Sürütme, uzatma ve di
ger avlanma araçları ile avcılıga iliskin yasaklar
MADDE 14 –
(1) Bütün karasularımızda, ıgrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme agları ile her türlü su ürünleri
avcılı
gı ve bu aglar ile agları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
(2) Ancak;
a) Ege denizinde, E
gribucak burnu (39° 16,399’ N - 26° 36,589' E) ile Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) arasında
çekilen hattın do
gusunda kalan sahada, 1 Eylül - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında trata ile avcılık yapılabilir.
b) Pa
sabahçe, Küçüksu, Vaniköy, Ortaköy, stinye Tokmak Burnu, Tuzla Karaaslan (Sıkır), Kumlar, Fenerbahçe, Yalakdere,
Kireçburnu, Kumburnu, Çınarkoy’da, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Çanakkale bo
gazındaki Kepez Dalyan burnunda
(Akıntı burnu) ve Namazgah burnunda (Kilitbahir feneri) 250 m. yarıçapındaki deniz sahasında, 1 Nisan - 31 A
gustos tarihleri dısında
manyat ile avcılık yapılabilir. Bu alanlarda avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin
bulundu
gu il müdürlügünden ek-1’de yer alan avcılık zin Belgesinin alınması zorunludur
c) Marmara denizinde, karides avcılı
gında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak

s
artıyla karides avcılıgı yapılabilir.
(3) Ege denizi ve Akdeniz’de algarna ile her türlü su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
(4) Trabzon ili, Of ilçesi, Solaklı deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of),
yidere, Büyükçay (Çayeli),
Fırtına deresi (Arde
sen), Çaglayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye deresi’nin (Kemalpasa) denize döküldükleri
yerler merkez olmak üzere, derelerin sa
gındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne dogru birer km.lik ve denize dogru 500 m.lik
mesafeyi birle
stiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ag kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması
yasaktır.
(5) Denize bırakılan dip a
gları dısındaki uzatma aglarının gündüz flâma (samandıra), gece ise ısıklı samandıra ile
i
saretlendirilmesi zorunludur.
(6) Su ürünleri avcılı
gında dolanan aglarının (sürüklenen ag, drift-net) kullanılması yasaktır.
(7) Monofilament (tek kat) misina a
glarının kullanımı 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yasaktır.
(8)
l müdürlüklerince belirlenen voli yerlerinde avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü uzatma agları ile avlanmak yasaktır.
(9) Kargılı a
glarla yapılan kefal avcılıgında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay durumda tutulan aglarda, ag gözü açıklıgı

48 mm.’den küçük olamaz.