ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av Vasıtaları ve Yöntemlerine
liskin Yasaklar
Her türlü trol yasa
gı
MADDE 9 –
(1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' nun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara denizi ile stanbul
bo
gazında, Kelagra (Galere) burnu (41° 14,149’ N - 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos bası) (41° 15,491’ N - 29° 02,319 E)
arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale bo
gazında her türlü trol ile su ürünleri avcılıgı yasaktır.
(2) Akdeniz’de;
(a) Antalya ili, Side beldesi, Selimiye feneri (36° 45,928’ N - 31° 23,092’E) ile Gazipa
sa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N -
32° 23,418’E) arasındaki karasularımızda.
(b) Antalya ili Finike ilçesi, Finike körfezinde (36° 16,398’ N - 30° 09,097’E) koordinat noktası ile Akçaörgü burnu (36°
16,221’ N - 30° 22,094’E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,
her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Ege denizinde;
a) Saros körfezinde;
1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile, Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu
(40° 18,979' N - 26° 12,905'E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E), Bozcaada batı burnunu (39° 50,259' N - 25°
57,754' E) birle
stiren hattın dogusunda kalan sahada,
2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319' N - 26° 03,137' E) ile Babakale'yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birle
stiren hattın
do
gusunda kalan sahada,
her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
b) Edremit körfezinde; Küçükkuyu balıkçı barına
gı (39° 32,781' N-26° 36,421' E) ile Küçük Maden adası (39° 23, 135’ N- 26°
34, 119’ E), Güne
s adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441' E), Çıplak Ada Yumru burnu (39° 16,722' N- 26° 34, 653' E) ve Egribucak
burnunu (39° 16,399’ N- 26° 36,589' E) birle
stiren hattın dogusunda kalan sahada,
c) Dikili körfezinde; Madra çayı (39° 09,981' N - 26° 46, 000'E) ile Adatepe (Killik) burnu (39° 02,493' N - 26° 48,736' E)
arasında çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,
ç) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Alia
ga Taslı burun (38° 50,063’ N- 26° 56,567’ E)
arasında çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan sahada,
d)
zmir körfezinde; Ardıç burnu (38° 31,947' N - 26° 37,510' E) ile Deveboynu’nu (38° 39,070' N - 26° 43,509' E ) birlestiren
hattın güneydo
gusunda kalan sahada,
e) Ildır Körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çe
sme Uçburnu (38°22,593' N-26°17,141' E) arasında
çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,
f) Sı
gacık körfezinde; Gök liman (38° 08,445' N - 26° 37,475' E) ile Killik burnu (38° 09,829' N - 26° 46,515' E) arasında
çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,
g) Ku
sadası körfezinde; Sünger burnu (38° 00,864' N - 27° 04,540' E) ile Yalancı burnu (37° 51,650' N - 27°14,399' E)
arasında çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,

g
) Dilek bogazında; Çatal burnu (37° 38,471' N - 27° 04,759' E) ile Tekagaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) arasında
çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,
h) Ye
silova körfezinde; Kızılada (36° 39,035’N - 28° 02,426’E) ile karsısındaki Karaburun (36° 36,558’ N - 28° 03,021’ E)
arasında çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,
ı) Hisarönü körfezinde; Dil (Lindos) burnu (36° 45,557’N - 28° 00,727’E) ile kar
sısındaki Agıl burnunu (36° 41,638’N - 27°
58,698’E) birle
stiren hattın dogusunda kalan sahada,
her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
i) Gökova körfezinde;
1) Ören burnu (37° 01,055’ N - 27° 56,751’ E) ile kar
sısındaki Teke burnunu (36° 54,410’ N - 28° 00,921’ E) birlestiren hattın
do
gusunda kalan sahada,
2) Mersincik burnu (36° 50,161’N-28° 00,111’E) ile Gerence burnunu (36° 48,093’ N - 27° 59,518’ E) birle
stiren hattın
do
gusunda kalan sahada,
her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
j) Güllük körfezinde;
1) Kazıklı limanında; Karaburun (37°18,243’ N - 27° 25,926’ E) ile Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) arasında
çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan sahada,
2) Çam limanında; Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) ile
ncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) arasında
çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan sahada,
3) Asin körfezinde;
ncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) ile nce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) arasında çekilen
hattın kuzey-do
gusunda kalan sahada,
4)
nce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) ile Saplı burun (37° 08,061’N - 27° 24,777’E) arasında çekilen hattın dogusunda
kalan sahada,
her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.

k) Köyce
giz limanında; Kızılburun (36° 47,205’ N - 28° 32,445’E) ile Bozburun’u (36° 45,614 N - 28° 36,770’E)