Ülkemizde taze olarak tüketilen hamsi stokları üzerinde arz talep kuralları gereği fazla
avcılık yapıldığından, hamsinin piyasa fiyatı çok düşmekte ve balıkçılar hedefledikleri geliri
sağlayabilmeleri için daha fazla avcılığa yönelmektedirler
. Hamsi stokları üzerinde daha
düşük av baskısı uygulanması halinde daha yüksek bir gelir elde edilebileceği gibi,
balıkçıların aşırı fiyat düşüşlerinden daha az oranda etkilenmeleri sonucu stoktan daha az
miktarda balığın çekilmesi sağlanabilir (Mutlu, 2000). Karadeniz’deki hamsi populasyonunun
sürekli ürün vermesi ve stoklarının korunması açısından orta su trolleri ile hamsi avcılığının
yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir
. Bu şekilde hamsi populasyonu üzerindeki
av baskısı azaltılacağı gibi, büyük boydaki hamsilerin avlanması durumunda piyasada direkt
olarak taze tüketime sunulabilen kısmın dışında, konserve ve filete olarak değerlendirilme
imkanı doğacaktır.

Karadeniz’de orta su trolü balıkçılığının başarıya ulaşmasında şüphesiz teknik
olanakların (ağlar, elektronik cihazlar vb) yanısıra, balıkçıların deneyimi ve bu tip bir
balıkçılığa gönüllü olarak katılımlarının büyük bir payı bulunmaktadır. Karadeniz’de ilk
olarak orta su trolü avcılığını başlatan ve 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren bu ağlar ile
aynı zamanda çaça balıklarını da avlayan, “Malkoçoğlu Kardeşler” adlı balıkçı firmasının
sahibi ve tekne reisi Atıf MALKOÇ ile yapılan görüşmelerde
; son yıllarda, Karadeniz’de
geleneksel ticari balık stoklarında görülen düşüşlerden sonra, çaça balıkçılığının orta su trolü
ağları ile desteklenmesi durumunda, balıkçı sektörüne ekonomik anlamda önemli bir katkı
sağlayacağı görüşü dile getirilmiştir. Bundan başka proje saha çalışmalarının yürütüldüğü
dönemlerde, genel olarak bölge balıkçılarının bu yöndeki taleplerini yoğun olarak dile
getirdikleri gözlenmiştir. Ancak bu güne kadar Tarım Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğünce Karadeniz’deki pelajik stokların avcılığında orta su trolü ağlarının
kullanılmasına yönelik olarak belirgin bir düzenlemenin varlığından bahsedilemez. İki yıllık
süreleri içerecek şekilde hazırlanan su ürünleri avcılığını düzenleyen genelgelerde, orta su
trolü avcılığı da dip trolü avcılığı için getirilen düzenlemeler içerisinde mütalaa edilmektedir.