Kerevit avcılığı

MADDE 39 –

(1) Bütün içsularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve

islenmesi yasaktır. Ancak, hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiginde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar
getirilebilir.
(2) E
girdir gölü ile Çevre ve Orman Bakanlıgı’na baglı orman içi sularda kerevit avcılıgı dönem boyunca yasaktır.(3) Her türlü yem kullanarak avcılık yapmak yasaktır.
(4) Kerevit avcılı

gında erkek disi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.
(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış


kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, i


sleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde
bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’ den küçük kerevit tespit edildi

ginde, saglıklı ise
bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandı

gı su kaynagına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.
(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkı

s yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. lan edilen yerler dısında
karaya çıkışı
yasaktır.(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-3’te yer alan "Men

se Belgesi"nin alınması zorunludur. Mense
belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.
(8) Kaçak avlanmı

s canlı kerevitler öncelikle avlandıgı su kaynagına iade edilir. Bunun mümkün olmadıgı durumlarda Su
Ürünleri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde öngörülen i

slemler uygulanır.
(9) Av araç gereçlerinin bir sudan di

gerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden
kullanılması yasaktır.
Kurba


ga, salyangoz ve sülük avcılıgı
MADDE 40 –

(1) Kurbaga
a) Kurba

ganın 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
b) Ni

gde Bolkar dagları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbagaların dönem boyunca avlanması, toplanması
yasaktır.
(2) Salyangozun 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
(3) Sülü

gün 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
(4) Yasa

gın baslamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbaga, canlı kara salyangozu ve
canlı sülüklerin yasak ba

slama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde islenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.
Su bitkileri (kamı


s, saz vb.) istihsali
MADDE 41 –

(1) Tüm içsularda, su bitkilerinin 1 Mart - 31 Temmuz,
a) E

girdir - Hoyran, Hotamıs ve Beysehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,
b) Karamık, Eber ve Ak

sehir göllerinde ise 1 Nisan - 31 Ekim,
c) Van ili dahilindeki içsularda 1 Nisan - 15 A

gustos,
ç) Göksu deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı Göller ile Cırba deresinde 1 Ocak - 30 Eylül tarihleri arasında
kesimleri yasaktır.
(2) Yasak zamanlar dı

sında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyecegi sartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.
(3)

çsularımızda su bitkilerinin yakılması, Çevre ve Orman Bakanlıgı’na baglı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve
yakılmaları yasaktır