Organik Balık Üretimi Nedir?

Doğal koşullar altında, hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan, tamamen doğal hammaddelerden hazırlanan yemlerle beslenen ve bir kontrol kuruluşunda sertifikalanan balıklar, “organik balık” olarak adlandırılır. Organik balık üretimi, 1990’lı yılların ortalarında, Avusturya’da bir sertifikalama kuruluşu olan Bio Ernte tarafından, sazan balığının organik olarak sertifikalanması ile başlamıştır.

Organik balık üretimi, daha düşük stok yoğunluğu ile hayvanın refahını sağlayan, kimyasallar veya genetik olarak değişime uğramış ürünler kullanmayarak yapılan bir üretim modelidir. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uygulanan bu alternatif üretim modeli, şu an için dünya üretiminin yalnızca yüzde 0,01’ini oluşturuyor. Bu da, yılda yaklaşık 30.000 tona denk geliyor. Dünyada organik balık üretiminin yarısı Avrupa’da gerçekleşirken, bunu Asya ve Amerika izliyor. www.kobifinans.com