İstanbul Poyrazköy Su Ürünleri Tulina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği
GIDA TARIM VEHAYVANCILIK BAKANLIĞI

İstanbul Poyrazköy Su Ürünleri Tulina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği

ADRES: Poyrazköy Beykoz İSTANBUL

Konu: Ülkemizde, ilgili bakanlık tarafmdan ÇALIŞMA hakkımızın AVRUPA İNSAN HAKLARI SOZLEŞMESİNE GORE Aykırı HAREKETLE ELİMİZDEN ALINDIĞINI.Haklarımızın iadesini. : 1239/98/EC, 1999/27/EC VE 1997/292/EC AB ligi konsey kararı çerçevesinde yasaklamadan doğan driftnet ağlarının AB Uygulamaları paralelinde ülkemizde yasaklanması sonucu met konudan zarar Gören Meslek guruplarına verilmesi Teknik yada mali destekler ülkemizin Bir ic duzenlemesi gerekmektedir. yasaklamanın AB düzenlemeleri Ile paralellik göstermesi hasebiyle müzakerelere Henuz başlanmayan 13. nolu Balıkçılık faslının dikkate alınması gerekmektedir. AB'nin Türkiyeden farkli olarak, yasaklamadan zarar Gören Balıkçılar yasağın yürürlüğe girmeden once çeşitli mali yardımlar Ile desteklenmiştir.

Açıklama: 1. Tulina veKılıç balığı avcılığının yasak edilmesi sonucu uğramış oldugumuz hak mahrumiyetimizin giderilmesi anayasal ve yasal haklarımızın korunması, hak ve nesafet Ölçüleri dahilinde Tulina ve Kılıç balığı avcılığı faaliyetlerimize kadar devam edebiliriz etmemıze.1.07.2011 yılından itibaren driftnet ağlarımız bakanlığımız tarafmdan yasaklanmıştır.İlgili bakanlığımız Uluslararası antlaşmalardan doğan sorumluluklar gereği ağlarımızı İLÇE müdürlüklerimize tespit ettirerek avcılık belgesi Topçu Alay Komutanı Almak Click ağlarımızı kullanmayacağımıza taahütte bulunduk maalisef ilgili bakanlığımız taahutün karşılığını Yerine getirmemiştir.Bizler Poyrazköy Su Ürünleri Tulina ve Kılıç Balığı avcılığı Derneği Üyeleri olarak tek Geçim kaynağımız Olan tulına ve kılıç balığı avcılığı Ile hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz.Deyim Yerinde beyleri imkb Atadan Kalma mesleğimiz Olan kılıç ve tulina avcılığımız ve Geçim kaynağımız, bakanlığımız tarafmdan gerçeklerle uyuşmayan, fiili Durumu yansıtmayan ve Avrupa Birliği Ülkeleri içerisinde Tulina ve kılıç balığı avcılığı yapan ülkelerden farkli sekilde Bir duzenlemeler getirilerek konan yasaklar sayesinde yok edilmektedir.

Üye Yaklasık 100 gemi sahibi var IDI ilgili bakanlığımız Perpetually Perpetually yasak Perpetually Perpetually 2 ve3 ay çalışmamıza Topçu Alay Komutanı vererek 60 gemi sahibi kılıç ve tulina avcılığı yapıyorduk.30 Yılı Aşkın emin içerisinde ruhsatla kanun ve yönetmeliklere, sirkülere Uygun Bir sekilde avlanma yapılmıştır.Akdenizde 2.Derneğimize ve ege de Diger denizlerde Ayni şartlarda avlanan ülkeler yasaklamaile pilanda tutarak bir tip Düzenleme üzerine Bağlantılı bır sekilde kendi ulke balıkçılarının menfaatlerini yaptıklarını 1998 yılından Beri Takip etmekteyiz.Aynı hassasiyetin de Bizim ülkemizde, üye ülkelerin düzenlemeleri ve Uygulamaları da dikkate alınması. İlgili bakanlığımız 1998 yılından Beri bizleri Perpetually Perpetually tebliğ yayınlayarak yıllarca mağdur etmis ve zarara uğratmıştır. EGE ve AKDENİZ de Diger hükümetler kendi ulke balıkçılarının menfaatlerini bir tip Düzenleme yaparak sağlamışlardır.AB 'nin drift-net ğlarını kendi Sularında yasaklamadan once AB Balıkçılık fonundan çeşitli mali yardımlar saglamistir.

97/292/EC Sayılı konsey kararı Ile driftnet yasağından etkilenen İTALYA, balıkçılarına yardim yapmıştır.Daha Goal 1999/27/EC Sayılı konsey kararı Ile met yardımlar Diger AB uyelerinide kapsayacak sekilde genişletilmiştir.İtalyan balıkçılara yönelik alınan 97/292/EC konsey kararında dolanan ag Ile avlanan Italyan bandrollü Balıkçılık teknelerinde istihtam edilmesi Durumunda olanlara 6 AYLIK Bir süre Click 918 € ödenmiştir

.

