığın dönerek yüzmesine sebep olmaktadır. Yavru
  alabalıklarda siyah pigmentasyon, özellikle çene, kuyruk ve omurgada şekilsel bozukluklar,
  deformasyon, dikkati çekmektedir. Kuyruk yüzgecinin ve sapının rengi koyulaşır. Alabalıklarda
  enfeksiyon gücü yüksek bir hastalıktır. Sekonder enfeksiyonlara da zemin hazırlarlar. M. cerebralis,
  M. pfeifferi, M. luciopercae yaygın görülen türleridir.
  Sphaerospora: Sporları yuvarlaktır. İki polar kapsül ön uçta yeralır. Böbrek dokusu oluşan
  kistlerden ötürü oldukça büyür. Ovaryum, karaciğer ve dalağa da yerleşebilmektedirler. Özellikle

  8
  sazanlarda hava kesesi yangıları ile birlikte gözlenen patojenite potansiyeli yüksek bir diğer
  protozoondur.
  Ceratomyxa: Daha çok deniz ve akvaryum balıklarından rapor edilmişlerdir. Özellikle safra
  kesesinde yerleşirler. Sporları şapka şeklindedir. C. shasta ile enfekte olmuş balıklarda anüs
  şişkindir, mide, özofagus, derialtı bağ doku, karaciğer, safra kesesi veya solungaçlarda içi trofozoit
  ve sporla dolu beyaz-gri kitleler oluşur.
  II. HELMİNTH PARAZİTLER
  Filum Platyhelminthes (Yassı Helmintler)
  Sınıf Monogenea
  Dactylogyrus: Özellikle sazangillerin solungaçlarında parazitlenir ayrıca deri ve yüzgeçlerde de
  rastlanır. Posterior yapışma diskinde 7 çift marginal 1 çift median çengel ve bağlayıcı çubuklar
  vardır. Ovipardırlar. Balıklarda özellikle solungaçlarda önce irritasyona sebep olur, mukus salgısı
  artar, Ağır enfeksiyonlarda tutundukları yerde solungaç zedelenmelerine ve solungaç yangısına
  neden olurlar. Solungaç filamentleri şişer yapışmalar oluşur. Anemi ve ölümler gözlenir. D. vastator,
  D. extensus, D. anchoratus yaygın görülen türleridir.

  9
  Gyrodactylus: Posterior yapışma organelinde 16 marginal 1 çift median kitinöz çengel taşırlar. Göz
  veya göz lekesi bulunmaz, vivipardırlar. Çeşitli balıkların deri, yüzgeçlerinde nadiren solungaç ve
  burun deliklerinde parazitlenirler. Deri epitel hücrelerindeki dejenerasyonu takiben gri mukus
  tabakası ile kaplanır, ülserler oluşur. Parazitler mukus ve nekrotik deri hücreleriyle beslenirler.
  Oluşan deri yıkımıyla bakteriyel ve fungal hastalıklar daha çabuk yerleşir. G. elegans, G. salaris
  yaygın görülen türleridir.
  Diplectanum: Arka tarafta 14 lateral, 2 çift büyük ve 3 transversal bar ve 2 skuamodiskten oluşan
  özel bir haptörleri olan Diplectenum aequans levrek balıklarının solungaçlarında sıkça rapor edilen
  bir parazittir. solungaçlarda hemoraji, dokuda dejenerasyon, mukosa artışı tipik belirtilerdir. Balığın
  sekonder enfeksiyonlarına ortam hazırlar verimliliği düşürür.

