• Bakır – Gümüş iyonizasyonu


Bu iyonizasyon sisteminin faydalarına değinmeden önce Ağır Metal Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri konusunun bir daha incelenmesinde fayda vardır.
Bakır – Gümüş iyonizasyonu özellikle tek hücreli bakterilerin hücre duvarlarını patlatarak yok ettiğinden dolayı suda yosun üremesine karşı çok büyük bir başarı sağlar fakat oksidasyon yeteneği klor kadar başarılı olamadığından su içindeki diğer organik kirliliğin yok edilmesi için klorun oksidasyon gücüne ihtiyaç duyulacaktır.
Kimyasal kullanmadan, Bakır-Gümüş iyonizasyonu ile dezenfeksiyonun , sudaki gram negatif, bakteri, mikrop ve virüslere karşı çok etkili olduğu çeşitli laboratuvar sonuçları ile kanıtlanmıştır.
E-coliye karşı iyonizasyon, klora karşı 400 kat daha etkilidir. İyonizasyon, Lejyonella bakterisine karşı ise klora nazaran 40 kat daha etkilidir.
Bunun yanında, buharlaşmaması, yüksek sıcaklıklarda etkisinin azalmaması, sadece zararlı mikroorganizmalara karşı etkili olması, düşük yatırım ve işletme maliyeti ile diğer dezenfeksiyon yöntemlerine karşı büyük avantaj kazanmaktadır.
Lejyonella Enstitüsünün verilerine göre kesin sonuç alarak Lejyonella mikrobuna en etkili yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle merkezi sıcak su sistemlerinde, duş başlıklarında ve borularda dezenfeksiyonu sürekli yaptığından en etkili yöntemdir.
Sadece tek hücreli mikroorganizmalara etkili olduğundan, göl, gölet ve balık havuzlarında da rahatlıkla kullanılır, Balıklara ve suda var olan bitkilere zarar vermez.
İyonize su;
- Suyu buzlu su şartlarına eşdeğer duruma getirir.
- Zenginleştirilmiş mineral ile suyu elektrolize eder.
- Manyetik alan uygulaması yaparak ağır metalleri yok eder
Bakır/gümüş iyonizasyon sistemi, aşağıdaki mikrop, bakteri ve protozoalara karşı etkilidir.
Amoebae dysenteriae Bacillius subtilis Bacillius typhosus
Cryptosporidium Endamoeba histolytica Escherichia coli (E. coli)
Giardia lamblia Herpes virus HIV
Influenza A & B Legionella pneumophila Poliomyelitis virus
Proteus valgaris Pseudomonas aeruginosa Salmonella
Saccharomyees cerevisiae Sarcina Flava Shigella dysentiniae
Shigella flexneria Staphylococcus aureus Streptococus faecalis
V. cholera Vaccinia virus Vibrio cholerae