ÇARPAN BALIĞI

Perciformes Siganidae

Siganus rivulatus

ÇARPAN BALIĞI

Perciformes Siganidae

Siganus rivulatus
Siganidae familyasından olan çarpan balığının bilimsel adı Siganus rivulatus’tur. Tropikal denizlerin dik kayalıkları, resifleri ve yosunlu taşları arasında yaşayan sahil balıklarındandır. Pasifik ve Hint Okyanusu’nun tropikal bölgelerinde bulunan bu balıklar, Akdeniz’e Süveyş Kanalı açıldıktan sonra girebilmişlerdir. Azami boyları 25 cm.’dir. Sırtları esmer yeşilimsi, yanları kirli sarı, karınları ise hafif gümüşidir. Gövde ve yüzgeçler üzerinde kahverengi lekeler vardır. Yanal çizgisi solungaç kapağının üstünden başlar, sırt yüzgecine paralel bir eğimle kuyruk yüzgecine kadar uzanır. Sırt yüzgeci balığın ensesinden başlayıp kuyruk dibine kadar uzar. Bu yüzgecin birinci dikensi ışını ters yönde gelişmiştir. Kuyruk yüzgeci çatal biçiminde ve vücuduyla orantılıdır. Kıç yüzgeci anüsten başlayıp kuyruk dibine kadar devam eder. Göğüs ve karın yüzgeçleri gelişmiştir. Bu yüzden seri hareket edebilirler. Üst çenesi alt çenesine oranla daha iridir ve gaga biçimindedir. Herbivor olan bu ufak balıklar yosunları ve deniz bitkilerini geveleyerek yerler. Genellikle küçük sürüler halinde kafaları aşağı doğru, kayalara sürtünerek hareket eder ve beslenirler.

Ekonomik bir değeri olmadığı gibi oltayla da avı yapılmaz. Fanyalı ağlara tesadüfen vurur.

NOT: BİLGİLER ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR, HEPSİNİN EMEĞİNE TEŞEKKÜRLER