Özet: Bu çalışmada Marmara bölgesinde yer alan bazı su ürünleri kooperatiflerinin lüfer avcılık faaliyetleri, balıkçılık kapasiteleri,üye sayıları ve lüfer teknelerinin özellikleri araştırılmıştır. Örneklemeler Eylül 2003 – Aralık 2004 tarihleri arasında 20 adet su ürünleri kooperatifi ve 4 adet dernekte yürütülmüştür. Örnek kooperatiflerde toplam 2389 üye ve 1952 tekne kaydedilmiştir. Üye sayısına bağlı olarak en büyük kooperatif İstanbul-Rumelifeneri’dir. %96’sı lüfer balıkçılığıyla da uğraşan kooperatiflerin balık pazarlaması oldukça azdır (%26).

Belge Adobe PDF formatındadır:
http://balikcilar.net/upload/23_Akyol_23_3-4_2006.pdf