8 sonuçtan 1 ile 8 arası

Konu: Liman Seferi

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.943
  Tecrübe Puanı
  2443

  Liman Seferi

  SEFER BÖLGELERİ (10.04.2007 tarihli yönetmelik değişikliklerine göre düzenlenmiştir)

  Liman Seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler,
  1) İdari liman seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferdir.
  2) Kıyı seferi: Sınırları belirli limanlar içerisinde en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan yapılan seferdir. Sınırları belirli olmayan limanlarda ise en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 30 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.
  3) 100 mille sınırlı liman seferi: En yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.

  Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferdir.

  Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akdeniz’de ve Kızıldeniz’de yapılan seferdir.

  Uzak Sefer: Yakın sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan sınırsız seferdir. seferler

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  DALGIÇ-BALIKÇI mangusta57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  50
  Mesajlar
  60
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Sayın afala, 100 mille sınırlı liman seferi için gerekli koşullar ve yeterlilik gerektiren gemici veya gemiciler nelerdir? 10,70m balıkçı teknesi için. Saygılarımla...

 3. #3
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  5.695
  Tecrübe Puanı
  933

  Standart

  GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA
  İLİŞKİN YÖNERGE


  ÇİZELGE 7
  BALIKÇI GEMİLERİNİN GEMİADAMLARI İLE DONATIMI


  Eklenti 7554
  Eklenti 7555

  NOT : 1. 1000 GT ve daha büyük balıkçı gemileri yük gemileri gibi donatılır.
  2. Kabotaj veya Liman Seferi bölgelerinde; 50 GT’den küçük balıkçı gemilerinde veya sahip oldukları yeterlikte en az beş yıl deniz hizmeti bulunmak kaydıyla 150 GT ye kadar olan balıkçı gemilerinde Usta Gemici, 300 GT’ye kadar olan balıkçı gemilerinde Güverte Lostromosu Kaptanlık yapabilir.
  3. Boyu 10 m’den küçük su ürünleri avlanma tezkeresi almış Balıkçı Teknesi en az Miço veya Silici ile donatılır.
  4. Kabotaj ve Yakın Kıyısal Seferde Balıkçı Gemisi Kaptanı yerine Sınırlı Vardiya Zabiti de kaptanlık yapabilir.
  5. Liman Sefer Bölgesinde veya merkez limandan 25 mil açılmadan yapılan ve tekrar hareket limanına dönülen veya ardışık limanlar arasında yapılan seferlerde, 18 GT’den küçük Balıkçı Gemileri gemici tarafından donatılır.
  6. Yakınkıyısal seferde makinesi köprüüstünden kumandalı 150 GT’den küçük balıkçı gemilerinde silici aranmaz.”
  7. Liman seferinde ve Kabotaj seferinde, köprü üstünden kumandalı 300 GT den küçük Balıkçı gemilerinde silici yerine gemici istihdam edilebilir.  .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  10 Nisan 2007 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 26489
  Ulaştırma Bakanlığından:

  SEFER BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemi ve su araçlarının sefer bölgelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gemi ve su araçlarına uygulanır.

  (2) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler ile özel mevzuatı olan gemi ve su araçlarının kendi mevzuatlarında düzenlenmemiş hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  (3) Geminin personel donatımı ve amatör denizciler hakkındaki konularda, ilgili mevzuatlarında yer alan sefer bölgeleri ve kuralları uygulanır.

  (4) Türk donanmasına bağlı askeri gemiler ile yardımcı gemilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/4/1948 tarihli ve 6884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük’e dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Askeri gemi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

  b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

  c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

  ç) Merkez limanı: Denize elverişlilik belgesinde belirtilen limanı,

  d) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tarafından belirlenen, çalışabilecekleri deniz alanlarını,

  e) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Sefer bölgelerine ilişkin usul ve esaslar

  MADDE 5 – (1) Gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı, denize elverişliklerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin kurallar ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelikte belirtilen sefer bölgelerine göre belirlenir.

  (2) Gemi ve su araçlarının, ilgili gerekleri karşılaması durumunda sefer bölgeleri değiştirilebilir. Ancak gemi ve su araçları belirlenen sefer bölgeleri dışına çıkarak sefer yapamaz.

  Sefer bölgeleri

  MADDE 6 – (1) Sefer bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Liman seferi:

  1) İdari liman seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferdir.

  2) Kıyı seferi: Sınırları belirli limanlar içerisinde en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan yapılan seferdir. Sınırları belirli olmayan limanlarda ise en yakın kıyıdan 3 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 30 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.

  3) 100 mille sınırlı liman seferi: En yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmadan ve merkez limanından 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferdir.

  b) Kabotaj seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferdir.

  c) Yakın kıyısal sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akdeniz’de ve Kızıldeniz’de yapılan seferdir.

  ç) Uzak sefer: Yakın sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan sınırsız seferdir.

  Belgelendirme

  MADDE 7 – (1) Gemi ve su araçlarının ilgili belgelerinde sefer bölgesi ve merkez limanı belirtilir. Liman seferinde çalışacak gemi ve su araçlarının belgelendirilmesinde liman seferinin, idari liman seferi, kıyı seferi veya 100 mille sınırlı liman seferinden hangisi olduğu da belirtilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  İstisnalar

  MADDE 8 – (1) İskenderun, Mersin, Antalya ve Edremit Körfezlerindeki geçişlerde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan en yakın kıyıdan 10 milden fazla açılmama hükmü uygulanmaz.

  Yürürlük

  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 4. #4
  dökülük

  Standart

  Yanlış hatırlamıyorsam fazladan 3 lü barometre seti olacak.

 5. #5
  DALGIÇ-BALIKÇI mangusta57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  50
  Mesajlar
  60
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Sayın reisim, paylaşım için çok teşekkür ederim. Ama hala kendi soruma cevap bulamadım. 50GT dan küçük tekneler için gemici ve kaptan ile donatılması gerektiğini yazıyor. Bir yandanda 10m den küçük balıkçı teknesi içinde yalnızca gemici ile donatılır diye belirtilmiş. 10m bir tekne 100mil le sınırlı sefer içinde yalnızca gemici yeterlimi? Bunu anlamaya çalışıyordum.

 6. #6
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.943
  Tecrübe Puanı
  2443

  Standart

  10 mt teknede kaptan olarak miço veya gemici kağıdı yeterli kullanmak için..

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 7. #7
  DALGIÇ-BALIKÇI mangusta57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  50
  Mesajlar
  60
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Sayın afala, 10m tekneyi kullanmak için gemici yada miçonun yeterli olduğunun farkındayım. 100mil ile sınırlı sefer için 10m balıkçı teknesinin donanımında yalnızca miço veya gemici yeterlimi? Yoksa sefer bölgesine göre gemici, kaptan sayısı değişiyor mu? Değişiyorsa bu 100mil ile sınırlı sefer için 10m bir teknede olması gereken kağıtlı adam sayısı ve rütbesi ne olmalı?

 8. #8
  dökülük

  Standart

  Hatır değişmiyor.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Yüzen Saraylar-İzmir'de Liman Kavgası
  By exomanyak in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 18.03.09, 19:53

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM