Kuşadalı Balıkçılar Sorunlarına Çözüm Arıyor

Eklenti 6676Eklenti 6677
Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi, denizlerde av alanlarının verimlilik boyutları ve Türkiye denizleri verimlilik alanları hakkında bilgilendirme ve ortaklaşa çözüm aramak için toplantı düzenledi.

Eklenti 6678

Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi binasında gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak deniz bilimcisi Prof. Dr. Ömer Faruk Kara, su ürünleri geliştirme ve uygulama sorumlusu Halit Konanc'ın yanı sıra Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramazan Özkaya ve Kuşadalı balıkçılar katıldı.
Toplantıda ilk olarak koopetarif üyesi balıkçılar, denizlerde balıkçılık alanlarının verimlilik boyutları ve Türkiye denizleri verimlilik alanları hakkında bilgilendirildi. Daha sonra ise Türkiye balıkçığı, avcılık türleri, av gücü, av üretim verileri, balıkçılığın ulusal ekonomideki yeri ve sorunları, balıkçının ve balıkçılığın sosyoekonomik yapı içindeki gücü, çözüm önerileri, balıkçılığın yönetim şekilleri, balıkçılıkta örgütlenme gibi konular görüşülüp çözüm önerileri tartışıldı.
Deniz Bilimcisi Prof. Dr. Ömer Faruk Kara yaptığı konuşmada balıkçıların kooperatifler kurarak örgütlenmesinin önemine vurgu yaparak her balıkçının bulunduğu bölgedeki kooperatife kayıtlı olması gerektiğini söyledi. Denizlerde kontrolün ancak bu yolla sağlanabileceğini, kayıt dışı avlanma ve balık nesillerinin korunmasının kontrol edilebileceğini kaydeden Kara, toplantı sonunda hazırladığı bilgi dosyalarını toplantıya katılan balıkçılara dağıttı.13.12.2010