Sür-Koop Denetim Kurulu Üyesi
Cengiz Balta


https://www.youtube.com/watch?v=tZlgLBWbSiY