…………………………… isimli ………………………………. Plakal
ı balıkçı gemisi ile orkinos avcılığı yapacağım.Orkinos avcılığı hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen bütün kural ve sınırlara uyacağımı ve orkinos avcılığı için izin talebinde bulunduğum balıkçı gemisine ait aşağıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.
‘Orkinos Avlanma
İzin Belgesi’ verilmesini müsaadelerinize arz ederim. …../…../…..
 
 
GEM
İYE İLİŞKİN BİLGİLER
Gemi Ad
ı
Ruhsat Kod Numaras
ı
GEM
İYE AİT
Uydu Takip Cihaz
ı Seri No
Faks Numaras
ı
Araç Telefon No
Gemi Sahibi/Donatan
ı Adı Soyadı
İrtibat Adresi
İrtibat Tel
Posta Kodu
Faks Numaras
ı
E-Mail(varsa)
Ad- Soyad

İmza
 
 
EKLER
:
Ek-1
Güncel denize elverişlilik belgesi (1 Ad.)
Ek-2

İnmarsat-C uydu sistemi bulundurma sertifika fotokopisi (1Ad.)
Ek-3
CE belgesi fotokopisi
Ek-4
Telekomünikasyon kurumu belgesi fotokopisi