Kılıç avcılıgı

MADDE 23 –

(1) Bütün karasularımızda, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılıgı
yasaktır. Kılıç avcılı

gı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildigi il müdürlügünden, ek-1’de yer alan avcılık zin
Belgesinin alınması zorunludur.
Orfoz ve lagos avcılı


gı
MADDE 24 –

(1) Bütün karasularımızda, 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile orfoz ve
lagos avcılı

gı yasaktır. Ancak, bu dönemde 9 numaradan küçük (ebat olarak büyük) olta ignesi kullanmak sartıyla parakete ile lagos
avcılı

gı yapılması serbesttir.
(2) Sepet, pinter vb. tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfe

gi ile orfoz ve lagos avcılıgı yapılması yasaktır.
Karides avcılı


gı
MADDE 25 –

(1) Marmara denizi hariç, bütün karasularımızda, stanbul ve Çanakkale bogazlarında algarna ile karides
istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz'de;
a) Antalya ili, Gazipa

sa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N - 32° 23,418’ E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243’ N - 33° 04,708’
E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,
b)

ncekumburnu (36° 14,10’ N - 33° 56,90’ E) ile Susanoglu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan
karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
c) Mersin Karaduvar balıkçı barına

gı (36° 48,546' N - 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldügü yer arasında kalan
karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
ç) Akıncı burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,
d) Akdeniz’de belirtilen yerler dı

sında kalan karasularımızda ise, sahilden itibaren 2 mil içerisinde,
uzatma a

gları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılıgı yasaktır.
(3) Ege denizi’nde ve Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında uzatma a

gları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides
avcılı

gı yasaktır.
(4) Marmara’da;
a) Marmara denizi ile

stanbul ve Çanakkale bogazlarında, 15 Nisan - 31 Agustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü
istihsal vasıtası ile karides avcılı

gı yasaktır. Ancak, 15 Mayıs - 1 Agustos tarihleri arasında uzatma agları ile oluklu karides (P.
kerathurus) avcılı

gı serbesttir.
b) Marmara denizinde avcılı

gın serbest oldugu dönemlerde, stanbul Adalar’daki; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N -
29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54 454’ N - 29° 03,453’ E),
Burgazada Çe

sme burnu (40° 53,129’ N - 29° 04,199’ E), Heybeliada Degirmen burnu (40° 53,046’ N - 29° 05, 355’ E), Dragos (40°
54, 443’ N - 29° 08,343’ E), Büyükada çakarı (40° 53,010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E)
ve Büyükada (40° 51,850’ N - 29° 08,000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51, 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40°
52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat
noktalarını birle

stiren alan hariç olmak üzere, ek-7’de manyat ve algarna için ayrı ayrı belirtilen alanlarda karides avcılıgı serbesttir.
c) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildi

gi il
müdürlü

günden ek-1’de yer alan avcılık "zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Derin su pembe karidesinin; 50 m’den daha derin sularda, a

gız yüksekligi 50 cm., omuz ve torba kısmında ag göz açıklıgı en
az 32 mm. ve torba boyu en fazla 6 kulaç (11 m) olan, toplam kiri

s boyu 15 m.yi geçmeyen çift torbalı 2 algarna ya da kiris boyları 5
m.yi geçmeyen tek torbalı 3 algarna ile avlanılması serbesttir. Algarna ile karides avcılı

gında çelik halat kullanılması yasaktır.
Kullanılacak halatların çapı ise 16 mm.’den kalın olamaz.
d) Karides avcılı

gında kullanılan manyatların torba ag göz açıklıgı 32 mm.’den küçük olamaz.
e) Avlanan karidesler için ek-2’de yer alan "Men

se Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek
ve ilan edilecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
Çift kabuklu yumu


sakça avcılıgı
MADDE 26 –

(1) Beyaz kum midyesinin;
a) 1) Marmara denizi ile

stanbul ve Çanakkale bogazlarında,
2) Kefken Adası feneri (41° 13,017' N - 30° 15,076' E) ile Tosun burnu (41° 52,000' N - 32° 52,271' E) arasında kalan
karasularımızda,
3) Çaya

gzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca istihsali
yasaktır.
b) Yasak yerler dı

sında ise 1 Mayıs - 31 Agustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak,
Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası doldu
gu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.