Boy ve a
gırlık yasakları
MADDE 34 –
(1) Türlerle ilgili boy ve agırlık yasakları asagıda belirtilmistir.
Tür Latince Adı
Asgari Boy*
(cm)
Asgari A
gırlık
(gr)
Alabalık

Salmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus
25
Karabalık
Clarias lazera 35
Kerevit
Astacus leptodactylus 10
Sazan
Cyprinus carpio 40
Kadife
Tinca tinca 26
Kurba
ga Rana ridibunda - 30
Sudak
Lucioperca lucioperca 26
Tatlısu levre
gi Perca fluviatilis 18
Tatlısu kefali
Leuciscus cephalus 20
Siraz
Capoeta tinca 20
Turna
Esox lucius 40
Yayın
Silurus glanis 90
Yılan balı
gı Anguilla anguilla 50

*A
gırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.