3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Su Ürünleri Birliği Başkanı'ndan Afet Talebi

 1. #1
  __BALIKCI FORuM__ kenane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  2.419
  Tecrübe Puanı
  352

  Thumbs up Su Ürünleri Birliği Başkanı'ndan Afet Talebi  18 Ağustos 2010 Çarşamba - 16:41

  Balıkesir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kenan Çınar, Marmara Denizi'nde 3 yıldır etkili olan salyanın balıkçıları mağdur ettiğini belirterek Tarım Bakanlığı tarafından salyanın doğal afet kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

  Balıkçıların bankalardan aldıkları kredileri ödemekte zorlandıklarını belirten Birlik Başkanı Çınar," Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana yaşanan salya balıkçılar için gizli bir tehlike. Salya salgını sebebiyle şu anda Bandırma ve Erdek'ten denize açılan bir tek tekne bile yok. Teknelerimiz limana hapis olmuş durumda. Marmara Denizi'nin neresine giderseniz gidin salya tehlikesi her yeri kaplamış durumda. 1 Eylül'de balık avlama yasağı kalkacak ancak balıkçı salya yüzünden sezonda umduğunu bulamayacak. Bandırma ve Erdek'te balıkçıların yüzde 70'i salya yüzünden zarar etti. Eskiden Bandırma Balık Hali İskelesi'ne onlarca balıkçı teknesi gelip bol miktarda balık bırakırdı, ancak şu anda salya belası yüzünden iskeleye gelen tekne yok. Eğer salya tehlikesi böyle devam ederse zor durumda olan balıkçı iyice biter. Şu anda Bandırma'da tezgahlarda satılan balıklar ya Karadeniz den ya da Ege'den gelen balıklardır. Salya tehlikesinin devam etmesi halinde Bandırmalı vatandaşlarımız balık yeme zevkinden mahrum kalacaktır. Balıkçılar olarak bizler salya tehdidinin biran önce sona ermesini bekliyoruz ve Tarım Bakanlığı'ndan salyanın doğal afet kapsamına almasını istiyoruz" diye konuştu.
  .  "Denizlerimize içtiğimiz suya gösterdiğimiz özeni gösterelim."

  Kenan Haydan
  (Tevellüt; Teşrini evvel miladi 1964)
  YENİKÖY-İSTANBUL

  http://www.amazing-animations.com/animations/fish40.gifhttp://img451.imageshack.us/img451/3605/coadmin7nz9.gif


 2. #2
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart

  İhtiyar bir hanımla torunu sahilde gidiyorlarmış.Kıçük kiz ağlarla uğraşan balikçıları gösterip ''Nine bu insanlar ne yapıyor.''
  Ninesi cevap vermiş.''Olar insan değil Balıkçı'' Demiş.

  Kıssadan hisse balıkçılığı bir sektör olarak görmüyorlar.

  Devletin malı deniz yemeyen misali herkes bir yol tutturmuş gidiyor.

  Denizlerimiz kirlenmiş,balıklar bitmiş.balıkçılar zarar etmiş kimin umrunda.

  Daha büyük felaketler olmadan acilen önlemler alınmalı nasıl olacak?

  Balıkçılıkla ilgili mevzuat gereği yetki ve sorumlulukların tek bir birimde toplanması,balıkçılık yönetiminde etkinlik sağlanması

  • Balıkçılıktan sorumlu en az Genel Müdürlük
  seviyesinde bir birimin kurulması

  • İdari yapılanmanın ortak balıkçılık politikasının
  yürütülmesini sağlayacak şekilde olması

  • Bürokratik işlemlerin azaltılması

  • Balıkçılık politikalarının uygulanmasına yönelik mali fonların oluşturulması

  • Araştırma geliştirme hizmetlerinin bu genel müdürlük bünyesinde yürütülmesi

  • Kadroların bu konuda eğitim almış uzman personelden oluşturulması

  Ulusal Balıkçılık Konseyi (UBK) kurulması
  • Çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir yönetmelik çıkarılması

  “Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Ulusal Komite”(BİTEK) oluşturulması

  • Balıkçılıkta uygulama birliğini sağlamak için AB 2005/629/EC yönetmeliğine uygun olarak bilim, teknik ve ekonomi ulusal komitesi oluşturulması

  Üretici Örgütlerin Güçllendirilmesi (Kooparatifler.Birlikler,Dernekler.Federasyon.)

