Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılıgı

MADDE 28 –

(1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz
avcılı

gı yasaktır.
(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N - 25° 40,588' E) ve Ka

skaval burnu (40°14,479' N - 25°56,556' E)
arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın di

ger taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılıgı
yasaktır.
(3) Karavida avcılı

gı sadece 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya ili, Kas ilçesi dahilindeki Kalkan - nceburun (36°
13,525' N - 29° 24,860' E) ile Uluburun (36° 07,899' N - 29° 41,004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. Karavida için Ka

s lçe
Müdürlü

günden ek- 2’de yer alan "Mense Belgesi"nin alınması zorunludur.
(4) Akdeniz’de, 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında mavi yengeç avcılı

gı yasaktır. Ancak, dalyanlarda il müdürlüklerince
belirlenen, avcılı

gın serbest oldugu zamanlarda mavi yengeç avcılıgı yapılabilir.
Ahtapot avcılıgıMADDE 29 –

(1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, ahtapot avcılıgı yasaktır.
Yosun ve sünger istihsali
MADDE 30 –


(1) Yosun;
a) Bütün karasularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.
b) Bütün karasularımızda gracilaria türü yosunların 1 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır. Serbest oldu

gu
dönemlerde ise en az 1/3 ünün spor dökecek

sekilde münavebe ile istihsali il müdürlüklerinin iznine tabidir.
(2) Bütün karasularımızda sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.


BESİNCİ BÖLÜM
Dalyan ve Lagünlerle

lgili Düzenlemeler
Dalyan ve lagünlerde avcılık
MADDE 31 –

(1) Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönüne yaptıkları göçler
esnasında lagün ve dalyan a

gızları il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulacaktır.
Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10 unun il müdürlü

gü görevlilerinin nezaretinde deniz
tarafına salınması mecburidir.
(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm.’den az olamaz.
(3) Lagün ve dalyan a

gızlarının açık oldugu tarihlerde agızdan itibaren 1 mil, kapalı oldugu tarihlerde 500 m. yarı çaplı mesafe
içerisinde, Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.
(4) Antalya ili, Kale ilçesi, Beymelek lagününde her iki mendire

gi birlestiren hattın 1000 metre açıgına kadar olan alanda su
ürünleri avcılı

gı yapılması yasaktır.
(5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan a

gzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı
mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.
a) Bafa lagün gölünde yılan balı

gı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılıgı yasaktır.
b) Köyce

giz dalyanını Akdeniz’e baglayan kanalın basladıgı ztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile
Kamı

slı yalı Zeytin horozu kayalıgı (36° 46,320’ N - 28° 37,070’ E) koordinatlarını birlestiren hattın dogusunda kalan sahada su
ürünleri istihsali yasaktır.
(6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma a

gları atılması yasaktır.
(7) Kaldırma a

glarının kurulması ve avcılık faaliyetinde bulunulması için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.
(8) Lagünlerde ı

sık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılıgı yapılması yasaktır.
(9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut a

g dalyanları dısında, yeni ag dalyanlarının kurulması yasaktır.
Bakanlık izni ile kurulmu

s dalyanların sıra dalyanı olarak kullanılması ve isletilmesi yasaktır.
(10) Dalyanlar bu Tebli
g ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.