5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: su ürünleri kooperatiflerinin örnek anasözleşme değişiklikleri

 1. #1
  su koop baskanı
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  197
  Tecrübe Puanı
  52

  Standart su ürünleri kooperatiflerinin örnek anasözleşme değişiklikleri

  tarım bakanlığının birlik ve kooperatif ana sözleşmesinde değişiklik yapmıştır


  SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ


  ESKİ METİN

  YENİ METİN

  KURULUŞ :

  Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve kamu tüzel kişileri arasında değişik ortaklı, değişik sermayeli Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi Kurulmuştur

  KURULUŞ :

  Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve tüzel kişileri arasında değişik ortaklı, değişik sermayeli Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi Kurulmuştur

  AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

  Madde 7- Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir;
  ……………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………

  f) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak.
  AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

  Madde 7- Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir;
  ………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………..

  f) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak.
  g ) Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,
  h) Ortakların sosyal, kültürel ve ulaşım konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Ortakların birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetlerden yararlanır.)
  ı) Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  j) Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,
  k)Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve
  her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

  ORTAKLIK ŞARTLARI:
  Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;
  a) Türk vatandaşı olmak ,
  b) Kooperatifin faaliyet sahasında yerleşmiş olmak ve su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği veya avlanmasını meslek edindiğini ruhsat teskeresi ve/veya su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile tevsik etmek.
  c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,
  d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,
  e) En az 100 ortaklık payı taahhüt etmiş olmak ve bunun 1/4’ünü peşin ödemek,
  f) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapma

  ORTAKLIK ŞARTLARI:
  Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;
  a) Türk vatandaşı olmak ,
  b) Kooperatifin faaliyet sahasındaikamet etmek ve su ürünleri üretimi, yetiştiriciliğini meslek edindiğini su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile su ürünleri avcılığında, avcılıkta kullanılan balıkçı gemisine sahip olduğunu ruhsat tezkeresi ile tevsik etmek,
  c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,
  d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,
  e) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Bakanlık tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapma

  ORTAKLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:
  Madde 10- Ortaklığa kabul edilmek için ;
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu giriş isteğinde bulunanların, anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını
  taşıyıp taşımadıklarını araştırarak uygun olanlarınortaklık dilekçesine kabul kararını yazar. Ortaklığa kabul edilmeyenler denetçiler vasıtasıyla genel kurula müracaat edebilirler. Genel kurulun kararı kesindir.
  Yönetim kurulu müracaatların sonucunu bir ay içinde ilgililere bildirmek zorundadır.


  ORTAKLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:
  Madde 10- Ortaklığa kabul edilmek için ;
  …………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………….
  Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu giriş isteğinde bulunanların, anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak uygun olanlarınortaklık dilekçesine istinaden kabul kararını yazar. Ortaklığa kabul edilmeyenler denetçiler vasıtasıyla genel kurula müracaat edebilirler. Genel kurulun kararı kesindir.
  Yönetim kurulu müracaatların sonucunu bir ay içinde ilgililere bildirmek zorundadır.


  ORTAKLIK GÖREVLERİ:
  Madde 11- Ortakların kooperatife karşı görevleri şunlardır;
  a) Mali taahhütlerini zamanında yerine getirmek,
  b) Kooperatifin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamak,
  c) Yetiştiricilik sureti ile ürettiği veya avladığı su ürünlerinin tamamını kooperatife teslim etmek,
  d) Sermaye taahhüdü 5.000 Yeni Türk Lirasını buluncaya kadar kooperatifle yaptığı muamelelerinin (kredi ve avans hariç) beher 20 Yeni Türk Lirası için yeniden 1 Yeni Türk Liralık bir pay taahhüdünü kabul etmek.  ORTAKLIK GÖREVLERİ:
  Madde 11- Ortakların kooperatife karşı görevleri şunlardır;
  a) Mali taahhütlerini zamanında yerine getirmek,
  b) Kooperatifin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamak,
  c) Yetiştiricilik sureti ile ürettiği veya avladığı su ürünlerinin tamamını kooperatife teslim etmek,


