I
sıkla avcılıga iliskin yasaklar
MADDE 13 –
(1) Isık ile avcılıgın yasak oldugu alanlar;
a) Akdeniz’de, Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımız,
b) Ege denizinde;
1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40°
18,979' N - 26° 12,905' E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E) ve Bozcaada Batı burnunu (39° 50,259' N - 25°
57,754' E) birle
stiren hattın dogusunda kalan saha,
2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319’ N - 26° 03,137’ E) ile Babakale’yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birle
stiren hattın
do
gusunda kalan saha,
3) Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Küçükkuyu balıkçı barına
gı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) arasında kalan
sahada 2 mil içerisinde,
4) Küçükkuyu balıkçı barına
gı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) ile Küçük maden adası (39° 23, 135’ N - 26° 34, 119’ E),
Güne
s adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441’ E), Çıplak ada Yumru burnu (39° 16,722’ N - 26° 34, 653’ E) ve Egribucak burnunu
(39° 16,399’ N - 26° 36,589’ E) birle
stiren hattın dogusunda kalan saha,
5) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N - 26° 51,066’ E) ile Alia
ga Taslı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E)
arasında çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan saha,
6)
zmir körfezinde, Ardıç burnu (38° 31,955’ N - 26° 37,525’ E) ile Kapan burnu (38° 32,689’ N - 26° 48,880’ E) arasında
çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız,
7) Ildır körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çe
sme Uçburnu (38° 22,593' N - 26° 17,141' E) arasında
çekilen hattın do
gusunda kalan saha,
8) Asin körfezinde,
ncegöl burnu (37° 13,827’ N - 27° 30,365’ E) ile nce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’ E) arasında
çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan saha,
c) Marmara denizi ile
stanbul ve Çanakkale bogazları,
ç) Karadeniz.
(2) Meriç nehrinin denize döküldü
gü yer ile Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) arasında kalan karasularımızda 15
Nisan - 31 A
gustos tarihleri arasında ısık ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Di
ger karasularımızda ısıkla avcılık yapmak üzere Marmara denizi ile stanbul ve Çanakkale bogazlarından geçecek
gemiler için, geçi
s güzergâhını beyan etmek sartıyla, geminin bulundugu yere en yakın il veya ilçe müdürlügünden ek-4’te yer alan
"Geçi
s Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçis yapmaları zorunludur.
(4) I
sık ile avcılık yapacak balıkçı gemilerinde, takımda sadece bir teknede ısık kaynagı bulunabilir.
(5) I
sık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulundugu il müdürlüklerinden birine müracaat
edilerek ek-1’de yer alan avcılık "
zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(6) 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye ba
glı degildir. Isıkla avcılıga izin verilen alanlarda
kullanılacak ı
sık takatı, ana tekne, yardımcı ve tasıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.
(7) I
sık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
(8) I
sık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ısık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması
zorunludur.
(9) 30 m.’den daha sı
g sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 m.’den daha yakın mesafede ısık yakılması yasaktır.
(10) Gırgır a
gları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmis balıkların agın agzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak
yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt 100 wattan küçük tek lamba ı
sık kaynagı olarak degerlendirilmez.

(11) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ı
sık teknesi olarak da kullanılabilir.