Duyurular & Haberler


Marmara Denizi 2010 Sempozyumu25-26 Eylül 2010, İstanbul
Bakırköy Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi

Katılımcıların katılım ücretlerini yatırmalarını ve çoklu makalelerde sunum yapacakların oturum başkanlarına kendilerini tanıtmaları gerekmektedir.
Kayıt ve Öz Gönderme

‘‘Marmara Denizi 2010’’ sempozyumu bildiri özleri 15 Temmuz 2010 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına yollanmalıdır. Bildiri özleri yukarıda verilen konulara göre uygun oturumlara dağıtılacaktır. Bildirinin kabul edilip edilmediği, bildiri metninin hazırlanması için gerekli biçim ve sunuş kurallarıyla birlikte 20 Temmuz 2010 tarihine kadar sekreterya tarafından yazarlara bildirilecektir.

Başvuru ve Yazışmalar :

Sempozyumla ilgili bütün başvuru ve haberleşmeler sempozyum sekreteryasına posta veya e-mail ile yapılabilir.

Adres: P.K. 10 BEYKOZ- 81650- İSTANBUL
Tel: 0216 424 07 72
Belge geçer: 0216 424 07 71
info@tudav.org
www.tudav.org


Önemli tarihler

15 Temmuz 2010 Özgönderme son tarihi
15 Ağustos 2010 Baskıya hazır bildiri yollama tarihi


Düzenleme:


‘‘Marmara Denizi 2010’’ sempozyumu, TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI tarafından düzenlenmektedir.

Amaç:

Sempozyumun amacı, ülkemizin tek iç denizi olan Marmara Denizi’ni ve kıyı kuşağını çeşitli yönleriyle irdelemek ve öncelikli sorunlarla ilişkin olarak bilgi alışverişinde bulunmaktır. Aynı sempozyum 2000 yılında da vakfımız tarafından yapılmış ve akademik camiada büyük ilgi görmüştü.


Sempozyum Bilim Kurulu :

Prof. Dr. Akın CANDAN, İstanbul Üniv., TÜDAV
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK, İstanbul Üniv., TÜDAV
Prof. Dr. Cemal TURAN, Mustafa Kemal Üniv.
Prof. Dr. Enis MORKOÇ, Marmara Üniv.
Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK, İstanbul Üniv., TÜDAV
Prof. Dr. Kasım Cemal GÜVEN, TÜDAV
Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR, Ege Üniv.
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Nilüfer ORAL, Bilgi Üniv.
Prof. Dr. Tuncer KATAGAN, Ege Üniv.
Prof. Dr. Veysel AYSEL, Çanakkale 18 Mart Üniv.
Prof. Dr. Emin ÖZSOY, ODTÜ Deniz Bilimleri Ens.

Sempozyum Konuları :

Bakırköy Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Marmara Denizi’yle ilişkili olarak aşağıdaki konularda bildiriler sunulacaktır.

  • <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Deprem araştırmaları <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Kimyasal ve Fiziksel Oşinografi <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Kıyı Kullanımı ve Yönetimi <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Marmara Denizi’nde Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Alanları <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Marmara Denizi’nde Balıkçılık <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Marmara Denizi ve Turizm <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Deniz Kirliliği ve Önlenmesi <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Deniz Ulaşımı ve Türk Boğazları <LI style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">Atmosferik Olaylar ve Hava Kirliliği
  • İklim Değişikliği

Tartışma Oturumu
Sempozyumda ‘‘Marmara Denizi Eylem Planı’’ üzerine konusunda uzman kişilerin katılacağı bir panel oturumu düzenlenecektir. Bu panelde konuşmacı olmak isteyenler konuşma özetini sempozyum sekreteryasına yollamalıdır.
KATILIM ÜCRETLERİ
Banka: Ziraat Bankası, Beykoz Şubesi
Hesap Adı: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Hesap No: 2589387-5001

15 Haziran 2010’dan
Önce
Sonra
Öğretim Üyeleri
75TL
100TL
Araş. Gör.
50TL
75TL
Diğer Katılımcılar
80TL
100TL


Kayıt ücretlerinin, yukarıdaki hesaba ‘Marmara Denizi Sempozyumu 2010’ kayıt ücreti olduğu belirtilerek yatırılmalıdır. Banka dekontu belge geçer veya e-posta ile iletişim adresimize gönderilmelidir. Banka dekontunda isim(ler) belirtilmelidir.

Adres: MARMARA DENİZİ 2010SEMPOZYUMU Sekreteryası P.K. 10 Beykoz-81650 İstanbul
Tel: 216 424 0772 Belgegeçer: 216 424 0771
E-posta: info@tudav.org
www.tudav.org
Marmara Denizi Sempozyumu Yazım Kuralları ve Formatı
Başlık Times News Roman, kalın (Bold) ve yazı tipi boyutu (punto) 12 olmalıdır.
Örnek;
Marmara Denizinde Kirlenme Kaynakları
İsim/ler, Katılınan Kurum ve Adresi ve eposta olacaktır.
Metnin tamamı “Times News Roman” olacaktır. İlk Türkçe özet daha sonra ise İngilizce Özet gelecektir. Türkçe ve İngilizce özet, giriş, materyal, metot, sonuç, tartışma ve referansların başlıkları 11 punto olacaktır. Metin ise 10 punto, iki tarafa yaslı olarak yazılacaktır. Sunulacak makaleler resim, fotoğraf, harita, grafik vb. dahil en fazla dört sayfayı geçmeyecektir. Paragraf aralıkları “Tek” olacaktır. Referanslar Soyadına göre örneğin Ayşen A. 2000. Marmara Denizindeki Kirlenme. Daha sonra yayınlanan dergi, sayfa numaraları, yer gelecektir. Anahtar kelimeler dördü geçmeyecek ve 10 punto olacaktır.
Resim, fotoğraf ve haritalar metindeki sırasına göre numaralandırılarak metinden ayrı dosyalar halinde gönderilmesi gerekmektedir. Çözünürlükleri 300dpi, formatları jpeg veya tiff olacaktır. Bildiri kitabı renkli basılmayacaktır. Makaleler Microsoft Word programında açılmaya uygun doc veya docx formatında gönderilecektir.