“Su Ürünleri Mühendisleri Odasının Kurulması ve MevcutDurum”

16.02.2012tarihinde SÜMDER ve ZMO MEDAK Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay, Muğla ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesinde “Su Ürünleri Mühendisleri Odasının Kurulması ve MevcutDurum” isimli seminer vermiştir.

Değerlimeslektaşlarımız,

16.02.2012tarihinde SÜMDER ve ZMO MEDAK Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay, Muğla ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesinde “Su Ürünleri Mühendisleri Odasının Kurulması ve MevcutDurum” isimli seminer vermiştir. Açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. TaçnurBaygar yapmış ve Su Ürünleri Mühendisleri Derneği’nin ODA’laşma yolunda şimdiyekadar yaptığı hizmetleri anlatmış, daha sonra sunumunu yapmak üzere TMMOB ZiraatMühendisleri Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uluhan Korkut’u kürsüyedavet etmiştir. Sayın Korkut Ziraat Mühendisleri Odası hakkında bilgi vermiş,ODA’nın kazanımlarını anlatmış, Muğla Şubesinin faaliyetleri hakkında detaylıbir konuşma yapmıştır. Son Konuşmacı olarak SÜMDER ve ZMO MEDAK Başkanı Prof.Dr. Meriç Albay Su Ürünleri Mühendisleri Odası’nın kurulması için şimdiye kadarneler yapıldığı, neler yapılması gerektiği, mesleki birlikteliğin getireceğikazanımları, uygulamada yaşanan sorunları örnekleri ile anlatmıştır.
Toplantıya Muğla Üniversitesi Su ÜrünleriFakültesi Dekanı Sayın Taçnur Baygar, fakültenin bir önceki Dekanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Nuri Tarkan, Öğretim Üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası YönetimKurulu Üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla İl MüdürlüğüTemsilcileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Muğla İl temsilcisi ve öğrenci meslektaşlarımızkatılmışlardır. SÜMDER ve ZMO MEDAK Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay’ın sunumunsonunda soru – cevap bölümüne geçilmiş, toplantı genel olarak çok verimligeçmiştir.

Buvesile ile SÜMDER ve ZMO MEDAK olarak başta Muğla Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerimizleve diğer kıymetli konuklarımızla bizleri buluşturan başta Dekan Prof. Dr. TaçnurBaygar olmak üzere emeği geçen herkese, tüm katılımcılara teşekkürlerimiziiletiyor, selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

SÜMDERYönetim Kurulu