  10
  Microcotyle: Ön taraflarında iki küçük vantuzdan oluşan prohaptor bulunur. Deniz balıklarının
  solungaçlarından parazitlenirler. İnfeksiyon oranları sonbahar aylarında düşerken, sayıları fazla iken
  verdikleri zarar da artmaktadır.Solungaçlarda mukus artışına, lamellerine birleşmesine, nekroza ve
  hemorajiye sebep olmaktadır. Oluşan lezyonlar sekonder enfeksiyonların bulaşmasına ortam hazırlar.
  Enfekte balıklarda hematokrit seviyesinde düşmeyle birlikte ölümlerde görülmektedir. Bu tür
  sonuçlar balıkları kolayca ölüme götürür. Microcotyle mugilis, Microcotyle chrysophrii yaygın
  görülen türleridir
  Furnestina echeneis: Solungaç paraziti olan Furnestina 10 çift lamelden oluşan skuamodisk, 3
  parça bar ve 2 çift büyük kancadan oluşan haptöre sahiptir. solungaçlarda nekroza ve aşırı mukozal
  artışı görülmektedir. Bu tahribatlar özellikle bakteriyel enfeksiyonların gelişmesine ortam hazırlar.
  Son aşamada ise balık ölümleri görülmektedir.
  Sınıf Digenea

  11
  Sanguinicola:
  Çeşitli balıklarda, özellikle sazan ve alabalıklarda dolaşım sistemlerinde lokalize olan çekmensiz
  trematodturlar. Erginleri ventral aorta ve solungaçların geniş damarlarında bulunur. Çeşitli sümüklü
  böcekler arakonakları olup bunlarda furkoserler gelişir, bu serkerler son konak balıkların solungaç
  filamentlerini delerek kan damarlarına girer. Akut solungaç formu ölümlere neden olurlar. Solungaç
  kapilarlarında tıkanmaya ve buna bağlı olarak da solungaçlarda tromboz ve nekrozlara,
  mirasidyumların göçü ise kanamalara sebep olur. S. inermis, S. occidentalis
  Diplostomum: Balıklarda gözde katarakta neden olan bir trematodtur. Asıl konağı su kuşları, 1. ara
  konak sümüklüböcekler olup sporokist, redi ve serkerler 1. ara konak sümüklüböceklerde,
  furkoserler ise balıkta gelişir. Sazan, alabalık ve yılan balığı gibi birçok tatlı su balığında gözde
  lenste bulunur. Metaserkerler balıklar için tehlikeli olup serkerlerin deriden girişi sırasında balıklarda
  kanamaya, serker sayısı fazla olursa ölüme sebep olur. Gözde yerleşenler göz içi basıncını artırarak
  korneada yırtılma ve körlüklere sebep olur. Göz opak, dışarı fırlamış durumdadır. D. spathaceum.

  12
  Clinostomum: 1. arakonakları sümüklü böcekler olup metaserkerler levrek, alabalık vb. balıklarda,
  kurbağaların derialtı dokuları ve kaslarında bulunurlar. Metaserkerler arakonaklarda sarı kist
  hastalığına sebep olurlar. C. marginatum, C. complanatum
  Crepidostomum: Çeşitli sümüklü böcekler ve istiridyeler 1. arakonaklarını, gammarus, kerevit gibi
  kabuklular ve mayıs sineği nimfleri 2. arakonaklarını oluşturur. Sazan, alabalık, yayın ve yılan balığı
  gibi tatlı su balıklarının ince bağırsaklarında bulunur. Balıklarda sindirim bozukluklarına sebep
  olurlar.
  Sınıf Cestoda
  Caryophylleus: Trematodlarla cestodlar arasında morfolojik özellik gösteren bir gruptur.
  Segmentsiz bir yapısı vardır. Suya bırakılan yumurtalar içinde coracidium gelişir, bunlar tubifex,
  Limnodrilus gibi sucul solucanlar tarafından alınır. Bunların vücut boşluğunda 4 ay içinde
  procercoid gelişir. Son konak tatlısu balıkları procercoid taşıyan ara konaklarla beslendiğinde
  bağırsaklarda erginleşir. C. fimbriceps, laticeps. Bağırsakta ödem, lümende tıkanmaya ve
  kondisyonda ani düşmelere neden olur. İleri, enfeksiyonlarda kataraldan hemorajiye kadar değişen
  enterit tablosu oluşur.

