COĞRAFİ ALAN
Atlantik Oyanusu , Byük Oyanus , Hint Okyanusu :
Bu cinsler , Atlantik Okyanusu , Atlantik Oyanusu , Büyük Oyanus , Hint Okyanusu , Karahip ve Sargasso Denizinde bulundu. Suyun Yüzeyinde veya yüzeye yakın yerlerde yaşarlar.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Portekizli asker bir yüzen hidrozondur.Aslında 4 tür polipten oluşan bir kolonidir : pneumatophore yada float ; dactyozoids , yada tentaküller ; gastrozooids yada feeding zooids ve üretim için gamet üreten gonozooid. Nematocysts (yakıcı hücreler ) , tentakülllerdir. Haraketleri ozmotik ve hidro statik basınçlerına bağlıdır. Sensör hücreler çok fazladır , tentaküllerin epidermisinde (ağız etrafında ) bulunurlar. Gnellikle ısı ve dokunma reseptörleri nolarak görev yaparlar.
Yakıcı hücreler yada nematositler jelyfish ve yakın akrabalarının karakteristik yiyecek edinme mekanizmasıdır.P. Pyhsalis , büyük ve küçük olmak üzere iki boyda nematosisilere sahiptir. Bu nema tosisler , sahile vurduktan sonra uzun süre güçlerini koruyabildiklerinden , sahillerdeki bir çok yaya onların korkusunu ve rahatsızlığını keşfetmiştir.
DOĞAL TARİH

Beslenme Alışkanlıkları :
Portekizli Asker yiyeceğini tentaküllerinde tuzağa düşürür. Genellikle genç veya küçük yetişkin balılarla beslenir. Ayrıca karides , diğer kabuklu deniz canlıları ve planktondaki küçük hayvanları da tüketir. Avlarının %70ile %90 ı balıktır.
Tentaküller yada daktizoloidler portekizli askerin av yakalamak ve savunma için kullanığı ana mekanizmaır. Portekizli asker , bazen tentaküllerden kaçabilselerde , uçan balık gibi saha büyük balıklarıda avlarlar. Savaşcının yiyecekleri floatın alt tarafında bulunan gastrozooidlere sindirilir. Gastrozooidler besini , yağları , proteinleri , karbonhidratları parçalayabilen özel enzimleri sindirirler. Her savaşcı ağızla tamamlanmış gastrozooilere sahiptir. Yiyecek sindirildikten sonra sindir,ilmeyen kalıntılar ağızlardan atılır. Sindirilen yiyeceklerden alınan besini vücut absorbe eder ve sonunda kolonideki eğişik poliblere dağılır.

ÜREME

Bir fert aslında unisex organizma kolonisidir. Her fert spesifik gonozooidlere sahiptir (dişi veya erkeğin her ikisinide ait sex ve üreme organları).
Phsalia dioeciousdur.muhtemelen larvaları çok çabuk gelişerek küçük yüzen formlarqa dönüşür.
Bu gonozooidlerin kendilerini koloniden koparması ve yayılmasıyla olabilir.Gonozooidlerin belli portekizli askerlerin aynı ortamda bulunmasıyla oluşan kimyasal bir tepkidir. Belki başarılı fertilizasyom için kritik yoğuınluk geçerlidir.Fertilizasyon yüzeye yakın oluşur. Çoğu üreme yerde olur , çok fazla gencin doğması kış baharda görülür bu yumurtalama devresini neyin tetiklediği bilinmiyor. Ama atlantik okyanusunda başlıyor olabilir.

ÜREME HÜCRELERİNİN GELİŞMESİ

Her gonofor koelentronu üreme hücrelerinin oluşturuğu tabakadan ayıran çok çekirdekli merkezi bir deri altı spadix e sahiptir. Her üreme hücresinin kaplanmasıyla ektodermal bir ou tabakası oluşur.Gonofor ilk oluştuığunda üreme tabakası deri altı spdiksin üstündedir olgunlaştıkça tabakanın altına doğru spadixi kaplayacak şakilde gelişir . Spermatagon ince bir tabaka oluşturur. Oogon ise birkaç hücre genişliğinde bir band oluşturur ve bu tabaka bir hücre kalınlığındadır. Bu hücrelerin arasındaki boşluklarda çok az miktarda stoplazmik sıvı bulunur. Hücre bölünmesinde bu sıvı olmaz. Oogon , başlangıçta spermatagon ile yaklaşık aynı boyutta olmasına rağmen gelişmiş hali spermatagonun gelişmiş halinden daha büyüktür. Tüm Oogonlar genişlemenin oluşmasından önceki gonoforların erken dönemlerinde oluşur. İlginç olanı hücreler arasında yumurta sarısı bir stoplazma oluşmasıdır.

YAŞAM ALANI

Porteizli savaçcı , tropikal marina sularının yüzeyinde yaşarlar. Genellikle koloni sıcakta Florida Keys ve sahilleri , Meksika körfezi , Hint Okyanusu , Karaib denizi , Atlatik ve Büyük okyanusun diğer sıcak bölgeri gibi tropikal ve sub tropikal bölgele3rde yaşarlar. Özellikle sargossa denizinin sıcak sularında yaygındır.
İNSANLAR İCİN EKONOMİK ÖNEMİ
Pozitif

Portekizli savaşçı bazı balıklar ve kabuklu deniz canlıları yenirler , bu ticari bir önem olabilir.
Negatif

Physalia nematosislerindeki iğneler yüzünden turistlere ve yaygın olduğu bölgelerde turizme zarar verir. Sahillere vuran physaliaların nematosistleri tarafından sokulan yüzücüleri tedavide her yıl büyük paralar harcanır .