Dolanan ag Ile avllanan tekne sahiplerinin Balıkçılık aktivitesine oğlu vermeleri Durumunda ilgili teknelerin tonajlarına gore tekne Basina 20 bin Ile 156 bin euro ödenmiştir

ilgili bakanlık balıkçıların avladıkları HEDEF türler Olan kılıç balıklarının tulina baska Methods kullanarak avlanabileceği bunedenlede SÖZ ve isim türleri avlayamamaktan doğan Bir mağdureyetin yada mali yardımın SÖZ ve isim edilmeyeceği cevabınnıaldık. 1998 yılından Beri Maddi manevi zararlarımız bugune Kadar artmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafmdan dolanan av kullanımına altarnatif olarak önerilen paraketa avcılığının türk Kara Sularında Uygun olmadığı, ilgili bakanlık tarafmdan ABD den GETİRİLEN heyetle Fetiye, KAŞ VE ALANYA arasında yapilan etütlerde müspet Netice alınamamıştır. Kepez Su Ürünleri Araştırma enstütüsünün Bilgisi dahilinde HAZİRAN 2011YILINDA ETÜT YAPILMIŞTIR.

3_ Avlanma hedeflerini yöntemlerini değiştirerek Balıkçılık aktivitesine kadar devam edebiliriz etmek isteyen tekne sahiplerine ilgili teknelerin tonajlarına edat 10 bin Ile 146 bin tutarında mali yardim yapılması Ön görülmüştür.Yardımların tum ab ülkelerini kapsayacak sekilde genişletildiği 1999/27/EC Sayılı konsey kararında; ilgili bakanlık 1998 yilinda sürüklenme- hic mali yardim yapmamıştır net ağlarına yasak getirmiştir.BUGÜNE Kadar ilgili bakanlık drift-net balıkçılarına.

Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde ilgili bakanlığımıza 2004 yilinda talepte bulunduk auction deniz Topçu Alay Komutanı belgesi vererek Iki ay avlandık.AKDENİZDE veEGE de dğer ülkeler dönem boyunca avlandığı Halde, bizlere kısıtlı Topçu Alay Komutanı veriyordu .. 2008 yilinda surkiler yayınlandığı Perpetually ağlarımız yasak kapsamına alınmıştı .. Ağlarımızı modifiye etmeden Topçu Alay Komutanı alamadık, bizde ağlarımızı modifiye bakanlığımız ettırdi.Ağlarımıza mantar İthal ettirdi. tekne Başı 10 Ile 15 000 tl Arası masraf Edildi mantar aldık KORE VE ÇİN Devletlerinden. oysaki çalışmamıza Topçu Alay Komutanı ver miyordu. Masraflarımız artdı. ZİRAAT BANKASI VE ÖZEL BANKALARDAN KİREDİ Almak MECBURİYETİNDE KALDIK.İlgili bakanlığımız EGE veAKDENİZ DE FEF, TUNUS, CEZAYİR, FIRANSA, İTALYA ve HİRVATİSTAN hukümetleri met Gune Kadar çalıştıkları raporlarla ve belgelerle belirtdiğimiz Halde bizleri 01.07.2011 tarihinde avcılığımızı drıftnet ağlarımızlan avlanmamızı kapatmıştır.Yılda 600 Ile 800 ton beyaz etli orkinoz ve 300-500 tonluk Arası kılıç balığı avlıyorduk. ilgili bakanlık bizlere kısıtlı Topçu Alay Komutanı veriyordu. 1500ile 2000 ton balık yılda kaybımız vardi. Esasen met balıklar Diger ülkeler tarafmdan avlanmaktadırlar.Bu balıkların avlanmaması etek Balıkçılık for hemde Ulusal ekonomimiz for Bir kayıptır. Yakaladığımız balıkları turizm sektorune gidiyordu.Bu bağlamda AVRUPA Birliği konaklamanız için büyük fırsat yasanın yürürlğğe giriş Süreci ahbaplık önünde bulundurulduğunda ilgili bakanlık tarafmdan mağdur edildik.Bu noktadan hareketle Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Akdeniz Genel Balıkçılık komisyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk.Avrupa Birliği tarafmdan Türkiyeye yönelik onu hangi Bir mali Araç öngörülmediği yasaklamadan zarar Gören türk Balıkçılık şirketlerinin hak tazmini hususunda Baş vuracağı yerin türk makamları oldugunu cevabını ve Ulusal duzeyde ele alınması gereken sorunlardır.19 Aralık 2011 ve16 Subat 2012 vede 8 nisan 2011 ayrıca 26 Aralık 2010 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına başvuru tarıhlerimiz.

4.İlgili bakanlığımıza gereken uyarılarımızı yapıp bilgilendirdik.Maalesef bakanlığımızdan talepte bulunduk Tum raporlara istinaden, Bütçe, olanaklarının yetersızliği nedeniyle taleplerimiz mesnetsiz bır sekilde reddedilmiştir.Oysaki Tarım Köy İşleri Bakanlığı uhdesinde barındırdığı tum sektörlere Anayasa ve kanunların Ön gördüğü eşitlik ilkesine Uygun İşlem ve eylemler tesiz etmek durumundadır . Kırsal Hayvancılık sektörüne verilen Maddi ve Teknik destekler soz ve isim sektörleri İhya edici niteliktedir.Baliıçılık sektörü tum met Destek ve yardımlardan are here bırakılarak kendi kaderine MAHKUM edilmiş bulunmaktadır.Bu durum idare hukukunun ötelemesi ilkelerinden Olan veölçülülük eşitlik ilkelerine açıkça Aykırı Bir makarnalık oluşturmaktadır.Tarım Bakanlığı bakanlık butçesinde sut üreticileri, Tarımsal faaliyette yararlanılır Kisi ve kuruluşlara bir tip teşvikler for Bütçe, ayrılmakta oysa Balıkçılık sektörüne gelince Bir türlü Kaynak ayrılmamaktadır.Bu makarnalık Balıkçılık sektörünün Ölümsüz ayrımcılığa maruz kalmasına ve Sektör çalışanlarının telafisi guç ve Hatta imkansız zararlara maaruz kalarak mesleklerini ifa edemez Hale gelmelerine NEDEN olmaktadır. ege denizinde ığrıp avcılığınıda yasak etmistir tum ığrıpçı tekneleri de mağdur durumdadır.misina ağlarınıda yasak etmistir tum mısina avcısı damağdur durumdadır. ilgili bakanlık tum taleplerimizi reddetmiştir.dünyada boyle Bir haksızlık yoktur.

. Örneğin: Akdeniz Ülkesi Olan FEF HÜKÜMETİ 2004 yilinda Avrupa Birliği Ile antlaşma yapmıştır.5 yılda 180 milyon adet euro aldığı Halde balıkçısının yanında oldugunu, 2011/10/11 ICCAT toplantısında Rapor Sünen NASTYONAL CEOGRAPİ BİOLOĞU RAPORUNDA, İTALYA hükümeti AB fonlarından Diger Balıkçılık yöntemlerine dönüştürmek for büyük boy miktarda para aldığını gemi sahiplerine, kaptanlarına ve murettebatlarına (100 Milyon euro) taahhüt edilen tazminat ödediği ayrıca 317 teknenin çalıştığını PAREKETA AVCILIĞINA geçmek Içinde fon aldığını Kara Sularında 1500 metre uzunluğunda ki ağlara Topçu Alay Komutanı vermiştir.Biyolog 2011/10/11 raporunu İSTANBULDA TOPLANAN ICCAT TOPLANTISINDA SUNMUŞTUR. Raporlar DERNEK dosyasındadır.

6. Derneğimize Kayitli 60 gemi sahibi ve kaptanları vede Balıkçı murettebatlarımız mağdur durumdadırlar. Avcılığımızın% 80 nini kılıç ve beyaz etli orkinoz avcılığılan karşılıyorduk. ilgili bakanlığımız çinekop balığı avcılığınada yasak Getirdiği Içinde Maddi ve manevi zararlarımız dahada artmıştır. Ve Ayşe sektörde çalısan 500 kisi ve pazarlayan kisi Kuruluşlar mağdur durumdadırlar.Geçinemez Hale geldik. ilgili bakanlık, orkinoz balığı kotasındanda bizleri de Mahrum etti .. Dunyada boyle bır haksızlık yoktur.Bir Meslek kapatılırken mağduruyeti giderilir, Diger Meslek yontemlerine odevlet tarafmdan mağduriyeti giderilerek geçırilır .. AB KONSEY TÜZÜĞÜ KARARI

