Denizcilik Musteşarlığı ÖTV siz Mazot alımlarında yeni bir uygulama başlatıyor.

01 ;Bu uygulamaya göre işletme izni almamış balıkçı barınaklarında günde
300 lt ÖTV siz mazot alımına izin verilecek

02. İşletme izni olmayan ancak büyük balıkçı barınağı statüsünde olan
barınaklarda 300 lt-4000 lt arasında ÖTV siz mazot alımına izin
verilecek

03 işletme izni almış balıkçı barınaklarında ise sınırsız ÖTV siz mazot alımına
izin verilecektir