PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Akademik Çalişmalar.. 1. Japonya’daki Balıkçılık
 2. İstanbul Balık Halinde 1998–2007 Yılları Arasında İşlem Gören Türler Üzerine Bir Değerlendirme
 3. KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KAR
 4. Balıkçılıkta Hedeflenmeden Avlanan Türler Sorunu
 5. Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Olan Etkisinin Tespiti
 6. Dip Trol Ağlarında Seçiciliğin Belirlenmesi
 7. Karadeniz’de Avlanan Pelajik Türlerden
 8. Marmara Denizi Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766)
 9. Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif ve Derneklerinin Lüfer
 10. İzmir Körfezi’ndeki Bazı Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Etkilerinin Araştırılması
 11. Gökova Körfezi (Ege Denizi) Karides Balıkçılığı
 12. Mavi Yüzgeçli Orkinosların (Thunnus thynnus L., 1758) Avcılığı ve Kafes Tesislerine Transferinde Kar
 13. Türkiye’de Balıkçılık İstatistiklerinin İyileştirilmes
 14. Fanyalı Uzatma Ağlarında Ağ Renginin Av Verimi
 15. İzmir Körfezi’nde Tekir Balığı’nın (Mullus surmuletus L., 1758) Büyüme ve Üremesi
 16. İskenderun Körfezi’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile Dil Balığı Avcılığı
 17. Türkiye Denizlerinde Kullanılan Sürüklenen Pelajik Uzatma Ağları ve Yasal Düzenlemeler
 18. Fakülte tanıtım
 19. Denizanası İzleme Programı
 20. Karadeniz’de balıkçılık yönetimi uygulamaları
 21. Karadeniz’de Avlanan Pelajik Türlerden
 22. Kuzey Ege ve Marmara bölgesinde lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1766)
 23. Karadeniz bölgesi balıkçı tekneleri
 24. Karadeniz’de yunus avcılığı
 25. Serpme Avcılığı
 26. Uzatma ağ donatımı
 27. Voli Ağ Donatımı
 28. Voli avcılığı
 29. TRABZON KIYILARINDA DEMERSAL TÜR DAĞILIMI ve EKONOMİK BALIKLARIN YOĞUNLUK MİKTARI
 30. Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758)’nın Doğu Karadeniz Koşullarında Büyüme Özellikleri
 31. Geçmişten günümüze balıkçılık uygulamaları ve hamsi
 32. Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifleri ve Balıkçılar İçin Önemi
 33. Çanakkale Bölgesinde Germeli Tuzaklar
 34. Edremit Körfezi (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Araştırma
 35. Balıkçılıkta Akustik Cihazlar ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı
 36. Sinop Kıyılarında Avlanan Pasifik Kefali
 37. Monofilament ve multifilament galsama ağları
 38. Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif ve Derneklerinin Lüfer Balıkçılığındaki Rolleri
 39. Türkiye Demersal Balıkçılığında Kullanılan 900 Göz Geleneksel Dip Trol Ağının Teknik Çizimi ve Özell
 40. Algarna Takımlarının Av Kompozisyonu ve Balıkçılık Ortamına Etkileri
 41. Yapay Resiflerde Balık Faunasının Değerlendirilmesi
 42. Paraketeyle Kılıç Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma
 43. Av Araçlarının Markalanması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Öneriler
 44. Ağ malzemeleri
 45. Balıkçılık teknolojisi terimleri
 46. Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcıiliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi
 47. EGE BÖLGESi’NDE SU ÜRÜNLERi AVCILIĞI YAPAN iŞLETMELERiN SOSYO-EKONOMiK ANALiZi
 48. Karadeniz bölgesi’nde su ürünleri avcılığı yapan işletmelerin sosyo-ekonomik analizi
 49. Türkiye’de sürdürülebilir su ürünleri avcılıgı
 50. Özel Duyarlı Deniz Alanları ve Türk Boğazlar Bölgesi
 51. Orta Karadeniz (Sinop)’de kalkan avcılığı, birim çabadaki av miktarı ve kalkan ağlarının özellikleri
 52. Kıyı denizlerimizde sürüklenmeli ağ balıkçılığı, ekosistem acısından değerlendirilmeleri
 53. Deniz kıyılarımızda kirlenme, ekosistem acısından bir değerlendirilmesi
 54. 1. Ulusal Hamsi Çalıştayı: Sürdürülebilir Balıkçılık – 17-18 Haziran 2010
 55. Dip Uzatma Aglarinda istenmeyen Türlerin Avlanmasını Önlemede Sardon Kullaniminin Etkinliği
 56. Misina ve ip dip uzatma ağlarının bulutlu ve açık havalarda av veriminin karşılaştırılması
 57. Karadenızde Dip Trolü Avcılıgında Toplam Avın Bilesenleri ve Tür Seçiciliğı Açısından Degerlendirme
 58. ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI (Çinekop ne kadar karışıktır)
 59. Sinop Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinin İnşa Edilmekte Olan Araştırma Gemisi
 60. Karadeniz hamsi projesi
 61. isim değişikliği
 62. Deniz Canlıları Müzesi
 63. Türkiye nin ilk yerli araştırma gemisi Sinop ta
 64. TÜİK,Su Ürünleri İstatistikleri,2010
 65. Türkiye Balıkçılık Sektörü ve 2000’li Yıllarda Beklenen Gelişmeler
 66. Hamsinin peşinde ikinci sefer
 67. genel-turkiye-balikciligi
 68. Su Ürünleri Uzmanlarından Balıkçılara Eğitim Semineri
 69. Pelajik Uzatma Ağları ve Yasal Düzenlemeler
 70. Dip Uzatma Galsama Ağlarında Yunusların Balıkları Çalmaları Üzerine Akustik Pingerlerin Etkisi
 71. Parlak mavi dalgaların sırrı çözüldü
 72. 5 Soruda "Balıkçılığa Kısıtlı Alanlar"
 73. Çanakkale Boğazı Kıyı Balıkçılığı Hakkında
 74. Hamsinin DNA'sı koruma altına alındı
 75. Karadeniz'de avlanacak balıkların % 80'i 24 m. den açıkta.
 76. BAlıklar 24 m. nin açığında mı, kıyısında mı, işte araştırma.
 77. marmarada lufer uzerindeki arastirmalar
 78. "Bırakın Mersin Balığını Yaşatalım"
 79. Artık Türkiye'de üretiliyor
 80. Üsküdar Vapuru faciası belgesel oldu
 81. Türkiye'de sürdürülebilir su ürünleri avciliği
 82. Üniversiteden Balık Üreticilerine Yem Desteği
 83. Su ÜrÜnlerİ eĞİtİmlerİ yapildi.
 84. Avrupa Birliğinde Kota Yönetimi ve Karadeniz’de Yansımaları
 85. Hamsinin üreme alanları mercek altında
 86. 3 yeni balık türü keşfedildi!
 87. Denizler Argo Robotlarıyla İzlenecek
 88. Balıkların bağışıklık sistemi güçlenecek
 89. K ı y ı Bal ı kç ı l ı ğ ı nda Kullan ı lan Dip Uzatma A ğ lar ı n ı n Teknik Özellikleri
 90. Kreşendo-Dekreşendo...
 91. Balikçi gemilerinin uydu tabanli sistemlerle izlenmesi
 92. izmir balık halinde pazarlanan türler ve sorunlar adlı tezime yardım
 93. Re: "class MP_Copy"
 94. Yunus Caydırıcı Cihazların (Pinger) Etkinliği Raporu
 95. Yunus Kovucu-Pinger Cihazlarla ilgili SÜRKOOP Projesi Sonuç Raporu hk
 96. Yunus kovucu
 97. Eylem plani şartmiş !!_?