  SERMAYE VE ORTAKLIK PAYLARI:
  Madde 14- Kooperatifin sermayesi değişir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kuruluş sermayesinin en az haddi............................................. ..................Yeni Türk Lirasıdır. Bunun 1/4’ü olan .................................. Yeni Türk Lirasının kuruluşta peşin ödenmesi gerekir.  Madde 15- Ortaklık senetleri ada yazılı olup, bir pay 1 Yeni Türk Lirasıdır. Her ortak, kooperatife girerken en az 100 pay taahhüt etmeye ve bunun 1/4’ünü peşin, geri kalan kısmın 2 yıl zarfından eşit taksitlerle ödemeğe mecburdur. Bir ortağın taahhüt edebileceği payların toplamı 5000 Yeni Türk Lirasını geçemez, ortakları ilk taahhüt sermayelerini 11. maddenin (d) fırkasına göre arttırmaya mecburdurlar, fakat taahhüt olunmuş sermayeyi azaltmazlar.
  SERMAYE VE ORTAKLIK PAYLARI:
  Madde 14- Kooperatifin sermayesi değişir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kuruluş sermayesinin en az haddi............................................. .................. Türk Lirasıdır. Bunun 1/4’ü olan .................................. Türk Lirasının kuruluşta peşin ödenmesi gerekir.  Madde 15- Ortaklık senetleri ada yazılı olup, bir pay 100 Türk Lirasıdır. Her ortak, kooperatife girerken en az 1 pay taahhüt etmeye ve bunun 1/4’ünü peşin, geri kalan kısmın 2 yıl zarfından eşit taksitlerle ödemeğe mecburdur. Bir ortak en çok 5000 payı geçmemek üzere istediği miktarda sermaye payına sahip olabilir.

  SORUMLULUK:
  Ortakların Sorumluluğu:
  Madde 18- Her ortak, kooperatifin işlerinden, taahhüt ve mes’uliyetinden dolayı, kendi taahhüt ettiği sermaye paylarının50 katı ile sorumludur
  SORUMLULUK:
  Ortakların Sorumluluğu:
  Madde 18- Her ortak, kooperatifin işlerinden, taahhüt ve mes’uliyetinden dolayı, kendi taahhüt ettiği sermaye paylarının 100 katı ile sorumludur
  ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:
  Madde 22- ……………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………….

  Çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa on gün içinde tebliğ edilmek üzere notere verilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir.
  ………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………  ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:
  Madde 22- ……………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………….

  Genel kurulca çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa on gün içinde tebliğ edilmek üzere notere verilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir.
  ………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………


  ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA:
  Madde 24- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanların ortaklık zamanına ait muamelelerden doğacak sorumlulukları, ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder. Bunların ödenmiş sermaye hisselerinin iadesi, tahakkuk etmesi beklenen sorumlulukları bakımından genel kurul kararı ile iki yılı geçmemek üzere geri bırakılabilir.
  ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA:
  Madde 24- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanların ortaklık zamanına ait muamelelerden doğacak sorumlulukları, ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder. Ancak, genel kurul yetkisine bağlı olarak alınan kredilerde, ortakların sorumluluğu geri ödeme süresince devam eder.
  Bunların ödenmiş sermaye hisselerinin iadesi, tahakkuk etmesi beklenen sorumlulukları bakımından genel kurul kararı ile iki yılı geçmemek üzere geri bırakılabilir.


  GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ:

  Madde 26- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar.Ortaklarla işlem sonucu müsbet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir.
  Müsbet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür;
  a) % 10 yedek akçeye,
  b) % 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma eğitim ve ödüllendirme
  fonuna,
  c) % 4 Yatırım ve geliştirme fonuna,
  d) % 8 Sosyal hizmetler fonuna,
  e) % 7 Birlik ve merkez birliğine yardım fonuna (birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde),
  f) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere) ayrılır.
  …………………………………………………………………
  ………………………………………………………………


  GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ:

  Madde 26- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar.Ortaklarla işlem sonucu müsbet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir.
  Müsbet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür;
  a) % 10 yedek akçeye,
  b) % 5 Yatırım ve geliştirme fonuna,
  c) % 8 Sosyal hizmetler fonuna,
  d) % 7 Birlik ve merkez birliğine yardım fonuna (birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde),
  e) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere) ayrılır.
  ………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………….

