r) Uzatma a
gı: Balıkların galsamalarından aga takılması veya aga vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle aglara sarılması ya
da sık gözlü a
ga çarparak, seyrek gözlü agda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını saglayan istihsal vasıtasını,
s) Zaman yasa
gı: ki tarih aralıgı seklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup,
düzenlemelerde belirtilen aylar, tebli
gin geçerli oldugu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli oldugu dönemi, ifade eder.

i
KiNCi BÖLÜM
Yer Yasakları
Akdeniz’deki yer yasakları
MADDE 4 –
(1) Akdeniz’de; Esen çayı (36° 17,590’ N - 29° 15,820’ E) ile Anamur burnu arasında (36° 00,906’ N - 32°
48,200’ E), 1 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında köpek balı
gı avcılıgı yasaktır.
(2) Antalya- Beyda
gları Milli Parkı’nın güneyini çevreleyen Kumluca ilçesi Çavus limanındaki Küçük Çavus burnundan
ba
slayarak, Sulu ada, Taslık burnu ve Bes adaları da içine almak kaydıyla Karagöz limanına kadar olan 19 km. uzunlugunda kıyı

s
eridinde,
(3) Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Kızıl Liman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) ile Aydıncık ilçesi, Sancak burnu (36° 07,582'
N - 33° 23,261' E) arasında kalan karasularımızda uzatma a
gları ve parakete dısında,
(4) Mersin ili, Erdemli ilçesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan liman ve limanı çevreleyen 500
metrelik alan içerisinde,
(5) Adana ili, Ceyhan ilçesi, Bota
s Petrol Yükleme skelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde; (36°52’08" N-35°55’06" E),
(36°50’30" N-35°56’02" E), (36° 51’ 30" N – 35° 58’ 24" E), (36° 53’ 24" N – 35° 56’ 42" E) koordinat noktalarını birle
stiren alanda,
(6) Adana ili Yumurtalık ilçesi Kokar burnu ile Yumurtalık balıkçı barına
gı arasında çekilen hattın batısında kalan kısımda
uzatma a
gları dısında,
(7) Adana ili, Yumurtalık ilçesi Sugözü elektrik santralinin bulundu
gu (36° 50’ 24" N - 35° 53’ 48" E), (36° 50’ 06" N - 35°
54’ 36" E), (36° 49’ 42" N - 35° 54’ 12" E), (36° 49’ 26" N - 35° 53’ 54" E), (36° 50’ 00" N - 35° 53’ 00" E) koordinat noktalarını
birle
stiren alanda,
(8) Adana ili, Yumurtalık balıkçı barına
gı içi ve Barınak Feneri Kale Emniyet Tesisleri arasındaki alan içerisinde,
(9) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Bota
s Petrol Yükleme skelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde, (36° 50 ’ 55 " N - 36° 07’ 24" E), (36°
50’ 55" N - 36°08’40" E), (36°51’54" N -36°07’24" E), (36°51’ 54" N - 36°08’40" E) koordinat noktalarını birle
stiren alanda,
su ürünleri avcılı
gı yasaktır.

Ege denizindeki yer yasakları
MADDE 5 –
(1) Aydın ili, Kusadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının; güneyde Dil iskelesinden, batıda Dip burnuna (Su
adası ve Tav
san adası çevresi dahil), batıda Dip burnundan, kuzeyde Mersinli dere agzına kadar olan kesimlerin 200 m. kıyı seridinde,
(2) Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük körfezinin Gevrek adası (Prasa adası) ile De
girmen koyu arasında çekilen hattın sahil seridi
arasında kalan kısmında, barınmak amacıyla giri
s ve çıkıslar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme agları ile,
(3) Mu
gla ili, Marmaris ilçesinde, Yalancıbogaz’ın her iki tarafında, denize dogru 100 metre alan içerisinde dönem boyunca,
(4) Fethiye ilçesi Ölüdeniz lagününde,
(5) Mu
gla ili, Bodrum yarımadası Kızılyar burnu (37° 09’508 N - 27°19,358’ E) ile Gemitası (37° 09, 088’ N - 27°15,709’ E),
Büyük Kiremit adası (37° 05,169’N - 27°12,834’ E), Çavu
s adası (37° 02,981’ N - 27°12,228’ E) ve Karabakla burnunu (37° 02,387’
N - 27° 13,812’ E) birle
stiren hattın dogusunda kalan alanda, uzatma agları ve parakete dısında,
(6)
zmir limanında Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın dogusunda kalan alanda, gemilerin
Bostanlı balıkçı barına
gına giris ve çıkısları serbest olmak üzere,
(7)
zmir körfezinde Ardıç burnu ile Eskifener burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile,
(8)
zmir ili, Seferihisar ilçesi, Sıgacık koyu’nda, (Dalyan burnu ile Minaretası arasından itibaren) dönem boyunca,
(9) Karasularımızın
zmir ili sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılıgına getirilen zaman yasagına uymak sartıyla,
kuzeyde Kapan burnu (38 32' 40" N - 26 48' 50" E) ile güneyde Çilazmak burnu (38 27' 00" N – 26 54' 30" E) arasında kalan sahil

s
eridinde, sahilden 6 kulaçtan (11m) daha derin sularda pinter ile,
(10)
zmir ili, Karaburun yarımadası, Mordogan beldesinde, Ardıç burnu ile Ege Üniversitesi Ziraat Deneme stasyonu
arasında (Ayıbalı
gı mevkiinde hâlihazırda faal olan çökertme dalyanı hariç), kıyıdan 20 m. derinlige kadar olan alanda,
(11)
zmir ili, Foça ilçesi Arslan burnu (38° 44,602’ N - 26°44,435’ E) ile (38° 44,533’ N - 26°40,883’ E), (38° 39,6616’ N -
26°39,996 E) ve Deveboynu burnunu (38° 39,326’ N -26°43,370’ E) birle
stiren alan içerisinde uzatma agları, parakete ve ag dalyanları
sında,
(12) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Deniz Parkının bulundu
gu Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında (40° 14´
362´ N - 25° 54´ 331´´) ile (40° 14´ 575´´ N - 25° 55´ 686´´ E) koordinat noktalarını birle
stiren hat ile kıyı arasında kalan 200 m.
geni
sliginde 1 mil uzunlugundaki alanda,
su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
(13) Balıkesir ili, Ayvalık limanı’nda, Dalyan bo
gazı girisindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birlestiren hattın
do
gusunda kalan sahada her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılıgı yasaktır. Ancak, bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle
toplama suretiyle midye avcılı
gı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Agustos tarihleri arasındaki dönem dısında ise 10 numaralı ve daha

küçük numaralı paraketelerle avcılık yapılması serbesttir.