10 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Sürdürebilir Balıkcılık İlkeleri nelerdir

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.954
  Tecrübe Puanı
  2444

  Standart Sürdürebilir Balıkcılık İlkeleri nelerdir

  Sizce Sürdürebilir Balıkcılık İlkeleri nelerdir .

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  _Amatör_ Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3.298
  Tecrübe Puanı
  368

  Standart

  Denizlerdeki su ürünlerini tüketmeden avlamak, işlemek ve değerlendirmek.

 3. #3
  Vip Üye trololog - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  562
  Tecrübe Puanı
  83

  Standart

  Birinci kural; pozitif ayrımcılık dışında doğal sürece müdahale etmemektir.

  Doğal süreç şudur: Balık artar, balıkçı artar... balık azalır, balıkçı azalır...

  Kredi ve teşviklerle balıkçının iflasının önüne geçilmemelidir.

  Pozitif ayrımcılık: Mesela, lüferin ilk üreme boyu 24 cm ise, 30 cm boy yasağı koy, balık daha fazla korunsun.
  Yoklukla boşluk doldurulmaz.
  Y. Erdem
  SİNOP

 4. #4
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart

  İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği tarafından Bakırköy Belediyesi’nin katkıları ile 12 Şubat 2011 tarihinde, yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Balıkçılık Sempozyumu” Marmara Denizi özelinde ülkemiz denizlerinde sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin ortaya konması, karşılaşılan güçlükler, yapısal ve idari sorunlar ile sorunların çözümüne yönelik olarak alınması gereken önlemlerin ele alındığı bir günlük bir çalışma sonunda taraflar aşağıdaki görüşlerde mutabık kalmışlardır:

  Sonuç Bildirgesi


  1-Başta Marmara Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde; kirlilik, artan denizcilik faaliyetlerinin sonrası balans suları ile taşınan işgalci türler, iklim değişikliğinin yol açtığı ekolojik sorunlar balıkçılığımızı tehdit etmektedir. Örneğin taraklı medüz (Mnemiopsis leidyi), deniz salyangozu gibi işgalci türlerin mevcut besin zincirinin yapısını bozması ve bu nedenle Marmara Denizinde 2007-2009 yılları arasında yaşanan müsilaj felaketi gibi konuların daha detaylı araştırılması ve kontrolsüz balans sularının atılmasının engellenmesi, arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıkların doğrudan denize deşarjının önlenmesi balıkçılığımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

  2-Balıkçılığımızı etkileyen kirliliğin önlenmesi için ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve ulusal yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli, izleme ve denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmelidirler. Bu konuda gerektiğinde akademik kuruluşlardan destek sağlanmalı; kamuoyunu bilinçlendirmek amacı ile araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerine hız verilmelidir.

  3-Olumsuz çevre koşullarına karşın sektörde 1980 sonrasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sağlanan her türlü teşvikler sonucu av filosu ve balık unu yağı işleme tesislerinin kapasitesinde aşırı bir büyüme meydana gelmiştir. Tekne sayısı ve büyüklüğü, av araçları, seyir ve teknik donanımları ve balık bulucu cihazlar bakımından av filosu işletilen stoklar ile orantılı olmayan bir kapasiteye ulaşmıştır. 2000’li yıllardan sonra bazı balık kaynaklarının tükenmesi mevcut av gücünün sınırlı kaynaklar üzerinde daha fazla yoğunlaşmasına neden olmuştur.

  4-Av filosundaki aşırı yatırım ve istihdam imkânları balıkçıların kaynağı daha fazla kullanma taleplerini gündeme getirmiştir. Balıkçılık kaynaklarının sınırlı oluşu stokların daha fazla yıpratılmasına neden olmuş, hemen hemen her türde üreme olgunluğuna ulaşmamış balıkların avlanılması gündeme gelmiştir. Yapılan araştırmalarda hedef türün küçükleri başta olmak üzere hedef olamayan ve koruma altında olması gereken bazı türler ile birlikte istem dışı av oranı yaklaşık %50 seviyelerine ulaşmıştır.

  5-Stokların daha rasyonel işletilmesini sağlamak için stok tahmin çalışmalarına ve avcılığın bu tahminler doğrultusunda sürdürülmesine bir devlet politikası olarak önem verilmesi ve uygulanması, faaliyetlerin tüm paydaşlar ile ortak bir şekilde yürütülmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

  6-Seçici avcılık yöntemleri ön plana çıkarılmalıdır. Denizlerimizde trol avcılığında kullanılan ağların torbalarında ölçüsü bilimsel yöntemler ile belirlenmiş kare gözlü ağların kullanılması, ayırıcı panel ve ızgara uygulamaları getirilmesi, uzatma ağlarında göz açıklıklarının ilk üreme boyuna göre daha seçici hale getirilmesi, bu amaçla önemli hedef türlerde ilk üreme boyuna yönelik araştırmalara hız verilmesi ve mevcut çalışmaların da güncelleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

  7-Türkiye Boğazlar Sisteminde; balıkçılık faaliyetlerinin yeniden ele alınarak düzenlenmesi, en azından pelajik balık sürülerinin yoğun göç dönemlerinde her türlü avcılığın yasaklanması gerekmektedir.

  8-Azalan balık stokları ve düşük av verimliliği nedeniyle kıyı balıkçıları ve büyük balıkçılar ekonomik sıkıntı içerisindedirler. Bu nedenle birçok balıkçı bankalara olan kredi borçlarını ödemekte sıkıntı çekmekte, sigorta primlerini ödeyememektedirler. Yoğun av sezonunda bile denize çıkamayan balıkçılar bulunmaktadır. Kay-kay, işgalci türler ve kirlilik gibi kısa vadede çözümlenemeyecek ekosistem sorunları “Doğal Afet” kapsamına alınarak destek sağlanmalıdır. Kurallara uygun avcılık faaliyetinde bulunan ve izin verilen av boyunun üzerinde av yapan balıkçılara su ürünleri yetiştiricilerine uygulanan teşvik tedbirlerinin getirilmesi, av baskısının azaltılmasında önemli bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Bu gibi önlemler av baskısının olumlu yönde azaltılmasına yol açabilecektir.

  9-Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, mevcut yapısı ve Mecliste bekleyen yeni yasa tasarısının içeriği balıkçılık yönetimi açısından maalesef beklenenleri karşılamaktan uzaktır. Örneğin Avrupa Birliği’nde balıkçılık faaliyetleri Ortak Tarım Politikasından ayrılmış ve zaman zaman yeni düzenlemelere tabi tutulan Ortak Balıkçılık Politikası oluşturulmuştur. Ülkemizde gerek yetkili otorite ve bürokrasi, gerekse de yasal düzenlemeler balıkçılığımıza özgü bir politika çerçevesinde bir bütün halinde ele alınmalıdır. Bu nedenle Ulusal Balıkçılık Politikasının oluşturulması kamu yönetiminin bu politika çerçevesinde yeniden örgütlenmesi, balıkçılık ve deniz bilimleri alanlarında eğitilmiş ve uzmanlaşmış kadrolar ile yönetilmesi gereği dile getirilmiştir.

  10-Balıkçılık yönetiminin önemli paydaşlarından birisi olan balıkçılık örgütleri, uygulanmakta olan yönetim şekli içinde sorumluluk alma arzusundadırlar. Ancak şu anda gerek idari-hukuki mevzuat, gerekse de ekonomik yapı bakımdan çok yetersizdirler. Balıkçı kooperatiflerinin oluşturdukları birlik ve üst birlik yapılanmasının finansal açıdan güçsüz olmaları nedeniyle balıkçılık yönetiminde arzulanan otokontrol ve katılımcı rollerinin yetersiz kaldığı vurgulanmıştır.

  11-Avcılığı düzenleyen kararların alınmasında önemli bir yeri olan Bölgesel ve Merkezi Danışma Kurullarının evrensel bir anlayışla yeniden yapılandırılması ve özerk bir kimliğe kavuşturulması; ayrıca “Balıkçılık Araştırma Grubu” gibi bir bilimsel kurulun da oluşturularak Bakanlık ve Danışma Kuruluna tavsiyelerde bulunması gerekliliği dile getirilmiştir.

  12-Avlanan ürünlerin kayıtlarının tam olarak tutulmasını amaçlayan “Karaya Çıkış Noktaları”nın yer ve sayı itibari ile yetersiz olması kayıt dışılığı arttırmaktadır. Ayrıca balıkçılar avı uzun mesafeli noktalara taşımak zorunda kaldıkları için olumsuz deniz koşulları, artan maliyetler ve harcanan zaman açısından mağdur olmaktadırlar. Bunun yanında balıkçılar kendi ürünlerini pazarlamakta daha etkin rol alma isteğini dile getirmişlerdir. Bu nedenle balık hallerinde kooperatif ve birliklere ait satış yerlerinin tahsis edilmesine ve buna ilişkin yasal düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

  13-Özellikle bazı büyük balıkçı temsilcileri tarafından halen bazı balık türlerinin tanımı konusunda bilimselliği olmayan bazı tanım ve algılamaların olması dikkat çekmiştir. Örneğin palamut-torik, çinekop-lüfer gibi aynı türün farklı büyüklükteki bireylerinin farklı cins ve tür olarak adlandırılmaları dikkat çekmiştir. Bu nedenle balık ve balıkçılıkla ilgili kavramlara daha net, standart ve bilimsel tanımlar getirilmeli ve bunun için balıkçıların yoğun bir eğitim sürecinden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

  14-Avcılığına izin verilen her hedef türün üreme büyüklüğüne ulaşmamış küçük bireyleri ile nesli tehdit altında olan ve korunması amacıyla avcılığı yasaklanan türlerin aynı ağdan çıkması halinde denize iade edilmeleri ve satışlarının yasaklanması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

  15-Bütün bu amaçlar doğrultusunda denetim faaliyetlerinin sadece denizlerde değil karaya çıkış noktaları, balık halleri, balık pazarları ve her türlü satış yerleri ile son tüketim noktaları olan lokantalarda da sürdürülmesi zorunlu görülmektedir. Daha çok Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen bu faaliyetlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarının daha fazla önem vermesi yanında; Balıkçı Kooperatifleri, Birlik, Üst Birlik, Balıkçı Dernekleri ve Sivil Toplum Örgütleri ve tüketicilerin de katkı sağlaması büyük önem taşımaktadır.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 5. #5
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart

  BUDA

  BABA YALÇINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK
  1) Sürütme ile Avcılık:
  Türkiye Karasularının tamamında 12 Ay (süresiz) yasaklanmalıdır. Bu avcılık türleri:Trol, Trata, Orta Su trolü, Iğrıp, Manyat,Tarlakoz ağları, Algarnalar ( Karides, cikcik, midye) Boğazlarda Çekmecilik,(Yeldirme), Çevirme ağları içerisinde dalarak zıpkınla avcılık karasularımızda ebediyen yasaklanmalı.
  a) Cik Cik ve Midye :
  Adam boyu suda tırmık ve kürekle yada çiftlikte.
  b) Karides:
  Eski usul sepetle, ağla yada çiftlikte.
  2) Lamba ile Avcılık:
  Türkiye Karasularının tamamında (Özellikle Marmara)Yüzlerce Volt Lamba yakarak irili ufaklı havyarlı tüm canlıları kör eden lamba ile avcılığın tamamı Gırgır,voli (alamana) Sardalya için bile olsa 12 ay (süresiz) kati surette yasaklanmalı. 1965’te İstanbul Boğazı ve Adaları Uskumru ve Kolyoz katliamını nasıl unuturuz!.. Halâ yok.
  1. VE 2. Maddeler için ne yapılmalı:
  a) Balık Çiftliklerine transferi ( Dönüşümü) sağlanmalıdır.

  Tüm bu (Eko sistemi ) yok eden zararlı avcılık yöntemini yapanlar. Tüm liman ve barınaklarda tek tek, türlerine göre envanteri çıkarılıp listesi yapılmalıdır. Yöresel olarak (20’li-30’lu misal) gruplar oluşturulur. Tüm teçhizatları para’ya çevrilip sermaye elde edilir. “%’lerine göre” kredi ihracatçı birlikleri bakanlığa bağlı su ürünleri, su ürünleri Üniversitesi ile tümü ortak çalışılıp hangi yörede hangi tür balık çiftliği, ya da deniz ürünü yetiştiriciliği yapılabilir. Yani zararlı yöntemlerin tümünün bir şekilde balık çiftliklerine transferi (dönüşümü) denizlerimizin kurtuluşu buna bağlıdır. Balık çiftliklerini hiç alakasız tüccar değil bu kişileri bu işe yönlendirmeli. Çevre tahribatı yapan çiftliklerde önce uyarılmalı sonuç alınamazsa o zaman bu kişilerin yönetimine devredilebilir (özel eğitim ve çevre kursundan sonra) Herkes sermaye yüzdesine göre ihracatçı olur. Denizde, esnafta derin bir nefes alır, oh çeker.
  b) Çiftliğe transferi istemeyen olursa:
  Bizim karasularımızla sınır ilişkisi olmayan uluslararası sulara gidebilir. İkili anlaşmalarla.
  c) TAVSİYE : 1. ve 2. maddelere uygulanacak ceza ne olmalı:
  1960 yılından bu yana bakılırsa hiç sonuç alınamamıştır. Tüm esnafın ortak görüşü tek ceza tekneye, teçhizata el koyup Tarım Bakanlığına bağlı Su Ürünlerine transfer edilerek gelir sağlanmalıdır. (Tekneler üç tipe ayrılır) En kötüleri 3. sınıf kirletici unsurlar alınır yöre balıkçıları ve Su Ürünleri nezaretinde resif yapılır. 2. Sınıf olanları Su ürünleri KONTROL amaçlı bünyesine alınır (Radar yada Cep telefonu ile kaçma önlenir) Üç ay yöre değişimli olarak kullanılır. 1. Sınıf iyi tekneler ise yazacağımız korumalı alanda (OLTA DIŞINDA tüm ava kapalı bölgede) turizm şirketleri (Tarım Bakanlığına bağlı Su ürünleri) ile $ (Dolar) karşılığı olta balıkçılığı turları ile Bakanlık devamlı döviz girdisi sağlar.
  3) Taramalı sonar:
  Türkiye Karasularının tamamında derhal(Taramalı Sonar) mühürlenip su ürünleri emanetine alınmalıdır.
  SEBEBİ: Bu alet çok yüksek frekansla okyanuslarda orta su trolü içindir, kapalı iç denizler için değildir. Karasularımızda kullanılacak sonarların çıkış güçleri 800-1000 Watt’ı geçmemelidir. Ya da bizimle sınır ilişkisi olmayan uluslararası sulara giden kullanmalıdır. Bizim sularımızda bilhassa Marmara’da ASLA.  1
  4) Gırgır:
  Karasularımızda balık avcılığı tapusu onların olmalıdır. ANCAK: Ağ derinliği, Harmanı ve cihazlar insaf ölçüleri içinde olmalıdır. Yumurta, yatak göç yollarına karşı koruma alanları oluşturup sonuçları görmeye tahammül ederlerse herkesimin yararına olacaktır. Üç makul ölçü tespit ettik.

  a) 30 Kulaç Derinlik X 1.83=55 mt. Harman 600 Kulaç X 1.83=1.100mt.
  b) 35 Kulaç Derinlik X 1.83=64 mt. Harman 700 Kulaç X 1.83=1.281mt.
  c) 40 Kulaç Derinlik X 1.83=74 mt. Harman 800 Kulaç X 1.83=1.465mt.
  İç Deniz olan Marmara için a ve b şıkkından fazlası yasaklanmalıdır. Karadeniz, Ege ve Akdeniz içinse C şıkkına kesinlikle uyulmalıdır.

  SEBEBİ:
  Karadeniz’deki hidrojen sülfür’süz yaşam alanı satıhtan 200 metre derinliğe kadardı. 2. Dünya savaşından sonra gerek nüfus gerek sanayileşme sonrası vs. Nato gemisinin son araştırması 90’lı yıllar ortasında bu yaşam alanının satıhla 80 metre arasında olduğunu söyler. Bir de görüş alanı berrak sularda bile 40-50 metre’nin altından sonra gün ışığı yeteri kadar ulaşmaz. Balıklara hiç yaşam alanı kalmaz ise kötü sonuçları yaşarız.

  a) 90 Kulaç Derinlik X 1.83=165 mt. Harman 1500 Kulaç X 1.83=2.745mt.
  b) 120 Kulaç Derinlik X 1.83=220 mt. Harman 1800 KulaçX1.83=3.294mt.
  c) 150 Kulaç Derinlik X 1.83=275 mt. Harman 2000 Kulaç X 1.83=3.660mt.

  Ölçüye sahip olanları. Bazı gırgırlar çift ağ çift bot 10-15metre suda Azrail gibi gezerler el insaf. Hem de gölde(Marmara Denizi). Üç çeşit ölçü vermemizin bir diğer sebebi böylece tekne büyüklüğü tahdidine gerek kalmaz. Her bir gırgır da bir ağ, bir bot bulunmalıdır. Şu anda karasularımızda avlanan takımların % 80’ni açık deniz filosudur. Her şartta ve denizde avlanma kapasitesine sahiptirler. Taşıdıkları ağları bir yana bırakalım teknelerin boyları 40-60 metre arasında değişmektedir. Hal böyle iken 1 Eylül – 1 Aralık arası (ancak değip) 6 metre derinlikte bile mola etmeği kendilerine reva görmekteler. Bu filolar AB ülkelerinde hele hele iç denizlerde 30 metreden daha sığ sularda ağ çevirmeleri KESİNLİKLE YASAKTIR. Gırgırlar neyi ne kadar tutmalı tekne başına (Şu tür şu kadar ton) tutmalıdır diye KOTA koymalı.

  5) Balık Avı Yasağı :
  Tüm Karasularımızda MEKANİK GÜÇ kullanılarak yapılan avcılık 1 MART-30 EYLÜL arası kesinlikle yasak olmalıdır. Ancak Sadece Eylül ayı Karadeniz’de palamut için (1-30 Eylül arası) değişkenlik göstermelidir.

  SEBEBİ:
  5.a) Neden 1 MART
  Nisan ayı başından itibaren İstavrit, İzmarit, Çinekop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana, Palamut,Torik,Uskumru, Kolyoz, Kalkan, hepsi havyarlı bunu gözlemleyen herkes görebilir. Eee bu iş vesikalık resim çeker gibi bir günde olmayacağına göre hiç değilse 1 ay öne alınmalıdır. Onun için 1MART olmalıdır. Balıklar denizleri katledenlerin siparişine göre yumurta yapmazlar. Bir ay ( Mart ayını ) sabrederlerse bir yıl sonra milyarlarca daha fazla balık tutulur. Önce fırsat verilsin sonra tutulsun.

  5.b) Neden 1-30 EYLÜL Değişkenlik göstermeli:
  Bazı yıllar Eylül ortası bazı yıllar Eylül sonunda yeterli olgunluğa ancak erişen Palamut (1 yaşında 1 kilogram). Mesela 2003 Eylül ilk haftasındaki balıklar yeterli büyüklüğe erişmiş sayılırdı. O yıl 1 Eylül olmasında sakınca yoktu. Ancak 3 Ekim’den sonra Kasım,Aralık, Ocak Şubat, halâ İri İstavrit kadar Palamut Vonozları kasa, kasa leğen, leğen çarşı Pazar dolu görüyoruz. Neden kimse bunlar için bir şey yapmıyor. Bu seneye kadar pek görülen bir şey değildi. Palamutlar hiç değilse 750-800 gram büyüklüğe ulaşana kadar olta ile dahi tutulmasına izin verilmemeli. Yağmurdan aldıkları azot (Uskumru, Kolyoz, Palamut) türlerinin inkişafına (hızlı büyümesine yardımcı olduğundan) 1-30 Eylül arası gözlemlemeli 750-800 gram olunca ava start verilmeli. Saatteki hızı 70Km olan Orkinos kaçamadı da Palamut nereye gidecek! Böylece hem tüketici hem avcı hem ekonomik açıdan büyük zaiyatın önüne geçilmiş olur. Yine ülkemin insanı tutacak. Gırgırlar bütün denizlerimizde aynı anda yasaklara uymalıdır. Son yılların modası (Burada yasak şurada serbest, olur mu?) kadın Karadeniz de 9 ay Akdeniz ve Ege de 3 ayda mı? Doğuruyor. Bu konu da çok önemlidir. Hiç değilse popülasyonların kısa süre de olsa kendine gelmesi sağlanır. Yakalanmayan her balık seneye milyonlarca balık demektir. Yine tutsunlar ama önce fırsat versinler. Bu tür takımlar (Gırgırlar) okyanusların tümünde 35 yılda Ringa balığının bile hakkından gelinmiştir. Bizim denizler zaten hepsi iç deniz hele zavallı Marmara bir kaşık su. Bir de minareyi kaybetmek istemeyen okyanus filoları bu işi bu hale geçmiş iktidarlar (Devlet Baba) bu hale getirdi. Yine Devlet Baba düzeltecek. BAŞKA ÇARESİ YOK.


  2

  5.c) Yumurta Zamanı OLTACILIK:
  Balıklar yumurta zamanı bir tür karın ağrısı çekerler (strese girerler) normalden az beslenirler, ya da en aza indirgerler. (Bir de sular ısınmaya başlayınca zaten takım seçer iyi görür oltaya da gelmez) o yüzden oltaya % 85 oranında gelmez. Sadece % 15 av verirler. (Kaynak: Dış kaynaklı belgesel) Balık yumurta attıktan sonra ki zayıflığı da bunun ispatıdır. Hani Uskumru’daki çiroz gibi zayıflığı yumurta attığı için değil havyarlı zamanın bir bölümünde karın ağrısından az beslendiği içindir. Zararlı olmayan yöntem kendiliğinden ekosistemin sigortası da olmuş oluyor.

  6) Ağ Gözü Açıklığı:
  Özellikle hamsi kasalarında gözlemlendiği gibi avlanan ve tüketime sunulan balıkların %50 si daha tüketilemeden çöpe atılmakta veya hiçbir ticari değer elde edilemeden balık unu fabrikalarına devir edilmek durumunda kalınmaktadır. Kör ağ tabir edilen ağlar derhal yasaklanmalı diğer hususlarda AB normlarına uyulmalıdır. Palamut Vonozu, Koloridye, Kancur, Defne yaprağı, Hamsi, Sardalya, İstavrit (çok küçükleri tutulmayacak şekilde) ağ gözleri bilhassa gırgırlar için mutlaka acil önlem almalıdır. Denetleme sıfır. Gırgırların ağ gözü boy ve harmanı denetleyen bir kişi yada kurum var mı?
  7) Milli Park ve Olta Balıkçılığı (Kıyı Balıkçılığı Hususu) :
  İstanbul Boğazı, Karadeniz girişi,(Boğazın tamamı tüm koyları dahil) Yeşilköy’den (Adaların tümü içeride kalmak) kaydı ile Darıca Yelken Kaya’ya kadar olan tüm bölge OLTA AVCILIĞI dışında 12 ay süresiz tüm avcılığa kapatılıp çok sıkı tavizsiz koruma altına alınmalıdır.(Kuş uçmayacak. Çünkü bunlar radyasyon gibi her yere sızarlar).
  Bir nevi milli park gibi de denilebilir. Diğer avcılık grubundakilerde (Gırgır sahipleri bile) gelip bu alanda onlarda OLTA İLE balık tutabilirler. Belki de o zaman denize ve su ürünlerine ne yapmış olduklarını daha iyi anlamış olurlar. Balıktan çok avcı var. Küçük uzatma ağları bile hiç atmayan 1000-2000 Kulaç ağ atılıyordu. 100 kayık olsa X (1500 Kulaç X 1,83 = 2.745 metre) =274.500 metre yani 274km. Çin setti gibi devamlı duvar oluşur. Zaten avlanma sahası ufak ve belirli. Tüm ada etekleri, taşlık alanlar,kırmalıklar, kepezlikler gırgır, marya, fanyalı, uzatma ağları ile kaplı. 1981- 1988 arasında bazı yıllar ağ başlıklarında ( felyoz, şamandıra, cano) ağlardan denizde olta atacak alan bulmak bile güçleşmişti.
  OLTA DIŞINDA tüm avcılığa süresiz kapatılmalı. NEDENLERİ.

  SEKİZ SEBEBTEN:
  a) Gırgırlar:
  Onların %80’ni zaten uluslar arası sularda avlanma kapasitesine sahip. Açık deniz filosudur. Her yerde
  avlanabilirler. Bazıları zaten 6-7 takım sahibi, üstelik 1 Eylül – 1 Aralık arası 6 metre’de bile mola edebilir şıkkını sirkülere koymuşlar. AB ülkelerinde gırgırlar 30 metreden daha sığ alanda mola edemezler.
  Hele iç deniz olan Marmara Denizinde.
  b) Toplam İstihsal:
  Toplam istihsalin % 80’i Karadeniz (%65Doğu, %15Batı), %9 Ege Denizi, %5 Akdeniz, MARMARA
  DENİZİ %6, Marmara’nın tamamı %6 olduğuna göre (OLTA İLE AVCILIK) haricinde koruma altına alınmasını istediğimiz alan Marmara Denizinin düşük üretiminin yanı sıra açık deniz filosuyla gece gündüz verilen ağır tahribatlar balıkların yatak ve yumurtlaması açısından ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. 1960’dan bu yana 44 yıl Türkiye karasuları açık deniz avcılığı ile ( Okyanus ) katledildi bilhassa Marmara Denizi. Bu takımların gücüne Okyanuslar dahi dayanamazken. Hudutlarını çizdiğimiz koruma altına alınacak bu alan bir nevi Marmara’nın kileri (Balık deposu, yatağı) olacak. Bazı türler senelere bağlı olarak 110 çeşit tür yatak yapması sağlanmış olur. Bu alanı doldurup yatak yapıp çoğalan balık o sahanın dışına çıkınca yine tutulabilir. Saatteki hızı 70km olan Orkinos kaçamadı da bunlar nereye gidecek. Yok illa orada tutacağım diyorlarsa (Gırgırlar) tezimizi zaten doğrulamış olurlar. 44 yıl gece gündüz denizleri bu hale getirdiklerine saysınlar. Kürtaj yapılmadık yer bırakmadılar.
  c) İstihsal Mukayese:
  1965 Yılında 123 balık türünden 110bin Ton balık tutulmuşken
  YIL BALIK TÜRLERİ TON
  1965 123 110.000
  1970 ---- 150.000
  1985 5-10 500.000
  1988 ----- 600.000
  1994 ------ 500.000

  Üstteki tabloda aşırı avcılığın tür üzerindeki ( ve stoklar) etkisi ne kadar açık yıl/ton a çok dikkatli bakılırsa balıkların ne olur çoğalmamıza izin verin can çekişiyoruz bu filolara okyanuslar bile dayanamaz dedikleri açıkça görülür.Aradan 10 yıl daha geçti filoların durumu ? Balıkların durumu? Ne oldu hani önlem nerede? Denizler kurtarıcı bekliyor istihsal rakamları kaynak : ( Ulusal denizcilik şurası çalışma grupları nihayi raporları Eylül 1997)

  Bir de orada derki balıkçı kooperatif ve birliklerinin gelişmesinin sağlanması İŞTE BU ANCAK BİLHASSA 7. MADDE’nin DERHAL HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE (EKSİKSİZ, TAVİZSİZ) UYGULANMASI İLE MÜMKÜNDÜR.

  d) Faydası (İşsizliğe):
  Bir kişiye iş kurmanın (İstihdam) maliyeti2-3 yıl önce 50.000$ ile 90 Milyar, 2004 başında da 157 Milyara
  ulaşmış durumda (Basın) işte yüz binlerce kişiye bir kuruş harcamadan sürekli iş imkanı. Devletten tek isteğimiz 7.Maddeyi eksiksiz çok sıkı en ufak taviz vermeden korunarak şıklar yerine getirilirse birkaç yıl içinde
  3
  kooperatiflerin sayısında ve buna bağlı olarak istihdamda PATLAMA yaşanır. Önce balık stoklarında patlama olacak ki (yatak yapacak ki eskiden olduğu gibi) arkası gelsin. Örnek askeri yasak sahalarda balık stoğunda ve türünde patlama olduğu gibi. Esnaf eskiden olduğu gibi sipariş üzerine istediği türü istediği kadar tutar. Üstelik balık yataklarına zerre kadar zarar vermeden. Tek yapılacak şey açık deniz filolarıyla gölde 44 yıldır katliam yapanlara yeter artık durun diyerek.
  e) Parasal Değer.
  Olta dışında ava kapalı saha da stok ve tür artışı ile birlikte Kooperatif ve istihdam patlamasından sonra tutulacak
  üründen her tane, her kilogram’dan %10 devlet’e vergi. Balık nüfusu arttıkça devletin geliri de eş zamanlı artacak. Balık stokları bozulup tahrip olmadan. 08.02.2004 Pazar (Gırgır ve troller) adalarda bir tek istavrit bir tek çinakop bırakmamış durumdalar. Esnaf mazot ve kumanya cepten. Devlete nasıl gelir temin edebilir. Kooperatifler nasıl yaşayabilir sayısı nasıl arta bilir. OKSİJENLE Mİ?
  f) TAVSİYE: Nasıl korunmalı ceza ne olmalı:
  Bu korumalı alan askeriye (Sahil Güvenlik), Yerel Yönetimler (Belediyeler), Tarım Bakanlığı’na bağlı Su
  ürünleri Yöresel Su Ürünleri Kooperatifleri, ortak karar ve iş birliği doğrultusunda sınırlarını çizdiğimiz koruma alanında bazı hakim tepelerde özel eğitim görmüş (Balıkçılıkla) gece görüş cihazı bulunan 24 saat gözetleme yapabilecek mobil küçük gözlem evleri tümü yasaklanan (Bu korumalı alanda) suçüstü anında ne olursa olsun anında TÜM TEKNE ve TEÇHİZATA ANINDA EL KONACAK. Başka türlü koruma şansı sıfırdır, olanaksızdır bir teki girdimi iş biter (1960’tan bu yana 44 yıldır olduğu gibi). El konan mallar Bakanlık envanterine alınır, gelir temin edilir.
  g) Yatak yapacak Türler (F şıkkı eksiksiz uygulanırsa):
  İstavrit(Karagöz İstavrit ve 1,5 Kg’a kadar olanı), Koca kafa İstavrit(1,5 Kg’a kadar olanı), İzmarit, İstrangiloz, Kupez (1 Kg.lık olanları), İspari, Mırmır, Milanur, Sargoz (2,5 Kg.a kadar olanları), Minekop( bazı taşlarda 15-20 Kg.a ulaşanları) İşkina, Karagöz (Balta baş), Mavi Karagöz, Siyah Karagöz, Sarıgöz, Isparoz, Skalarya( Sivri burun Mehtap Karagözü), Kaçakura, Şona, Yeşil kanal İzmariti, Hamsi, Gümüş, Çamuka, Çaça, Sardalya, Zargana, Tirsi, Çinakop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana, Sırtı Kara, Palamut, Zindandelen, Torik, Sivri, Altıparmak, Piçuta, Pisi, Dil, Kalkan, Çivisiz Kalkan, Kırlangıç, (Benekli Kırlangıç, Öksüz, Dikenli Öksüz,Mazak), Tekir, Barbun,(Karaçalı Barbun), İskorpit, 2Çeşit Hani, Lipsoz, Has Kefal, Altınbaş Kefal, Polatarina, Rus Kefali, Levrek, Dülger, Çipura, (Alyanak 8-10 Kg), Mercan, (Fangri 10-15 Kg), Sinarit(1-20 Kg.a kadar), Tuzla adalar arkası 1980 -10 Temmuz saat 16:00 satıhtan 3 Kulaç aşağıda karışık sürü görüldü 2.000 Adet civarı. Uskumru(Lipari 1,5 Kg Kadar olanı), Kolyoz ( Eşek kolyozu 1,5 Kg.a olanı), Mezgit, Berlam, Bakalyaros (7-8 Kg olanı), Gelincik, Sarpa (Boklu sarpa, Marmara Çipurası, Altın Kuşak), Kikla(Üç renk), Lapin, Çırçır, Horozbina, Dragonya, Papaz Balığı (Çatal Kuyruk), 10 çeşit Kaya Balığı,(Kömürcü, Kum, Saz, Hortum, Hurma) Keler, Fener Balığı, Varsam, Vatoz, Benekli Vatoz, İrina, Kedi Köpek, Cam Göz, Pavurya, Teke, Karides, Çalı Karidesi, Kanal Karidesi. İstakoz, Böcek (Dikenli İstakoz), Karavida(Yassı ayaklı İstakoz), Deniz aynası, Kemer Balığı, Kurdela Balığı, Kalamar, Mürekkep Balığı, gibi Çanakkale’den geçmesine izin verirlerse (Kaldıysa) Orkinos, Uskumru, Kolyoz Çanakkale’yi geçip gelebilirse peşinden kılıç balığını getirebilir (Kaldıysa). Kılıç balığı gürültüyü pek sevmez yüzlerce gırgırın denizi gece gündüz hallaç pamuğu gibi attığı yere gelmesi imkansız. Gelirse zaten aç kalır.
  h) Diğer sebep:
  Olta dışında dememizin sebeplerinden bir tanesi sahille adalar arasında Nisan ortasından itibaren Kırlangıç, Kalkan, Dil, Pisi, geliyor Mayıs-Haziran gibi de Sahil şeridinde gördüğümüz kibrit çöpü kadar Kırlangıçlar madeni para büyüklüğünde Kalkan, Pisi, Dil, yavrularını (gerek kirlilikten, gerek martı ve karabataklardan, küçük çocuklardan ) korumak için bunları canlı toplayıp muhafaza ederek (Su üzerinde yüzdükleri için) zarar görmeyecekleri şekilde sahilden açıkta uygun ortama bırakırdık. Bilhassa Nisan gibi ağ ile yakalanan 4-5 Kg’lık Kalkanların her 5’inden nerdeyse her 3’ü havyarlı. (9.000.000 yumurta bırakan Kalkan balığının ancak 20.000’ni balık olduğunu düşünürsek) sadece 3 balıktaki kayıp 60.000 Kalkan eder. İşte onun için olta dışında yasak olmalı. Tezgahlarda 1 Kg.lık (Boy da olur) Kırlangıç balığı, 3 Kg’lık Kalkan Balığının altında (ve de havyarlı olanları) derhal el koyulmalı, canlı ise denize bırakılmalı, cezasını Bakanlık belirlemeli. Kalkan sularımızda 36 Kilograma kadar büyüyebiliyor(bırakılırsa).
  ı) Çürük Tez: (Gırgır ve Trollerin)
  İsminin başında Prof. unvanı bulunan bazı bilim adamları (Trole methiye düzenler) bazı yöre milletvekilleri bir kısım gırgır ve trollerin sahipleri ve ayartılmış medya derki “bilinçsiz avlanma, kirlilik tezine sığınır”
  Cevap veriyoruz: “Bilinçsiz değil haddinden fazla bilgililer işin acı yanı bilerek katliam yapıyorlar”
  Kirliliğe gelince: “Nasıl hiç kimse kirliliği yok sayamazsa 44 yıldır yapılan KATLİAMI ASLA HİÇ KİMSE YOK SAYAMAZ.”(Trol, Manyat, Algarnalar, araştırma için bile olsa kesinlikle yapılmamalıdır)
  TEKLİF:
  Madem buraları kirli öylemi!.. Tamam o zaman İstanbul boğazı Karadeniz girişi( Boğazın tamamı tüm koyları dahil) Yeşilköy’den (Adaların tümü içeride kalmak kaydıyla) Darıca Yelken Kaya’ya kadar olan kısım da hiç avlanmasınlar (Trol ve Gırgırlar) tedbiri yazdık. Bizimle sınır ilişkisi olmayan Uluslararası sulara gitsinler oraları pırıl, pırıl. Buraları nasılsa çok kirli buraları bizlere olta ve kıyı balıkçılarına bıraksınlar bu kadar basit nasılsa bu saha çok kirli, mesele biter. Balık yatak yapar binlerce esnaf ekmek yer.
  i) Bu alandaki dalyanlar : Fenerbahçe’dekini asker kapatmış zaten , tam yumurta zamanı kofana , torik , kefal , levrek , karagöz vs. giriyordu. Hiç değilse bunlar kurtuldu. Bu koruma alanında İstanbul Boğazı’ndakilerde kapatılmalı.(açılıyorsa)

