ORKİNOS (Euthnus alletteratus)
F- Scombridae (Thunidae)
L- Euthnus alletteratus
İ- Little thunny-bonito
M- Yazılı orkinoz, Akdeniz orkinozu

Morfolojik Özellikleri:
Y.F.=Y.F.= D1 13-14, D2 11-14+8, A 12-14+7
İki sırt yüzgeci arasında küçük bir aralık vardır. İkinci yüzgeç birinci yüzgeçten daha kısadır. Sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7-9, anüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7 adet yalancı yüzgeci vardır. Vücudu koyu mavi renkte v arka kısımları benekli olup, karın ve göğüs yüzgeçleri arasında karakteristik siyah lekeler bulunur. Kafa arkası ve göğüs yüzgeci çevresi ile yan çizgi pullu, diğer kısımlar pulsuzdur.
M.U.= 90 cm.
O.U.= 50-60 cm.
M.A.= 15 kg.
O.A.=
YAZILI ORKİNOS

Perciformes Scombridae

Eutynnus Alleteratus

Yazılı orkinos (Katsuwonus pelamis), uskumrugiller (Scombridae) familyasına ait bir balık türü.

İki sırt yüzgeci arasında küçük bir aralık vardır. İkinci yüzgeç birinci yüzgeçten daha kısadır. Sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7-9, anüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında 7 adet yalancı yüzgeci vardır. Vücudu koyu mavi renkte v arka kısımları benekli olup, karın ve göğüs yüzgeçleri arasında karakteristik siyah lekeler bulunur. Kafa arkası ve göğüs yüzgeci çevresi ile yan çizgi pullu, diğer kısımlar pulsuzdur.

Ülkemizde Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz de görülür. Uzunlukları 50 - 100 cm'dir. Ağırlıkları 15 kg'yi bulabilir. Sürü halinde yaşarlar. Temmuz ve ağustos ayları üreme dönemleridir.NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE