sınıf:crustacea
ordo:decapoda
subordo:brachyura
familya:cancroidae
tür: Cancer pagurus
Büyük bir pavurya türüdür.Geniş yayvan bir kabuk eklemi vardır(baş eklemi,carapace).
Enine oldukça geniş olan vücudu 30 cm kadar boylanabilmektedir.Sığ ve kayalık alanlardan 520 m derinliklere kadar yayılım göstermektedirler.Gündüzleri kaya altlarında gizlenip geceleri beslenmek için açığa çıkarlar.Etçil ve leşcil olarak beslenmektedirler.Özel olarak avcılığı yapılmaktadır.Ekonomik değeri oldukça yüksektir ve Akdeniz pazarlarında yüksek talep görmektedir