PROFESYONEL BALIKADAM SINAVI..................BAŞKANLIĞINA
...........sınavına girmek istiyorum gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.ADRES: İSİM


Gerekli Belgeler:
1-Nüfüz cüzdan sureti
2-Diploma(mezuniyet veye ögrenim belgesi)
3-Fotograf 8 adet
4-Sabıka Kaydı
5-1.yıl hizmet,siğorta primi ve dalış kayıt defteri.
6-Aday Belge fotokopisi.
7-Basınç odası testi.
NOT:sınav her yıl mayıs ayında Samsun dan katılan adaylar için İstanbul Bölğe Müdürlüğünde yapılır.