  • İlgili mevzuatın güncellenmesi

  • Mali kaynakların oluşturulması

  Doğal canlı kaynakların belirlenmesi

  • Doğal kaynakların envanterinin çıkarılması
  • Biyoçeşitlilik ve ekonomik türlerin stoklarının belirlenmesi

  • Avcılık ve yetiştiricilik alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması

  • Balıkçılık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması

  Sucul ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir işletilebilmesi

  • Aşırı avcılığın önlenmesi

  • Avlanma ruhsatlarının belirlenecek av sahalarına göre
  yeniden düzenlenmesi

  • Av baskısının azaltılması araştırmalarına öncelik verilmesi

  • Çevre dostu avlanma ve yetiştiricilik yöntemlerinin teşvik edilmesi

  • Özel koruma alanlarının tesisi

  • Yetiştiricilik alanlarında taşıma kapasitesinin belirlenmesi

  Ekonomik su ürünleri stoklarının tahmini ve izlenmesi

  • Stok ve izleme çalışmaları için mali kaynak yaratılması

  • “Ulusal stok tahmin ve izleme projesi” hazırlanması ve uygulanması

  • Toplam avlanabilir miktarın belirlenmesi


  Av filosunun yeniden düzenlenmesi

  • Av filosu profilinin çıkarılması, buna ilişkin standart
  metotların uygulanması

  • Av çabasının belirlenmesi ve projeksiyonların hazırlanması

  • Av lisanslarının bilimsel yöntemlere bağlanarak tahsis edilmesi


  Yeni av sahalarının belirlenmesi

  • Denizaşırı avlanma sahalarından yararlanmak için
  gerekli girişimlerde bulunulması

  • Uygun balıkçı filosu oluşturulması

  • Gerekli altyapının sağlanması

  • İkili antlaşmalara hız verilmesi

  Nesli tehlikede olan türlerin korunması

  • Mevcut yasaların etkin uygulanması

  • Habitatların ıslahı ve korunması

  • Populasyon genetiklerinin tespiti

  • Stokların genetik yapısına uygun olarak takviyesi

  • Tehdit unsurlarının belirlenerek ortadan kaldırılması


  Gen kaynaklarının korunması ve muhafazası

  • Gen çeşitliliğinin belirlenmesi

  • Gen kaynakları konusunda ulusal ve uluslar arası
  projelerin teşvik edilmesi

  • Uygun metotlarla gen kaynaklarının muhafazası

  • Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların ülkeye

  girişi, muhafazası, üretimi ve ticaretinin kontrol altına
  alınması


  Balıkçı barınaklarının alt ve üst yapılarının iyileştirilmesi


  Ulusal balıkçılık istatistik ve bilgi sisteminin oluşturulması

  • İstatistik Danışma Kurulu kurulması (BİTEK ile
  koordinasyon halinde)
  • Ulusal ve uluslar arası normlara uygun balıkçılık
  verilerin alt sektörler bazında belirlenmesi
  • Balıkçı gemilerine av kayıtları ve karaya çıkış
  noktalarında liman kayıtları tutulmasının zorunlu hale
  getirilmesi
  • Verilerin toplanmasına ilişkin bilimsel yöntemlerin
  tespiti ve standardizasyonun sağlanması
  • Balıkçılık terminolojisinde standardizasyonun sağlanması
  • Balıkçılık veri toplama, derleme, saklama ve
  değerlendirme sisteminde elektronik veri ağının kurulması
  • Bu konu ile ilgili bir eğitim programının uygulanması
  • Özel Tüketim Vergisinde sağlanan muafiyetin faturalı
  satış belgeleri ile orantılı olarak sürdürülmesi ve küçük
  balıkçılarında aynı şartlarda bu teşvikten yararlanması,
  • Göl ve göletler için verilen istatistikler il bazında
  verilmekte olup, bunların akarsu havzası ya da ilgili
  göl/gölet bazında toplanması