  13
  Filum Acanthocephala (Dikenbaşlı helmintler)
  Pomphorhynchus (laevis): Olgunları deniz ve tatlı su balıkları balıklarında, kurbağa ve
  kaplumbağalarda bağırsaklarda parazitlenirler. Alabalık ve sazanlarda ağır enfeksiyonlar
  oluşturabilirler. Bağırsaklarda ödem, tıkanma ve perforasyona sebep olurlar. Sıklıkla ölüme sebep
  olurlar. Bazen karaciğerde kistlenmiş halde bulunabilirler. Tıkanma, nekroz ve perforasyona sebep
  olabilirler.
  III. ARTHROPOD PARAZİTLER
  Filum Arthropoda (Eklembacaklılar)
  Argulus: Balık biti olarak bilinmekte ve balık parazitleri arasında tehlikeli olanlardan biridir. Vücut
  dorsoventral olarak yassılaşmıştır. Cephalotoraks oluşmuş olup iki büyük çekmen diski, 2 adet
  çengelli maksilipedleri vardır. Balık biti olarak bilinirler. Vücutta en çok deri, yüzgeç dipleri,
  solungaçlar ve ağız boşluğunda yerleşirler. Balıklarda görünüm olarak solgunluk, hareketlerinde

  14
  yavaşlama, su zeminine ve objelere sürtünme, morfolojik olarak parazitin bulunduğu deri bölgesinde
  kanamalı yaralar, mukozal madde miktarının artması, pulların dökülmesi ve yüzgeçlerin deforme
  olması gibi septomlar görülür. Ayrıca bu yaralar bakteriyel, viral, fungal gibi ikincil enfeksiyonların
  gelişmesi için uygun ortamlardır. Argulus foliaceus yaygın görülen türüdür
  Sınıf Copepoda.
  Ergasilus: Segmentli, hafifçe yassı gövdesi ve 4 çift yüzme organı olan copepodlardır. Balıklarda
  çoğunlukla solungaçlarda yerleşirler. Ağır enfekte balıklarda solungaçlarda oluşan tahribattan dolayı
  solunum güçlüğü, zayıflama, anemi ve direncin kırılması sözkonusudur. Bu da balıklarda özellikle
  mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar. E. sieboldi, E. gibbus yaygın görülen türleridir.
  Lernea: Tatlı su balıklarında sıkça görülür. İnce uzun vücuda sahip olup ön tarafları çapa
  şeklindedir. Balıkların derisi içine başlarını sokmuş, adeta gömülmüş olarak bulunurlar arka
  kısımları serbest halde bulunur. Balıklarda zayıflama ve ölümler görülür. Özellikle kalp bölgesindeki

  15
  lokalizasyonlar önemli olup sekonder enfeksiyonlar yönünden önemli parazitlerdir. L. cyprinacea
  yaygın görülen türüdür.
  Lernanthropus: Özellikle deniz balıklarının solungaçlarında yerleşirler. Karakteristik özellikleri 3.
  ayaklarının boynuz şeklinde olmasıdır. Solungaçlara tutunurken kapilar damarların daralmasına,
  mukus artışına ve nekroza sebep olurlar. 2. antenleri ve maksillalarıyla solungaç lamellerine sıkıca
  tutunurlar. Solungaç epitel dokusunda dejenerasyon, bağ dokuda nekroz, mukus salgısında artış
  sonuç olarak solunum işlevinin önemli derecede azalmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle kültür
  levrek balıklarında L. kroyeri sıkça rapor edilmektedir.
  Caligus: Deniz balıklarında ektoparazittirler. 2. antenleri ve maksilipedleri, 2 emici diskleri ve
  mandibulları aracılığıyla hem konağa tutunma hemde doku sıvısıyla beslenme işini görürler.
  Konaklarının kan, mukus ve epitelyum hücrelerine adapte olan yassılaşmış bir vücuda sahiptirler.
  deride derin ve geniş yaralar açılmasına, pul dökülmesine, ağız boşluğunda irritasyona, epitelde
  erozyona sebep olmaktadır. C. minimus özellikle deniz levreğinin ağız boşluğunda, vomerde,

  16
  solungaç filamentlerinde, operkulum kapağı üzerinde, deride yerleşmektedir. Mekanik zararlarının
  yanında sekonder enfeksiyonlarında çıkışında büyük rol oynar. Caligus elongatus C. minimus yaygın
  görülen türleridir.
  Pennella: Bu kopepod oldukça uzun bir gövdeye sahip olup arkaya doğru incelmekte ve abdominal
  kısmı gelişmiş ve fırça gibi bir görünüm almıştır. Parazitin erginleri genellikle deniz balıklarının
  dokularına ön kısımlarından gömülü olarak yaşarlar. Parazit yerleştiği dokularda oldukça derin
  yaralar oluşturmakta ve kas içerisinde ilerlemekte kalbe kadar ulaşmaktadır
  Takım Isopoda
  Ceratothoa: Deniz balıklarının ağız boşluğunun tavanına ve tabanına yerleşen oldukça büyük
  parazitlerdir. Balıklarda kanla beslenirler, kafataslarında morfolojik değişikliklere, solungaç
  filamentlerinde kayıplara, kan değerlerinin azalmasına, dilde küçülmeye, kalp ve perikard
  boşluğunda baskıya sebep olurlar, ağır enfeksiyonlarda ölüme sebep olurlar. C. oestroides, C.
  parallela levrek ve çipura balıklarında görülmektedir.

  17
  Anilocra: Deniz balıklarının vücut yüzeyinde, yüzgeçlerinde yerleşen oldukça büyük parazitlerdir.
  Balıklarda görünüm olarak solgunluk, deri bölgesinde kanamalı yaralar, mukozal madde miktarının
  artması, pulların dökülmesi ve yüzgeçlerin deforme olması gibi septomlar görülür. Ayrıca bu yaralar
  bakteriyel, viral, fungal gibi ikincil enfeksiyonların gelişmesi için uygun ortamlardır. Anilocra
  physodes, Anilocra frontalis

  18
  Nerocila: Balıkların vücut yüzeyinde, yüzgeçlerinde yerleşirler.
  Balık yetiştiriciliği aktiviteleri sırasında ortaya çıkabilecek paraziter hastalıklara karşı tedavi ve
  korunmada balık parazitlerinin ve dağılımları konusunun bilinmesi büyük önem taşır.
  .kaynakça

 2. #2
  __BALIKCI FORuM__ kenane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  2.419
  Tecrübe Puanı
  352

  Standart Çipura Levrek yavrusu fiyatları


  Çipura-Levrek Fiyat Listesi
  http://www.akdenizsuurunleri.gov.tr/...n=15&bn=&in=15

  Alabalık-Sazan Fiyat Listesi

  http://www.akdenizsuurunleri.gov.tr/...n=15&bn=&in=17

  Süs Balıkları - Fiyat Listesi

  SATIŞA SUNULAN TÜM BALIKLAR, 27 MART 2009 İTİBARİYLE TÜKENMİŞTİR, 2009 EYLÜL AYINA KADAR PARAKENDE BALIK SATIŞI YAPILAMAYACAKTIR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.  Bilgi için: akvaryum@akdenizsuurunleri.gov.tr

  http://www.akdenizsuurunleri.gov.tr/...n=15&bn=&in=14
  .  "Denizlerimize içtiğimiz suya gösterdiğimiz özeni gösterelim."

  Kenan Haydan
  (Tevellüt; Teşrini evvel miladi 1964)
  YENİKÖY-İSTANBUL

  http://www.amazing-animations.com/animations/fish40.gifhttp://img451.imageshack.us/img451/3605/coadmin7nz9.gif


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kültür Balıkçılığı Nedir ?
  By Hıcaz in forum Balıkçılık Hakkında Genel Bilgiler
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 22.08.09, 14:15
 2. İstiridye yetiştiriciliği hakkında
  By Hıcaz in forum Denizdeki Diğer Canlılar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 29.07.09, 23:35
 3. Genel Gemicilik
  By OfficeR in forum Denizcilik Dökümanları
  Cevap: 5
  Son Mesaj: 12.05.09, 12:51
 4. Midye Yetiştirilmesi
  By Hıcaz in forum Denizdeki Diğer Canlılar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 28.04.09, 00:00

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM