ÇÜTRE BALIĞI

Tetraodontiformes Balistidae

Balistes capriscus


ÇÜTRE BALIĞI

Tetraodontiformes Balistidae

Balistes capriscus
Balistidae familyasından olan çütre balığının bilimsel adı Balistes capriscus’tur. Akdeniz, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında bulunan bu balıklar, tropik ve ılık denizlerin sığ olan sahil bölgelerinde geniş çapta yayılmış olarak yaşarlar. Yüzme yeteneği oldukça zayıf olan çütre balığının sığınaklarını, sahillerdeki kayalıklar içindeki oyuklar ve deniz bitkileri oluşturur. Genç balıklar sahil akıntılarına kapılıp uzak mesafelere kadar sürüklenebilirler. Ortalama boyları 15-20 cm. ‘i, azami boyları ise 40 cm.’i bulur.

Renkleri genellikle değişken olmakla beraber, en fazla sırt tarafları koyu menekşe, yanları mavimsi ve yeşilimsi-gri, karın tarafları ise beyaza kaçan açık yeşilimsi gridir. Yüzgeçler üzerinde bazen koyu lekeler bulunur.

Çütre balığının gövdesi oval olup, yan taraflarından yassılaşmıştır ve çok sert bir deriyle örtülüdür. Birinci sırt yüzgecinin birinci dikensi ışını uzamış olup diğer iki ışın kısadır. Anüs yüzgeci, ikinci sırt yüzgeciyle karşı karşıyadır. Kuyruk yüzgeci hilal şeklinde oyuktur. Ağız çok küçük ve kalın dudaklarla çevrilmiştir. Dişleri çenelerinde sıralanmıştır, her bir çenesinde genellikle dörder tane kesici diş vardır. Kısmen karnivor ve kısmen herbivor olan çütre balıklarının başlıca besinleri küçük kabuklular, küçük balıklar ve bitkilerdir. Çok kuvvetli dişlerinin yardımıyla küçük kabukluları parçalayarak yiyebilirler.

Çütre balıklarının üremeleri nisandan hazirana kadar sahillerde ve bitkilerin arasında gerçekleşir. Sekiz-on gün içinde gelişen yumurtalardan pelajik larvalar çıkar.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER