TEKİR (Mullus surmuletus)
F- Mullidae
L- Mullus surmuletus
İ- Red mullet
M- Çuka tekiri
Morfolojik Özellikleri:
Y.F.=D1 VIII, D1, I, 8, A II, 6
Vücut yuvarlak olup, başın altında bir çift bıyık bulunur. Büyük olan başın uzunluğu, yüksekliğinden fazladır ve baş profili eğimlidir. Birinci sırt yüzgecinde boyunca sarı ve kırmızımsı renkli bantlar bulunur. Vücut rengi kırmızı veya pembemsidir. Barbunyadan burnunun oval, kafasının daha uzun, ağzın göz hizasına ulaşmayışı, göz çukuru altında sadece iki adet pul bulunuşu, vücudun alt yanından uzunlamasına sarı bantlar ve birinci sırt yüzgecinde siyah noktalar olması ile ayrılır.
M.U.= 40 cm.
O.U.= 15-25 cm.
M.A.= 200 gr.
C.O.Y.= 2 Yaş

TEKİR BALIĞI

Perciformes Mullidae

Mullus surmuletus


Barbunya gibi tekir balığı da Mullidae familyasından olup bilimsel adı Mullus surmuletus’tur. Sıcak ve ıhman denizlerin sahil kısımlarında kumluk ve çamurluk diplerde sürüler halinde yaşarlar. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunan tekirlerin küçüklerine “mıcır”, irilerine “çuka” denir.

Tekirlerin ortalama boyları 10-12 santimdir. Marmara’da yaşayanların Karadeniz’e göçleri ilkbaharda olur. Sonbaharda ise tekrar Marmara’ya dönerler. Yazın sığ sahillere giren tekirler kışın derin sulara, kanala çekilirler.

Derisi gayet narin ve ince olan tekirin pulları iridir ve gövdesine iyice intibak etmemiştir. Yanlan sarı, kızıla çalan bir renktedir. Üzerinde kırmızımsı benekler vardır. Sırtı alacalı kahverengi, karnı beyazdır. Tekir balığının kafası gövdesiyle orantılıdır. Gözleri kırmızı olup ağzı küçüktür. Alt çene üst çeneye oranla biraz daha geridedir. Kadife dişlere sahiptir. Alt çenenin altında bulunan iki bıyığıyla kumu eşeler. Yanal çizgisi belirli muntazam, kuyruk yüzgeci yumuşak ve fazla gelişmiştir. İki sırt yüzgeci, göğüs ve anüs yüzgeçleri de gövdesine oranla daha büyüktür. Dişileri erkeklerinden daha büyük olan tekir balıklan ortalama on yıl yaşarlar.

Üremeleri yaz aylarında olur. Yumurtadan çıkan yavrular bir ay orta sularda yaşadıktan sonra dibe inip ömürlerini karides, küçük kabuklular, solucan ve kurtları yiyerek geçirirler.Aynı familyadan olan barbunyanın tüm karakteristiklerine sahip olan tekir balığı, daha soluk bir renge ve daha dik bir profile sahiptir.

Eti çok makbul olup tavası, ızgarası, kağıtta kebabı, buğulaması çok lezizdir.

Manyat, trol ve fanyalı ağlarla avlanan tekir balıklarının oltayla avcılığı pek yapılmaz.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER