ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG) İSTİHDAMINA YÖNELİK DUYURU
(2013)
Uluslar arası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) bünyesinde uygulanacak "Gözlemci Programı” çerçevesinde, ORKİNOS TAŞIYAN çekici gemilerde "Orkinos Milli Gözlemcisi” statüsünde personel istihdam edilecektir.
ORKİNOS MİLLİ GÖZLEMCİSİ (OMG)
Orkinos Milli Gözlemcisi, 2013 orkinos avcılık dönemine canlı orkinosları taşıyan çekici gemilerde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin ilgili ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uygunluğunu gözlemleyerek rapor tutan denetim görevlisidir.
Gözlemci görev süresi, azami olarak 20 Mayıs – 25 Temmuz tarihleri arasını kapsayabilecektir. Görev süresi çekici gemilerin avlanan orkinosları teslim almasından balıkların çiftliklere teslimine kadar süreceğinden, süre ve bitiş tarihi şimdiden belirlenememektedir.

OMG’nin NİTELİKLERİ;

- Üniversitelerin Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Su Ürünleri Bölümleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği veya Biyoloji Bölümleri/ Anabilim dallarından mezun olmak veya
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli personel statüsünde bulunmak veya
- Orkinos veya ton balığı türleri ve av gereçlerini tanımlayabilecek yeterli deneyimi kazanacak bir süre orkinos teknelerinde veya çiftliklerinde çalışmış olmak, veya daha önce Orkinos Gözlemcisi olarak çalışmış olmaktır.
- Doğru / uygun şekilde gözlemleme, kayıt tutabilme ve rapor yazabilme kabiliyetine ve Bakanlıkça daha önceden verilen veya verilecek olan ICCAT ’ın rehber ilkelerine dayalı eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanmış olmak,
- İngilizce bilmek tercih sebebidir,
- Balıkçı gemileriyle denize çıkabilecek nitelikte gemici cüzdanı veya kâğıdına sahip olmaktır.
- Balıkadam / Dalgıç Sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.
OMG’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI
- Orkinos Taşıma gemilerindeki faaliyetlerin ilgili ICCAT kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek,
- Orkinos Transfer Bildirimi (Transfer Declaration) raporunun geçerliğini denetlemek, doğrulamak/onaylamak.
- Transfer faaliyetlerinin kaydedilmesi ve rapor edilmesi.
- Çekici gemilerde bulundurulması gerekli ICCAT dokümanlarını kontrol etmek ve ilgili rapor formlarına kaydederek Tarım Bakanlığına sunmak.
ÜCRET VE ÖDEME USULLERİ
- Eğitime katılmaya hak kazanan adaylar kendi imkanlarıyla eğitime geliş gidiş yol ücretlerini ve diğer masraflarını karşılayacaklardır. Sür-Koop bu konuda bir ödeme yapmayacaktır.
- Görevlendirilen kişilere ;

* Görevde bulundukları süre için gün başına net 105 TL ödenecektir,
* Görevde bulundukları süre için SSK sigorta kayıtları ve prim ödemeleri kanunen belirtilen zamanlarda Sür-Koop tarafından yapılacak, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
* Gemilerde görev süresince yeme, içme, yatma gemi donatanlarınca karşılanacaktır.
- Daha Önce Milli Gözlemci veya ICCAT Gözlemcisi Görevi yapmış olanlara görevlendirmede öncelik verilecektir.
İSTENİLEN BELGELER
- Özgeçmiş,
- Gemici cüzdanı/ belgesi kopyası,
- Dalgıç / Balıkadam Sertifikası (Varsa) kopyası
- Yeterli iletişim bilgileri

BAŞVURULAR
Başvurular en geç 25 Mart 2013 tarihi mesai bitimine kadar, şahsen, fax veya posta yoluyla Su Ürünleri Merkez Birliği Kooperatif Başkanlığının aşağıda verilen iletişim adreslerine yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SÜR-KOOP, Konur Sok.54/8, 06640, Kızılay/ANKARA
Tlf no : 0 312 419 22 88
Fax no : 0 312 419 22 89
e-mail : sur_koop@yahoo.com.tr