Sazan, yayın, inci kefali ve gümü
s balıkları avcılıgı
MADDE 35 –

(1) Egirdir gölünde dönem boyunca sazan balıgı (Cyprinus carpio) avcılıgı yasaktır.
(2) Uluabat gölü ile bu göle ba

glantılı sularda dönem boyunca yayın avcılıgı yasaktır.
(3) Yayın bulunan içsularımızda sazangillerin yasak oldu

gu dönemlerde yayın avcılıgı da yasaktır. Ancak Kahramanmaras li
Menzelet baraj gölünde parakete ile yayın avcılı

gı serbesttir.
(4) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri
arasında inci kefali avcılı

gı yasaktır.
(5)

l Müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Bakanlıktan izin alınması sartıyla, ıgrıp ve manyat agları ile gümüs balıgı
(Atherina boyeri) avcılı

gı dönem boyunca serbesttir. Avlanan ürünler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Mense
Belgesi"nin alınması zorunludur.
Sudak, tatlısu levre


gi ve turna avcılıgı
MADDE 36 –

(1) Tüm içsularda 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levregi
avcılı

gı yasaktır.
(2) Sazangillerin avcılı

gının yasak oldugu dönemlerde ise yalnızca parakete ile sudak ve tatlı su levregi avcılıgı yapılabilir.
(3) Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile Hirfanlı, Av

sar, Sevisler ve Demirköprü baraj göllerinde sazangillerin
avlanmasının yasak oldu

gu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levregi avcılıgı da yasaktır.
(4) E

girdir gölünde dönem boyunca sudak ve tatlısu levregi avcılıgı yasaktır.
(5) Bey

sehir gölünde dönem boyunca parakete ile sudak avcılıgı yasaktır.
(6) Parakete ile sudak avcılı

gında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
(7) Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkı

s noktaları dısında karaya çıkarılması yasaktır.
(8) Sudak balı

gı için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Mense Belgesi"nin alınması zorunludur.
(9) Men

se belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde islenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.
(10) Tüm içsularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılı

gı yasaktır.
(11) I

sıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasagı döneminde turna avcılıgı da yasaktır.
Karabalık ve yılan balı


gı avcılıgı
MADDE 37 –

(1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılıgı yasaktır.
(2) Hatay ili, Gölba

sı gölü ve Asi nehrinde 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yılan balıgı avcılıgı yasaktır.
Alabalık avcılı


gı
MADDE 38 –

(1) Asagıda belirtilen yerlerde alabalık avcılıgı dönem boyunca yasaktır.
a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh
nehirleri ve kollarında,
b) Mu

gla ili, Fethiye ilçesi, Esen çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köycegiz ilçesi, Yuvarlak Çay’da,
c) I

gdır ili, Tuzluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karacaören köyü ve Üçkayalar köyü arasında kalan 20 km.lik alan
içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,
ç) Tunceli ili, Munzur ve Pülümür çaylarında,
d) Konya ili,

vriz ve Delimahmut çaylarında,
her tür alabalı

gın avlanması yasaktır.
(2) Belirtilen yerler dı

sında kalan tüm içsularda 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında her tür alabalıgın avlanması yasaktır.
(3) Akarsularda ve 1 km2 den küçük göllerde alabalıklar, yasak süre dı

sında olta ile avlanabilirler. Buralarda diger av araç ve
gereçleriyle alabalıkların avlanması yasaktır.