hattın kuzeyinde kalan sahada her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
(4) Karadeniz’de;
a) Ordu ili, Ünye ilçesi, Ta
skana burnundan (41° 08,725’ N - 37° 17,531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda,
b) Sinop ili,
nceburun (42° 05,959’ N - 34° 56,695’ E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayagzı burnu (41° 41,040’ N - 35°
25,193’ E) arasında kalan karasularımızda,
c) Zonguldak ili, Alacaa
gzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) ile Bartın ili, Amasra ilçesi, Tekke burnu (41° 43,694' N -
32° 19,283' E) arasında kalan karasularımızda,
her türlü trol ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
(5) Her türlü trol avcılı
gının yasaklandıgı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin
verilen balıkçı barınaklarına geçi
s amacı ile giris ve çıkıs serbesttir. Mesafe yasagı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının
kullanımı herhangi bir izine tabi de
gildir.

Dip trolüne ili
skin yasaklar
MADDE 10 –
(1) Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar asagıda belirtilmistir.
a) Madde 9' da belirtilen yerlerde dönem boyunca, trol avcılı
gına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan-15 Eylül tarihleri
arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
b) Akdeniz'de;
1) Antalya ili, Gazipa
sa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964' N - 32° 23,418'E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E)
arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,
2)
ncekumburnu (36° 14,044' N - 33° 56,979' E) ile Susanoglu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan
karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
3) Mersin Karaduvar balıkçı barına
gı (36° 48,546' N- 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldügü yer (36° 34,101' N
- 35° 33,385' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
4) Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,
5) Akdeniz’de belirtilen yerler dı
sında kalan karasularımızda ise sahilden itibaren 2 mil içerisinde,
dip trolü ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
c) Ege Denizi’nde;
1) Meriç nehrinin denize döküldü
gü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) arasında kalan karasularımızda
sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
2) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N-25° 40,588' E) ve Ka
skaval burnu (40°14,479' N-25°56,556'
E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın di
ger taraflarında ise 3 mil içerisinde,
3) Bozcaada’da, sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
4) Çe
sme Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Sıgacık Teke burnu (38° 06,356' N - 26° 35,620' E) arasında
kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,
5) Ege denizinde belirtilen yerler dı
sında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan karasularımızda,
6) Güllük körfezinde; Teka
gaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) ile Kızılyar burnu (37° 09'508 N-27°19,358' E) arasında
çekilen hattın do
gusunda kalan sahada 1 Aralık-15 Subat tarihleri arasında,
dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
7) Aydın ili, Dilek bo
gazında; Zeytin burnu (37° 41,256’ N - 27° 03,930’E) ile Tavsan adası (37° 39,057’ N - 27° 00,058’E)
arasında kalan sahil
seridinde sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe dısında zaman yasagına uymak sartıyla dip trolü ile su ürünleri
avcılı
gı serbesttir.
ç) Karadeniz'de; Zonguldak
li Eregli Baba burnu (41° 17,342’ N - 31° 23,937’ E) ile Alacaagzı burnu (41° 21,920' N - 31°
32,000' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde, di
ger yerlerde ise 3 mil içerisinde dip trolü avcılıgı yasaktır.
(2) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü a
glarının torba ag göz açıklıgı baklava (rombik) gözlü aglarda 44 mm.’den, kare
gözlü a
glarda 40 mm.’den, torba dısına konulan muhafazanın ag göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.
(3) Karadeniz'de torba a
g göz açıklıgı 40 mm.’den, torba dısına konulan muhafazanın ag göz açıklıgı ise 80 mm.’den küçük
olamaz.
(4) Dip trolü a
glarında torba göz açıklıgından daha küçük gözlü ag kullanılması, agın torba kısmında muhafaza ve torba
a
gından baska ag bulundurulması yasaktır.
(5) Dip trol a
glarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) agların kullanılması yasaktır.
(6) Asgari göz açıklı
gı ölçülerinden küçük dip trolü aglarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle
çekilmesi yasaktır.
(7) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.
(8) Dip trolü a
gları, trol avcılıgının yasaklandıgı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmıs olarak nakledilebilir. Trol kapıları
asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı oldu
gu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.
(9) Marmara denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve
stanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar
çerçevesinde,
stanbul ve Çanakkale bogazlarından Marmara denizine girislerinde agların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur.
A
glar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.

(10)
stanbul bogazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme islemi Büyükdere’de yapılacaktır.