  Madde 27- ……………………………………………………
  ……………………………………………………………….
  Kooperatif birliğe ortak olup ta, birlik merkez birliğine ortak değil ise; % 2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.
  Bakanlık çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma, eğitim ve ödüllendirme fonu olarak ayrılan % 1’ler T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi 38775657-5001 no’lu hesaba yatırılır.
  Madde 27- ……………………………………………………
  ………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………….
  Kooperatif birliğe ortak olup ta, birlik merkez birliğine ortak değil ise; % 2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

  Madde 30- Kamu tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırım için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

  Madde 30- Gerçek ve tüzel kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırım için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

  YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:
  Madde 31- 5072 Sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca devlet tahvillerine yatırılması mecburi olan kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp, bilanço sonucunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.
  Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin % 20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.
  YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:
  Madde 31- Kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp, bilanço sonucunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.
  Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin % 20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.  ŞEKİL VE GÜNDEM:
  Madde 41- ……………………………………………………..
  …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………….
  Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.


  ŞEKİL VE GÜNDEM:
  Madde 41- ……………………………………………………..
  …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………….
  Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun başkanlık divanı oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

  TOPLANTIYA BAŞLAMA:
  Madde 42- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife kaydolmuş olan ortakların çoğunluğunun, ortak sayısı 5000’in üzerinde olan kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir, toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıya idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, iki katip ve iki oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatifin ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.
  ……………………………………………………………..
  …………………………………………………………….

  Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari divan oluşturacak kadar ortağın katılımı şarttır, şayet bu toplantıda kooperatif ve ortakları mali sorumluluk altına sokacak veya kooperatifin dağılmasına dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu takdirde toplantıda tüm ortakların asgari 2/3 katılımı zorunludur.
  ……………………………………………………………….
  ……………………………………………………………..


  TOPLANTIYA BAŞLAMA:
  Madde 42- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife kaydolmuş olan ortakların 1/4’ü, ortak sayısı 5000’in üzerinde olan kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir, toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıya idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, bir katip ve bir oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatifin ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.

  ……………………………………………………………..
  …………………………………………………………….

  Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari ilgili Kanunda belirtilen kurucu ortak sayısı kadar ortağın katılımı şarttır.Şayet toplantıda kooperatifin dağılmasına veya diğer bir kooperatifle birleşmesine dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu takdirde toplantıda tüm ortakların asgari 1/4 katılımı zorunludur.
  ……………………………………………………………….
  ……………………………………………………………….

  KARAR NİSABI:
  Madde 44- Genel kurulun toplanabilmesi ve görüşme yapılabilmesi için, toplantı tarihindeki ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmaları gereklidir. Vekaleten oy kullanılmaz. Kararlar hazır bulunan ortakların çoğunluğu ilealınır.Çekimser oylar red oyuolarak değerlendirilir. Oyların eşitliği halinde tekrar oylama yapılır. Ancak birliklere girme veya birlikten ayrılma, anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda hazirunlistesiniimzalayan ortakların 2/3 nisabı aranır. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Anasözleşmenin 14.maddesi değişikliği içinde aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir.
  ……………………………………………………………….

  KARAR NİSABI:
  Madde 44- Genel kurulun toplanabilmesi ve görüşme yapılabilmesi için, toplantı tarihindeki ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmaları gereklidir. Vekaleten oy kullanılmaz. Kararlar hazır bulunan ortakların çoğunluğu ilealınır. Çekimser oylar red oyuolarak değerlendirilir. Oyların eşitliği halinde tekrar oylama yapılır. Ancak birliklere girme veya birlikten ayrılma, anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda hazirunlistesiniimzalayan ortakların 2/3 nisabı aranır. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Anasözleşmenin 14.maddesindeki şahsi sorumlulukların ağırlaştırılması değişikliği içinde aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir.
  ………………………………………………………………..
  OY HAKKI:
  Madde 46- Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurul kurula katılma hakkına haizdir. Üç ayını doldurmayan ortaklar yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler.
  Genel kurulda her ortak, payı ne olursa olsun yalnız bir oya sahiptir
  OY HAKKI:
  Madde 46- -Genel kurul toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına haizdir. Üç ayını doldurmayan ortaklar yönetim ve denetim kuruluna seçilemezler. Miras veya devir yoluyla ortak olanlar eski ortağın hak ve yükümlülüklerini aynen taşır. Genel kurulda her ortak, payı ne olursa olsun yalnız bir oya sahiptir
  YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:
  Madde 48- Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçiminde kooperatifin mühürlü seçim kağıtları kullanılır. Bunlar “Hazır bulunanlar listesi”ni imza eden ortaklara verilir.
  ……………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………….
  YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:
  Madde 48- Genel kurulca verilecek karara göre secimler açık veya gizli oyla yapılır.Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçiminde kooperatifin mühürlü seçim kağıtları kullanılır. Bunlar “Hazır bulunanlar listesi”ni imza eden ortaklara verilir.
  ………………………………………………………………………

  GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ:
  Madde 49- Genel kuruldaki görüşmeler tutanağa bağlanır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi ile başkan ve katipler tarafından imzalanan bu tutanakta, toplantıya katılan ortak sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, kar-zarar cetveli, Bakanlık Tanıtma ve Eğitim fonuna yatırılan %1’lerin dekontu, genel kurul toplantısı hazır bulunan ortaklar listesi ile genel kurul toplantı tutanağının her birisinden 1’er adet olmak üzere hazırlanan evraklar Bakanlık mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer adedi aynı zamanda kooperatifin bağlı bulunduğu birliğe de gönderilir.
  Ayrıca, alınan genel kurul kararlarından tescil ve ilanı gerektirenler kanuni süresi içinde tescil ve ilan edilir.

  GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ:
  Madde 49- Genel kuruldaki görüşmeler tutanağa bağlanır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi ile başkan ve katipler tarafından imzalanan bu tutanakta, toplantıya katılan ortak sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, kar-zarar cetveli, genel kurul toplantısı hazır bulunan ortaklar listesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve üst kuruluş paylarının ödeme makbuzlarının her birisinden 1’er adet olmak üzere hazırlanan evraklar Bakanlık mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer adedi aynı zamanda kooperatifin bağlı bulunduğu birliğe de gönderilir.
  Ayrıca, alınan genel kurul kararlarından tescil ve ilanı gerektirenler kanuni süresi içinde tescil ve ilan edilir.

  YÖNETİM KURULU ÜYELİK ŞARTLARI:
  Madde 53- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
  ………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………
  h) En az ilkokul mezunu olmak,
  gerekmektedir.

  (c ) fıkrasındaki suçlardan dolayı hüküm giyenler af kanununa uğrasalar veya memnu hakların iadesi ile ilgili kanundan yararlansalar dahi yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.
  Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
  ………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………

  YÖNETİM KURULU ÜYELİK ŞARTLARI:
  Madde 53- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
  ………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………
  h) En az ilkokul mezunu olmak,
  gerekmektedir.
  I) Kooperatifin çalışma konuları ile ilgili işlerin ticaret ve komisyonculuğunu yapmamak,
  gerekmektedir.  Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
  ………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………

  YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:
  Madde.62-.-…………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………..
  Kuruluş sırasında kurucu ortaklar tarafından resmi makamlara verilen ve Türk Ticaret Kanunun 299. Maddesinde ismi geçen, kooperatif anasözleşmesi, nakdi sermayenin tescil ve ilandan sonra Kooperatif hesaplarına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca geçici yönetim kurulu üyelerinden birine ödendiğine dair dilekçe, ayn nevinden sermaye ve kooperatifçe devralınan işletmeye ait değer biçme raporu gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden kooperatif kurucu ortakları sorumludurlar.
  Ayrıca, anasözleşmenin 22. ve 53. maddeleri hükümlerine 57. ve 58. maddeleriyle 59. maddenin r, s, ve t fıkralarına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 10 Yeni Kuruştan 1 Yeni Türk Lirasına kadar ağır para cezası ile 59. maddenin f, u,y, ve z fıkralarına aykırı hareket eden yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 5 Yeni Kuruştan 50 Yeni Kuruşa kadar ağır para cezası ile Cezalandırılır.

  YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:
  Madde 62-……………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………..
  Kuruluş sırasında kurucu ortaklar tarafından resmi makamlara verilen kooperatif anasözleşmesi, nakdi sermayenin tescil ve ilandan sonra Kooperatif hesaplarına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca geçici yönetim kurulu üyelerinden birine ödendiğine dair dilekçe, ayn nevinden sermaye ve kooperatifçe devralınan işletmeye ait değer biçme raporu gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden kooperatif kurucu ortakları sorumludurlar.

  DENETÇİLER:
  SEÇİM:
  Madde 67- Denetçiler genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.
  …………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………..
  Söz konusu sulardan affa uğrasalar veya memnu haklarının iadesiyle ilgili kanun hükümlerine göre karar alsalar dahi yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilemezler.


  DENETÇİLER:
  SEÇİM:
  Madde 67- Denetçiler genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.
  …………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………


  SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
  Madde 78- Denetçiler anasözleşmenin 73.maddesine ve 72. maddenin c ve d fıkralarına ve 75. maddesine aykırı hareket etmeleri halinde fiilin önem ve mahiyetine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 5 Yeni Kuruştan 50 Yeni Kuruşa kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.


  MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU:
  Madde 85-Kooperatif müdürü, kooperatif hizmet personelinin amiridir,denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına kooperatifin işleri ile ilgili bilgi veremez.Kooperatif hizmet personeli müdüre karşı sorumludur.Kooperatif müdürü kendisine verilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.
  Ayrıca gerek müdür gerekse kooperatif memurları anasözleşmenin 22. ve 53. maddesinin 57. ve 58. maddeleriyle 59.maddesinin r, s, ve t fıkralarına aykırı hareket etmeleri halinde fiilin önem ve mahiyetine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 10 Yeni Kuruştan 1 Yeni Türk Lirasına kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

  MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU:
  Madde 85-Kooperatif müdürü, kooperatif hizmet personelinin amiridir,denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına kooperatifin işleri ile ilgili bilgi veremez.Kooperatif hizmet personeli müdüre karşı sorumludur.Kooperatif müdürü kendisine verilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.
  .

  TEMSİLCİLİK:
  Madde 90- Birlik genel kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulunca ortaklar arasından en fazla 5 temsilci seçilir. Temsilci sayısı kooperatifin ortak sayısına göre 50 ortağa kadar 1, 51 100 ortağa kadar 2, 101 200 ortağa kadar 3, 201 300 ortağa kadar 4, 301 ve üzeri ortak için 5 temsilci belirlenir. Temsilcilerin görev süresi en az bir en fazla 4 yıldır. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır. Seçilen temsilcilerin her birinin birlik genel kurulunda kooperatifi temsilen bir oy kullanma hakkı vardır. Seçilen temsilciler kadar yedek üye de seçilir. Yetkili temsilcilerin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin belgesi karşılığında sırasıyla yedeklere de oy kullanma yetkisi verilir.

  TEMSİLCİLİK:
  Madde 90 Birlik genel kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulunca ortaklar arasından ortağı olduğu üst kuruluş anasözleşmesinde belirtilen sayıda temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi en az bir en fazla 4 yıldır. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır. Seçilen temsilcilerin her birinin birlik genel kurulunda kooperatifi temsilen bir oy kullanma hakkı vardır. Seçilen temsilciler kadar yedek üye de seçilir. Yetkili temsilcilerin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin belgesi karşılığında sırasıyla yedeklere de oy kullanma yetkisi verilir.


  TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI:
  Madde 94- Tasfiye halinde giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ortağı bulunduğuüst birliğe devredilir. Üst birliğe ortak değilse ortaklar arasında bölüştürülür. Paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır.  TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI:
  Madde 94- Tasfiye halinde giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar genel kurul kararıyla ortağı bulunduğu üst birliğe veya ortaklar arasında bölüştürülür. Paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır.


  TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU:
  Madde 102- Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için, çalışmakla yükümlüdür.Tasfiye kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu taşır.
  Tasfiye kurulu üyelerinin anasözleşmenin 53. maddesinin c fıkrasındaki niteliklere haiz olması şarttır. Bunlar hakkında 1163 Sayılı Kanunun 62. inci maddesi hükmü uygulanır.
  TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU:
  Madde 102- Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için, çalışmakla yükümlüdür. Tasfiye kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu taşır.
  Tasfiye kurulu üyelerinin anasözleşmenin 53. maddesinin c fıkrasındaki niteliklere haiz olması şarttır.

