OLTA NEDİR?

Herhangi bir mantara, kasnağa veya makaraya misine ile sarılı olan, soru işareti ( ? ) biçiminde ucu çengelli olan,gri,mor renklerine havi ,her avlanacak balık için değişik numaraları bulunan,Misine,tüy ve ipek kullanılarak çapari halinede getirilen,bazen sadece köstek dediğimiz kısma ipek ile bağlı olan vede sivri ucuna çeşitli yemlerde takılıp balık avlamakta kullanılan çok basit bir balık avlama düzenidir. Olta ile balık avcılığı kıyıdan ve sandallardan umumiyetle hobi olarak yapılır. Ancak kıyı balıkçılığı yapan sandal balıkçılarında bir geçim kaynağını olşturan bir balık avlama düzenidir de diyebiliriz. Olta ile balık avlamak için seçilecek yemler , çapariler ve zokalar çok önemlidir.Örnek olarak:istavrit avlamada kullanılacak çaparinin tüyü beyaz marti veya Kaz tüyü olmalıdır.Ayrıca uskumru ve kolyos için aynı çaparide kullanılacak tüyler kırçıllı hindi tüyü ideal olanıdır.

kaynak