Sür-koop genel Başkanı Ramazan Özkaya, " kooperatifçilik strateji belgesi, kooperatiflerimize katkı sağlayacaktır"

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, Türkiye'de Kooperatifçilik ile ilgili sorunların belirlenmesi ve yeni çözüm yolları üretilmesi adına ilgili bakanlıklar bünyesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, "Kooperatifçilik Strateji belgesi'' hazırlandığını bildirdi. Özkaya, yapılan çalışmaların ''Rekabet Gücünün ve İstihdamın Arttırılması, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Arttırılması"
yönünde gelişme eksenlerine büyük ölçüde katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

ÜLKEMİZDE KOOPERATİFLER BAŞARISIZ
Birleşmiş Milletlerin tahmini verilerine göre dünyada 750.000'den fazla kooperatif bulunmakta olduğunu ve bu kooperatiflerde 100 milyon kişinin çalışmakta olup, yaklaşık 800 milyon kişinin de bu kooperatiflerde ortak olarak faaliyet gösterdiğini anlatan Özkaya, "En çok kooperatif örgütü ile öne çıkan ilk beş ülke ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'dır.Japonya Tarımsal Kooperatifler Ulusal Federasyonu (Zen-Noh), 2005 yılı cirosu 63 Milyar 449 milyon Dolar ve Varlıklar toplamı 18 Milyar 357 Milyon Dolar ile dünyada ilk sırada yer almıştır.Ülkemizdeki kooperatifçiliğe baktığımızda 26 türde 87.849 kooperatif bulunmakta olup bu kooperatiflere ortak üye sayısı 8.446.469 kişidir.

87.849 kooperatiften 12.000 adedi tarımsal amaçlı, geri kalan 75.849 'u tarım dışı amaçlı kooperatiflerdir.Dünyadaki kooperatiflerin yüzde onundan fazlası ülkemizde olmasına rağmen üye sayısı bakımından yüzde biri kadar üye vardır. Bu da şunu göstermektedir ki ülkemizdeki kooperatifler sayısal bakımdan fazla üye bakımından küçük kooperatiflerdir. Ülkemizdeki kooperatifler sayısal yönden büyük gelişme gösterdikleri halde beklenen başarıyı gösterememişler ve bekleneni verememişlerdir" diye konuştu.

KOOPERATİFLER GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 'ÜÇÜNCÜ SEKTÖR'
Kooperatiflerin gelişmiş ülkelerde diğer benzeri kuruluşlarla beraber ''üçüncü sektör'' olarak tanımlandığına dikkat çeken Özkaya, "Bundan dolayı ve Anayasamızın 171.maddesinde ''Devlet milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirler alır.'' şeklindeki madde ve ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün Kooperatifler Teşvik edilmeli başlıklı 193 Sayılı Tavsiye Kararına bağlı olarak; Kooperatifçiliğimizin gelişmesi için ilgili bakanlıklar ve bunlara paydaş olarak Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Türk Kooperatifçilik kurumu ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye temsilciliği belirlenmiş, paydaşlarla ortaklaşa yürütülen tüm bu çalışmalar sonucunda, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları da alınarak Kooperatifçilik ile ilgili sorunların belirlenmesi ve yeni çözüm yolları üretilmesi için ''Kooperatifçilik Strateji belgesi'' hazırlanmıştır.

Bu belge; Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı(2007-2013) ve Orta Vadeli Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan,''Rekabet Gücünün ve İstihdamın Arttırılması, Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Arttırılması'' şeklindeki gelişme eksenlerine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

HABER: Sr-Koop Genel Bakan Ramazan zkaya haberi