DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türlere
iliskin Düzenlemeler
Avlanması yasak türler
MADDE 16 –
(1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf
oldu
gumuz uluslararası sözlesmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dısındadır.

Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası
Salmo trutta labrax Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa

Misk ahtapotu
Elodone moschata

Kırmızı mercan
Corallium rubrum

Büyük camgöz
(Kum) köpek balı
gı Carcharhinus plumbeus

Siyah mercan
Gerardia savaglia

Kırmızı yıldız
Asterina pancerii

Minare
Cerithium vulgatum

Güne
slenen
köpek
balı
gı

Cetorhimus maximus
S
eytan minaresi Gourmya yulgata

Mersin balıkları
Acipencer spp. Deniz kulagı Haliotis lamellosa

Pervane/Ay balı
gı Mola mola Triton Charonia lampas
Caretta caretta,
Pina Pinna nobilis
Chelonia mydas
Mühreler Lamellaridae
Dermachelys coricea
Maya Maia squinado

Deniz
kaplumba
gaları

Trionyx triunguis
Fok Monachus monachus

Ot sazanı
Ctenopharyngodon idella Deniz atı Hippocampus hippocampus

Posidonia oceanica Spongia officinalis
Deniz çayırları
Zostera nolti Spongia agaricina
Ticari deniz
süngerleri
Hippospongia communis
Gümü
s sazanı Hypophthalmichtys molitriks

Yunus
Delphinidae

Ya
glı balık Garra rufa Beni balıgı Cyprinion macrostamus

Boy ve a
gırlık yasakları
MADDE 17 –
(1) Asagıda avlanabilir asgari boyları ve agırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları
yasaktır.

Tür Latince Adı
Asgarî Boy*
(cm)
Asgarî A
gırlık
(gr)

Ahtapot
Octopus vulgaris - 1000
Akivides
Tapes decussatus 2.4
Akya
Lichia amia 30
Barbunya
Mullus barbatus 13
Bakalyaro (Berlam)
Merluccius merluccius 25
Çipura
Sparus auratus 15
Deniz böce
gi Palinurus vulgaris 25
Dil Balı
gı) Solea solea 20
Hamsi
Engraulis encrasicolus 9


stakoz Homarus gammarus 25


stavrit


stavrit (Karagöz stavrit)

Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus
13

stiridye Ostrea edulis 6
Kalkan
Psetta maxima 40
Karagöz (Sargos)
Diplodus vulgaris 21
Kefal (Amuderya kefali)
Mugil so-iuy 35
Kefal (Sarıkulak kefal)
Liza aurata 30
Kefal (Has kefal)
Mugil cephalus 30
Kefal (Di
ger kefaller)

Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens
20
Kırlangıç
Chelidonichthys lucerna 18
Kidonya
Venus verrucosa 3
Kolyoz
Scomber japonicus 18
Kum
sirlanı (Tellina) Donax trunculus 2.5
Lagos
Epinephelus spp. 30
Levrek
Dicentrarchus labrax 18
Lipsöz
Scorpaena scrofa 15
Lüfer
Pomatomus saltatrix 14
Mavi yengeç
Callinectes sapidus 13
Mezgit
Merlangius merlangus 13
Kırma (Kırmızı) mercan
Pagellus erythrinus 15
Midye(Beyaz kum midyesi)
Chamelea gallina 1.7
Minekop(Kötek, Karakulak)
Umbrina cirrosa 25
Nil barbunyası
Upeneus moluccensis 10
Orfoz
Epinephelus guaza 40
Palamut
Sarda sarda 25
Pisi
Pleuronectes spp. 20
Sarıkuyruk
Seriola dumerili 30
Sarıa
gız (Halili,Muskar,Grenyüz) Argyrosomus regius 25
Sinagrit
Dentex dentex 20
Tekir
Mullus surmuletus 11
Ton (Orkinos)
Thunnus thynnus - 30**
Uskumru
Scomber scombrus 20
Yazılı orkinos
Euthynus alletteratus 45
* A
gırlıkça hamsi ve istavritte %15, diger su ürünlerinde % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
** 8 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 8 nispetinde küçüklere müsaade edilir.
(2) Denizlerde belli bir türe yönelik olarak verilen izin kapsamında yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan
türler hariç, arızî (amaç dı
sı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine agırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna
ile karides avcılı
gında avlanan karidesin agırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dısı avlara müsaade edilir.
(3) Ta
sıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (.Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus

spadiceus ) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.