Müdürlü
ğünüzde ……….…………..…....……… ruhsat kod numarasında kayıtlı olan …………….… isimli balıkçı teknesi ile dalarak deniz salyangozu avcılığı yapacağım.Balıkçı teknem için gerekli olan ‘Deniz Salyangozu Avcılığı Belgesi’ düzenlenmesini arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER :
Ek-1
Güncel denize elverişlilik belgesi