  Balıkçılık ve Denizcilik Eğitim Konseyinin kurulması

  • Balıkçılık ve denizcilik alanında sektörün ihtiyaç
  duyduğu alanlar için gereken teknik eleman nitelik ve
  niceliklerinin belirlenmesi,
  • Zaman içinde gelişen teknoloji ve önceliklere göre
  eleman ihtiyacının planlanması ve ilgili üst mercilere
  iletilmesi
  • İşlevsel bir staj, uygulama ve yaz okulu alt yapısı ve
  takviminin oluşturulması, bu konuda kamu ve özel sektör
  işbirliğinin sağlanması
  • Sektör içinde eğitim ve araştırma, yetkili otorite ve
  üreticiler arasında etkin bir koordinasyon sağlanması

  AB uyum sürecinde istisnaların belirlenmesi
  • Hassas alanların belirlenmesi,
  • Geleneksel balıkçılık haklarımızın belirlenmesi ve
  uluslararası antlaşmalardan doğan önceliklerimizin AB
  mevzuatına uyumlu gerekçelerinin hazırlanması,
  • Olası yaptırım konu ve alanlarının belirlenerek karşı
  tezler hazırlanması,
  • Olası baskılar karşısında özellikle balıkçı filosunun
  küçültülmesi ve erken emeklilik gibi konularda karşılık
  olarak çok yıllık yönlendirme fonlarının tam üyelik
  sürecinden önce işletilmesinin sağlanması,
  • Bu konularda alt sektörler bazında uzmanlardan oluşan
  küçük çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma
  takvimlerinin hazırlanması

  Av filosunda gözlemci programının başlatılması
  • Av kayıtlarının tutulmasını ve avlanan tür ve
  miktarlarının doğru tahmin edilmesi ve kayıtlara
  işlenmesini sağlamak üzere Balıkçılık teknolojisi
  Mühendisleri ve Su ürünleri Mühendislerinden oluşan
  sözleşmeli olarak çalışacak teknik elemanların av sezonu
  içinde 20 m den büyük teknelerde görevlendirilmeleri,
  • Tür, av aracı ve miktar tahmini konusunda standart
  uygulama teknik ve yöntemlerini içeren bir el kitapçığının
  hazırlanması,

  Denizlerimizde av sahalarına ulusal kareler sistemi yerleştirilmesi
  • Kıyı sular, Marmara Denizi ve Karadeniz’de FAO ve
  GFCM bölümleme sistemine uygun olarak, alan ve alt
  alanların haritalar üzerinde standart kareler oluşturulması,
  • Araştırma faaliyetleri ve avcılık operasyonlarında
  verilerin bu standart kareler referans alınarak toplanması,
  işlenmesi ve değerlendirilmesi

  Kayıt dışı ticaretin önlenmesi

  • TKB bünyesinde kontrol hizmetlerini yürütecek
  koruma- kontrol biriminin oluşturulması
  • Balıkhaneler dışında satış yasağı getiren yönetmeliğin
  uygulamaya konması e denetlenmesi,
  • KDV oranlarını düşürülmesi
  • ÖTV’siz akaryakıt uygulamasında kayıtlı satış
  miktarlarına dayalı bir sistemin getirilmesi
  • Balık hallerinin modernizasyonu,
  • Satışların bağımsız bir birim tarafından yürütülmesi,
  internet üzerinden satış kolaylığı getirilmesi

  EN ÖNEMLİSİ
  Kirlilikle mücadele

  •Deniiz kıyı yerleşim bölgelerinde ,fabrikalarda arıtma tesisilerinin acilen yapılması faliyete geçmesi

  Gerekmektedir.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 3. #3
  Balıkçı
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  495
  Tecrübe Puanı
  79

  Standart

  tamamen katılıyorum teşekkürler.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Su ürünleri istanbul birlik genel kurul toplatısı
  By aFaLa in forum SUR - KOOP - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ
  Cevap: 18
  Son Mesaj: 11.10.10, 19:59
 2. Su Ürünleri Yönetmeliği
  By LüFerCi in forum KANUNLAR
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:53
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52
 4. Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ
  By LüFerCi in forum Kültür Balıkçılığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:50
 5. Su Ürünleri Kanunu
  By OfficeR in forum Denizcilik Dökümanları
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 01.07.09, 22:23

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM