Rotifer Yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler
Resim: Yumurta ile dolu rotifer
Rotifer deniz canlıları larvası yetiştiriciliğinde çok değerli bir canlı durumundadır. Ayrıca pek çok tatlı su balıkları yetiştiriciliğinde vazgeçilemiyecek bir canlıdır. Bunun da nedeni balık larvaları yetiştiriciliğinde ilk canlı yem olarak kullanılabilecek boyutta ve insan eli altında bol olarak yetiştirilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin ülkemizde yetiştiriciliği yaygınlaşmış olan çipura larvaları 2 mm boyundadırlar. Balık larvaları ilk 2-3 gün yumurta sarılarını tüketerek gıda gereksinimlerini karşılarlar. Daha sonra ağız ve anüs açılır. Bu dönemde çipura larvaları hareketli objelere atak yaparak yem almaya başlarlar. Bu dönemde elbetteki ağız büyüklüklerine uygun yemleri alabileceklerdir. İşte bu aşamada rotiferler çok uygun bir yem durumundadırlar. Bu dönemde kullanılabilecek yemler konusunda bir çok çalışma yapılmış ve sonuçta insan eli altında bol olarak yetiştirilebilen çeşitli rotifer türleri üzerinde çok olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle Brachionus plicatilis türü bu konuda yararlanılan bir tür olarak yetiştirmede yaygın olarak yer almıştır. Rotifer (Brachionus plicatilis), 1950 – 1960 yılları arasında Japonya’da yılan balığı yetiştiriciliği yapılan havuzlarda oksijen eksikliğine neden olduğundan çiftliklerde asalak olarak görülmüştür. 1965 yılında Japon uzmanlar tarafından kırmızı mercan (Pagrus major) larvalarının ilk beslenmesinde canlı yem olarak kullanılabileceği ortaya konulmuş ve bu konuda yetiştirme uygulamalarına başlamışlardır. Daha sonra, rotifer yetiştiricilik teknikleri geliştirilmiş ve dünya çapında uygulanmaya başlanmıştır. Rotiferin büyük miktarlarda üretimi su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ve günümüzde rotifer pek çok deniz balığı yetiştiriciliğinde başlangıç yemi olarak vazgeçilemiyecek bir duruma gelmiştir.
KÜLTÜR GELİŞTİRME
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİM

Test Tüp Stok Kültürü

200 ml’lik Hacimlerde Rotifer Kültürü
5 l ‘lik Hacimlerde Rotifer Kültürü

ORTA ÖLÇEKLİ KÜLTÜR

30 l‘lik Hacimlerde Rotifer Kültürü
200 l ve 1 m3 Hacimlerde Rotifer Kültürü
Yoğun (Kitlesel) Rotifer Kültürü

Resim: Havuzlarda rotifer yetiştiriciliği

Rotifer Sayımı
Dört Günlük B. plicatilis Parti Kültür Sistemi
N-Günlük İşletme (yarı-sürekli) Kültür Sistemi
HASAT

Rotifer Zenginleştirilmesi

Resim: Rotiferlerin zenginleştirilmesi
Resim: Rotifer hasat malzemeleri

Yukarıdaki konularda daha fazla bilgi için
Prof. Dr Atilla ALPBAZ'IN