Seyir (veya seyrüsefer, navigasyon)

bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme ve seferi uygulamadır. Genellikle bir denizcilik terimi olarak kullanılsa da, iki nokta arasındaki yolun önceden belirlenmiş olmadığı kara ve hava yolculuklarında da seyir yapılır. Yön bulma terimi, seyir işinin önemli bir
kısmını oluşturan, yakından bağlantılı bir terimdir.

Konu başlıkları:


Seyir yönteminin başlıca adımları
 1. Bulunulan yerin tespiti. Enlem ve boylam olarak koordinatların belirlenmesi veya harita üzerinde yapılabilir. Bulunulan vadinin, tepenin, köyün adının öğrenilmesi veya geçmişte gidildiğinin hatırlanması da bu kapsama girer.
 2. Gidilmek istenen yerin tespiti.
 3. Gidilecek yolun (rota) tespiti.
 4. Gidilecek yere varıldığının tespiti.
  Seyirde kullanılan başlıca araçlarTeknik araçlar: harita, pusula, sekstant, kronometre, iskandil, altimetre ve Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS).
 5. İnsan yapısı işaretler: Yol işaretleri, fenerler.
 6. Yeryüzü şekilleri: Dağlar, ormanlar, akarsular, göller, sahil şeritleri, vs.
 7. Gök cisimleri: Güneş, Kutup Yıldızı.
 8. Yol sorma.

Teknikler Kerteriz almak: Gidilecek yer bulunulan yerde gözüküyorsa kendi başına yeterli olabilir.

 • Harita üzerindeki yeri bilinen iki noktadan (zirveler, fenerler vs.) kerteriz alarak bulunulan yerin tespiti.
 • Harita üzerindeki hat şeklindeki unsurların (yol, ırmak, kıyı şeridi, vs.) gidilecek yerin geçilip geçilmediğinin kontrolü için kullanılması.

Günümüzde Navigasyon Harita ve navigasyon yazılımı yüklü cihazlar GPS teknolojilerinin gelişmesinin getirdiği yenilikler olarak göze çarpıyor.


Kaynaklar"Seyir Maddesi", Meydan Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi