MUREKKEP BALIGI,KALAMAR,SUBYE,AHTAPOT-CANLI,TAZE,SOGUTULMUS