  Madde 110- “Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi örnek anasözleşmesi “ Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13.12.2010 tarih ve 892 sayılı onayı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir


  Madde 110- “Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi örnek anasözleşmesi “ Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/03/2010 tarih ve 06 sayılı onayı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

  KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI:
  Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır.
  Peşin Ödedikleri payların tutarı............................................ ...YTL.dır.

  KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI:
  Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır.
  Peşin Ödedikleri payların tutarı............................................ ....TL.dır.

 2. #2
  dökülük

  Standart

  Başkan
  Sanki bazı maddelerdeki değişiklikller iyi bazıları kötü olmuş gibi.
  Benim ess anlamak istediğim, eski kanuna göre yapılmış ortaklıklar.
  Balıkçılıkla alakası olmayan avlanma ruhsatına 8yeşil) sahip olmayanların ortaklıkları devam edecekmi?
  Bilgilendirirsen sevinirim.

 3. #3
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  [QUOTE]
  ORTAKLIK ŞARTLARI:
  Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;
  a) Türk vatandaşı olmak ,
  b) Kooperatifin faaliyet sahasında yerleşmiş olmak ve su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği veya avlanmasını meslek edindiğini ruhsat teskeresi ve/veya su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile tevsik etmek.
  c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,
  d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,
  e) En az 100 ortaklık payı taahhüt etmiş olmak ve bunun 1/4’ünü peşin ödemek,
  f) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapma

  ORTAKLIK ŞARTLARI:
  Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;
  a) Türk vatandaşı olmak ,
  b) Kooperatifin faaliyet sahasındaikamet etmek ve su ürünleri üretimi, yetiştiriciliğini meslek edindiğini su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile su ürünleri avcılığında, avcılıkta kullanılan balıkçı gemisine sahip olduğunu ruhsat tezkeresi ile tevsik etmek,
  c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,
  d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,
  e) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Bakanlık tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapma/QUOTE]

  b) Kooperatifin faaliyet sahasındaikamet etmek ve su ürünleri üretimi, yetiştiriciliğini meslek edindiğini su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile su ürünleri avcılığında, avcılıkta kullanılan balıkçı gemisine sahip olduğunu ruhsat tezkeresi ile tevsik etmek,

  Bu madde yeşil ruhsatlı balıkçı gemisine sahip olmayanların ortak alınamayacağını bildiriyor ve doğru.Bununla birlikte Ortaklıktan çıkarılma ile ilgili maddede Yeşil ruhsatlı balıkçı teknesini satan ortaklıktan çıkarılır denilmemiş büyük sıkıntılardan biri muallakta kalmış oldu.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 4. #4
  dökülük

  Standart

  Ben hiç yeşil kağıdı olamadığı halde ortak olanların durumunu soruyorum.

 5. #5
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Aynı konu,geçmişte sadece sarı avlanma ruhsatıyla ortak olunabilir denilmiş şimdi düzeltilip yeşil ruhsatlı balıkçı teknesi olmayan ortak olamaz deniliyor,buna itiraz yok.Geçmişte ortak olan teknesini sattıysa,yada hiç ruhsatlı teknesi olmamışsa ne olacak? Ortaklıktan çıkarılmasımı gerekli,şahıs balıkçı teknesini satmış yerine fiber sürat teknesi almış ona ne gibi davranılacak muamma.Diğer tekne olarak değerlendirilecek Barınaklar yönetmeliğine göre ve itiraz ben koop ortağıyım olacak.Ortaklıktan çıkarılmaya yeşil ruhsatlı balıkçı teknesini elden çıkaranın Kooperatif Ortaklığı biter maddesi konulmalıydı.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Su Ürünleri Yönetmeliği
  By LüFerCi in forum KANUNLAR
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:53
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52
 3. Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ
  By LüFerCi in forum Kültür Balıkçılığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:50
 4. Su Ürünleri Kanunu
  By OfficeR in forum Denizcilik Dökümanları
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 01.07.09, 22:23

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM