Parakete ile avcılı
ga iliskin yasaklar
MADDE 15 –

(1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (samandıra), gece ise ısıklı samandıra ile isaretlendirilmesi
zorunludur.
(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılı

gında, 14 numaradan küçük (ebat olarak) ignelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve
kılıç avcılı

gında kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı igneler kullanılabilir.
(3) Parakete ile kalkan avcılı
gı yasaktır.