7. AVRUPA Birliği BAKANLIĞIMIZIN BE2878 Sayılı hakkinda bilgi edinme başvurumuza cevabı: 4982 Sayılı Bilgi edinme Hakkı kanununa istinaden cevabı, 1239/98/EC Sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde DRIFTNET (TULİNA VE KILIÇ) Ağlarının AB Uygulamaları paralelinde ülkemizde yasaklanması konusu, met konudan zarar yapıyor! Meslek guruplarına verılmesi muhtemel Teknik yada mali destekler ülkemizin Bir ic düzenlemesi olup Ulusal fonlardan karşılanması gerekmektedir.Tarımsal destekler konusunda uygulayıcı kurum, Olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ile irtibata geçmeniz Uygun olacaktır cevaben yazısı Gerçek tespitlere yer vermiştir. ilgili bakanlığımız avrupa bırliğimizin yazısınıda reddetmiştir. 1239/98/ec konsey tuzuğune istinaden avcılığımıza dritnet ağlarımızla 2011/07/01 yilinda oğlu verilmiştir, karşılığını İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ KONSEY TUZUĞUNÜN KARARINIDA UYGULAMAMİŞTIR. insanhakları başkanlığımızın Takdir ve düşüncelerine sunuyorum.8. Orkınoz balığı kotasından mağduriyetimizin giderilmesi.orkinoz balığı kotasının birtakım Kisi ve kuruluşlara kotanın illagal dağıtılması. orkinoz quota tum balıkçının kotasıdır. tum ülkelerde böyledir. gereğinin yapılmasını arz ederim.TC.AVRUPA BİRLİĞİ BAKANIMIZIN YAZIMIZA HİTABEN CEVABI

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden, 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde görevleri tanımlanan kurumumuzun adı geçen madde ile 13 ve 27 inci maddeleri çerçevesinde ABGS-BE2878 sayılı başvurunuza hazırlanan cevap aşağıdaki gibidir:
Avrupa Birliği Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesine göre, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görevi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmektir. Bu bağlamda, Bakanlık hizmet birimlerinden Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, 13.Fasıl “Balıkçılık” konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izlemekte ve koordine etmekte, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespiti ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanması, projelendirilmesine yardımcı olmakta, AB ile yapılan toplantılarda alınan kararlar ile projeler dahil tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunmaktadır.
Bakanlığımızın uygulayıcısı olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki “Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi” adlı proje ile, Tarım ve Balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin çeşitli STK'ları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, tüketici örgütleri, ticaret odalarının sunmuş olduğu 23 projeye yaklaşık 2.8 Milyon Euro hibe finansmanı sağlanmıştır.
1239/98/EC sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde, Baltık Denizi hariç tüm AB sularında, on özel balık türü ve yedi balık ailesini hedefleyen (atlantik kılıçbalığı, ton balığı, köpek balığı, kafadan bacaklılar dahil) driftnetlerin taşınması ya da kullanımı yasaklanmıştır. Tüzük aynı zamanda, eğer driftnetler ile avlanmış iseler, bu türlerin karaya çıkarılmasına da cevaz vermemektedir. 812/2004/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile Baltık Denizi’nde de driftnet kullanımı yasaklanmıştır. Driftnet ağlarının AB uygulamaları paralelinde ülkemizde yasaklanması sonucu, bu konudan zarar görecek meslek gruplarına verilmesi muhtemel teknik ya da mali destekler ülkemizin bir iç düzenlemesi olup, ulusal fonlardan karşılanması gerekmektedir. Tarımsal destekler konusunda uygulayıcı kurum olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile irtibata geçmeniz uygun olacaktır.
Dernek Başkanı şaban bostan

Sonuc.1239/98/ec 1999/27/EC vede 97/292/EC AB KONSEY KARARI ÇERÇEVESİNDE yasaklamadan doğan dirift-net ağlarının AB Uygulamaları paralelinde ülkemizde yasaklanması sonucu met konudan zarar Gören Meslek guruplarına verilmesi Teknik yada mali destekler ülkemizin Bir ic düzenlenmesi gerekmektedir . met ic Düzenleme ilgili bakanlık tarafmdan uygulanmamıştır. AVRUPA BİRLİĞİNDE Türkiyeden farkli OLARAK, YASAKLAMADAN ZARAR GÖREN Balikcilar YASAĞIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ÇEŞİTLİ MALİ YARDIMLAR İLE DESTEKLENMİŞTİR.

ICCATveGFCM kuruluşların bağlı ülkelerin kendi driftnet avcılığı yapan balıkçılarına yapmis Olduğu uygulamaların da dikkate alınması Ile anayasal ve yasal haklarımızın korunması, hak ve nefasetini Ölçüleri dahilinde tulina ve kılıç balığı avcılığımızdan Yani mesleğimizden are here kaldığımızdan dolayı davamızın neticesinde tum complaint haklarımızı kullanarak DERNEK yönetiminin almis Olduğu kararın gerektiği taktirde konuyu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE Kadar taşımak zorunda kalacağımız hususunun değerlendirilmesi Talep yazımızı da ilgili bakanlığımız reddetmiştir. Tum met Iyi Niyet çerçevesinde bulunduğumuz yazışmalarımız reddetılmiştir.Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLMEDİĞİ TAKDİRDE DAVAMIZI AİHM TAŞIYACAĞIMIZI.

Poyrazköy SU ÜRÜNLERİ VE TULİNA Kılıç balığı AVCILIĞI DERNEĞİ

Baskanı ŞABAN BOSTAN

saban-bostan@hotmail.com