İstanbul İli ……….İlçesinde balıkçılık yapmaktayım.Su Ürünleri Kanununun 3. Su Ürünleri yönetmeliğinin 4 ve 5.maddeleri uyarınca adıma ‘Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi’ verilmesini arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ
AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER

:
Ek-1
Nüfus cüzdan
ı fotokopisi (1 Ad.)
Ek-2
Foto
ğraf (1 Ad.)