Akyüz (1981); tek tekne ile çekilen ve orta suda kullanılan
, Danimarka modeli yüksek
ağız açan dip trolü ile Karadeniz’de yapmış olduğu çalışmada, yoğun hamsi sürülerinde, bu
takımın, 10-20 dakikalık bir çekim süresinde 1 tonun üzerinde balığın yakalandığını tesbit
etmiştir.
Samsun ve Özdamar (1995); Orta Karadeniz Bölgesi’nde 1994/1995 av periyodunda,
orta su trolü balıılığının, hamsi ve diğer balık stoklarına etkilerinin tesbiti amacıyla
gerçekleştirdikleri çalışmada, orta su trolü ile avlanan hamsilerin boy dağılımı incelenmiş ve
ağa giren balıkların %60.3 ‘nün, bu tür için minimum avlanma boyu olarak tesbit edilen 9
cm’lik boy grubunun altında olduğu tespit edilmiştir.
Erdem ve Erkoyuncu (1997); Orta Karadeniz’de yürüttükleri bir araştırmada, orta su
trolü ağlarının seçiciliğini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre, bölgede hamsi
avcılığında kullanılan trol torbalarının, optimum yakalanma boyu açısından herhangi bir sorun
yaratmadığı, 13 ve 22 mm göz açıklığına sahip torbalar için % 50 seçicilik boyu sırasıyla 9.3
ve 11.1 cm olduğu hesaplanmıştır.
Ayaz (1998); Karadeniz’de pelajik balıkların avcılığında uygulanan ve çift tekne ile
yapılan orta su trolü balıılığının bugünkü durumunu ortaya koyarak, bu ağlarla hedef tür
olarak avlanan hamsi ve mezgit balıklarının boy dağılımını ortaya koymuştur. Hamsi için
ortalama boy 11.1 (7-15) cm, mezgit için ise 13.3 (8.5-22.0) cm olarak bulunmuştur. Aynı
zamanda ilk olarak bölgede geleneksel olarak kullanılan


orta su trolü ağlarının planını


çıkarmıştır.
Özekinci (1999); Ege Denizi’nde tek tekne ile çekilen orta su trol ağlarının
geliştirilmesi üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında, farklı özelliklere sahip iki aynı orta su trol
ağı dizayn edilerek, bunların operasyon sırasındaki teknik kriterlerini belirlemiştir.

Zengin (2000); 1994/2000 y


ılları arasındaki bir dönemde, Orta Karadeniz’de hamsiye
dayalı olarak üretim faaliyetinde bulunan balık-unu yağı fabrikaları üzerine gerçekleştirdiği
bir çalışmada, Karadeniz’de çaça balıılığına yönelik olarak orta su trolü avcılığının
desteklenmesi durumunda, bu türün fabrikalar için alternatif hammadde kaynağı


oluşturabileceği sonucuna varmıştır.
Başusta vd (2000); 1998/1999 pelajik av periyodunda, İskenderun körfezinde, tek
tekne ile çekilen kirişli orta su trolü ile gerçekleştirdikleri deneysel sörveylerde; ilk olarak
bölge balıılığında kullanılan orta su trolü avcılığının ilk aşamada olası problemleri tespit
edilmiş, ikinci aşamada ise problemlerin çözümüne yönelik önerilerde bulunmuştur. Deneme
sonuçlarında bu ağ ile; aynı ortamı paylaşan ve bölge balıılığı için ekonomik değer taşıyan
sardalya ve kolyoz balıklarının yakalandığı tespit edilmiştir.