  4
  j) Tolerans:
  Bu alandaki önlemler de bazı ağcılık yapan arkadaşlar, şu andaki duruma bakarak gerek gırgır ve trollerin balık bırakmayışı gerek ağlara zarar vermeleri yüzünden sayıları azalıp tek tük kaldığından gerçek koruma sağlanırsa çeşitli zamanlara bağlı (türlere göre) 110 çeşit balık yatak yaptığında trol ve gırgır korkusu olmayacağından, her yer balık dolacağından 1981-1988 yılları arasında olduğu gibi (Kaşıkla, uzun olta ile, demirli mavrukacılık, yemli firkete, hareket halinde çapari) yapmak için dahi olta atacak yer yoktu, deniz panayır yeri gibi idi. Her yer ağlar üst üstte Şamandıra (felyoz) dolu idi. Bu koruma alanı küçük ve belli bir alanı kapsadığından avcı çok olduğundan ve ağların uzunluğunda sınır olmadığından (Teknelerin alabildiği kadar olduğundan) herkes istediğini yapmaya kalkarsa değişik tezler ileri sürüp (Kişlerin menfaatleri doğrultusunda) bu işe başlamadan cılkı çıkar. Balıkçı denizde balık aramayacak. Önce denizlerin balık dolması sağlanmalıdır. O zaman balık gelir sizin ağınızı zaten bulur. Deniz de canlı mahlŭk kalmasın siz kayık başına 10 Km ağ atsanız ne yazar. Doğru değil mi.? Bu alanda tolerans ne olabilir.

  j.1) 60-100 Kulaç Gümüş ağı Tekne başına bir adet. Fanyasız 11,5mm.
  j.2) 65-130 Kulaç Tekir ağı Tekne başına bir adet. Fanyasız 18mm.
  j.3) 65-260 Kulaç Sardalya Tekne başına bir adet. Fanyasız 13,5-14mm.
  j.4) 65-260 Kulaç İstavrit Tekne başına bir adet. Fanyasız 17mm.
  j.5) 10-12 metreden derin olmamak şartıyla, sadece gündüz şnorkelle (nefesle) zıpkınla avlanabilir. Eğer ki derinlik 10-12 metreden fazla ise gündüz (hemen iskandil etmek sureti ile) 13m ise teçhizatı ve balığına el konmalı. Eğer tüp, nargile gece lamba derinlik ne olursa olsun (suçüstü yapıldığı an) tüm tekne ve teçhizatına el konmalı. Hepsi Bakanlık envanterine alınır. Gelir kaydedilir. Av zamanı da 1 Haziran -31 Ekim arası olmalıdır. 7. Şıkkın tümü hayata geçirilmeden zaten canlı mahlǔk yok.

  8) Zıpkınla Avcılık :
  Türkiye Karasularının tamamında sadece gündüz şnorkel (nefesle) zıpkınla avcılık serbest olmalıdır.
  ANCAK: 10-12m derinlik kesinlikle geçilmemelidir. (Yemlenme veya herhangi bir sebeple sığlığa giren balık sıcak suda çok hareketli olup zıpkını tanır %98’i mermi gibi fişekler ve kaçma imkanı bulur, derin suda hareket kabiliyeti azalacağı, zıpkını tanımayacağı için), tüp, nargile, gece lambayla avcılık kesinlikle yasaklanmalıdır. Ayrıca sığ suya giren balık mevsim itibarı ile su ısındığı için cin gibidir. Daha iyi görür.(Girende çok olduğu için) bu derinliklerde zaten ürkektir.). Zıpkınla avlanma zamanı da 1 Haziran – 31 Ekim arasında olmalıdır. Bu süre dışında yine yasak olmalıdır.10-12 metreden derin olmamak şartıyla, sadece gündüz şnorkelle (nefesle) zıpkınla avlanabilir. Eğer ki derinlik 10-12 metreden fazla ise gündüz (hemen iskandil etmek sureti ile) derinlik13 m ise balık teçhizatı ve balığına el konulmalı. Eğer tüp, nargile gece ise lamba derinlik ne olursa olsun (suçüstü yapıldığı an) tüm tekne ve teçhizatına el konmalı. Hepsi Bakanlık envanterine alınır. Gelir kaydedilir. Tek, tek avlandığı için eko sisteme hiçbir zararı olmaz. (Yazdığımız şartlara ve süreye harfiyen uyulursa). Turizm amaçlı tarihi eser belgesel sanayi dalgıcı film fotoğraf çekmek amaçlı bu pozisyonlar özel gözlemci nezaretinde olabilir. Bu konu zıpkınla avcılık dışındadır.

  9) Orkinos, Kılıç,Mersin, Akya :
  Karasularımızda bu dört türle ilgili önlem almanın zamanı da geçmektedir. Hangi mevsim ne kadar yumurta bıraktığını(Orkinos, Kılıç, Akya) kaçının balık olduğunu hiç kimse bilmemektedir. Ama bildiğimiz şey Marmara’da 20 yıldır oksijen bitti Orkinos onun için Marmara’ya girmiyor diyenlere1986-1987 yılları az Karadeniz, Marmara adaları, Silivri- Tekirdağ, Marmara adası Asmalı burnu arası DOPING SOARES ( Orkinosların aşk Üçgenin de) 100Kg – 1 Ton arası en az 30.000 orkinos ihracat muhabbetiyle 5+5= 10 ayda yok edildi. Ufakları bu sayıya dahil değil, bunu niye söylemezler.Gırgırların lambayla 1965 yılında uskumru ve kolyozu hunharca katlettiklerini niye söylemezler. O zamandamı oksijen yoktu. Mayıs 2002 Saros Körfezi bir o kadar ( Orkinos) 2003’de Alanya Kıbrıs arası (Alanya’nın 40 mil açığı) 3.000 Ton, tanesi 100Kg gelse yine gitti 30.000 Orkinos. Bu balığın fabrikası mı var? Saatteki hızı 70 Km (Sene de 10 Kg alan ) bir balık bunun sonu yok. Torik, Kofana niye boğaz da kalmıyor? Çünkü denizlerin çobanları Orkinosları yok ettiler. Yunusları vurdular. Onlar da ya yok oldu ya da diyarı terk etti. Bunlara acil önlem alınırsa bir kısım pelajik (göçmen) balıkları sıkıştırıp önüne katarak geri getirebilirler. Orkinos, Kılıç, Mersin’in 50kg, Akya’nın 5 Kg, altında (boyda olur) avlanması kesinlikle yasaklanmalıdır, olta ve pareketa dahil. Yasak zamanı olta ile dahi yasaklanmalıdır 50 Kg üstü bile olsa, Akya 5 Kg üstü olsa bile 1 Mart – 30 Eylül arası bunları beğenmeyenler bizimle sınır ilişkisi olmayan Uluslararası sularda avlanabilir. Zıpkınla yumurta zamanı su üzerinde kılıç balığı vuranlar (2002 Haziran) Saros’ta olduğu gibi tekne ve tüm teçhizata el koymayı gerektirmeli. Bakanlık envanterine alınıp gelir sağlanmalı. Balıkhane, Balık Lokantaları, Balık Tezgahları, 50Kg altındaki yazılanlar için 2004 yılı için 10 Milyar, 5 Kg altındaki Akya için Kilogramına 100 Milyon ceza uygulanmalıdır. Tüm karasularımızda sürütme avcılığı bilhassa Trol’ü(Manyat, Algarnalar dahil) süresiz (Karasularımızın tümünde Limanlarda bağlı dahi olmayacak) Trol yasaklanmadan (Mersin ve Kalkan Balığının) şansı sıfırdır, bilhassa Karadeniz ve Marmara da.


  5  10) Türkiye Karasularında Serbest olması gereken takımlar:


  SADE AĞLAR (FANYASIZ)


  FANYALI AĞLAR
  1)GIRGIR (Kör ağ yasak 4.Mad. bah) Tekne başına bir ağ
  2)Tekir ağı tekne başına bir adet 17mm
  3)Gümüş ağı tekne başına bir adet, 11,5mm
  4)Barbun ağı tekne başına bir adet 17mm
  5)İstavrit ağı tekne başına bir adet, 17mm
  6)Kefal ağı tekne başına bir adet 32-34mm
  7)Sardalya ağı tekne başına bir adet,13,5-14mm
  8)Pisi ağı tekne başına bir adet,85mm
  9) Tekir ağı tekne başına bir adet, 18mm
  10) Lüfer ağı tekne başına bir adet, 32-34mm Fanyalı voli ağı
  11) Uskumru ağı tekne başına bir adet, 22mm
  12) Lüfer ağı tekne başına bir adet, 30-32-34mm
  13) Palamut ağı tekne başına bir adet, 40-42mm
  14) Torik ağı tekne başına bir adet, 80-85mm
  15) Kalkan ağı tekne başına bir adet, 200mm
  16) Alamana (Voli Ağları) tekne başına bir adet, derinlik 10-12 kulaç,
  harmanı 350 kulaç.

  Bütün denizlerimizde ağlar tekne başına bir adet Karadeniz ve Akdeniz tekne büyüklüğüne göre uzunluk 1000-2000 kulaç.
  Ege denizi, tekne büyüklüğüne göre 500 kulaç- 1000 kulaç Marmara denizi tekne büyüklüğüne göre 260-1000 kulaç buna ilaveten İstakoz ve karides sepetleri Bakanlığa bağlı su ürünleri, Su ürünleri Üniversiteleriyle (diğer ülkelerde ölçü nedir belirlesin) PARAKETA: Buda Türkiye Karasularında kullanılabilir yalnız kalkan 3 Kg Kırlangıç 1 Kg Orfoz 3-4 Kg Lahos 3 Kg Akya 5 Kg Orkinos Kılıç Mersin 50 Kg’ma ulaşmadan yakalanmasına nasıl engel olunabilir(Kg -boyda olur). Bir de tüm ağ Paraketa sepet avcılığı yumurta zamanını kapsamamalı. OLTA ile avcılık (5.c Bah.) Tüm karasularımızda 12 ay serbest olmalıdır.
  TOLERANS : Ağcılık için yumurta zamanı ne olabilir? Kayık başına 200 Kulaç, Paraketada 200 iğne olabilir. Bu kadar tolerans olabilir. Ancak yukarıda yazdığımız fanyalı, fanyasız ağ çeşitlerinin haricinde MARYA ağıda yasaklanmalıdır. (Her çeşit balığın irili ufaklı telef olmasına sebebiyet vermektedir, göründüğü kadar masum değildir.)

  11) Bomba ile Avcılık:
  İpek ağ tabir edilen bu yolla yapılan kanunsuz avcılıkla su üstüne çıkan balıkların ( Kefal, Levrek, Akya, Karagöz, Barbun, Eşkina). Ancak %1- %10 toplanıp diğer büyük kısmı dibe çöktüğü için telafetin avcılık ve ticari boyutları negatif anlamda korkunçtur. Türkiye karasularının tamamında 12 ay süresince yasak olmalıdır. Cezası ne olmalıdır TAVSİYE: (Caydırıcı) Suçüstü yakalanan Güneydoğuda ki askeri birliklere teslim edilir. Mayın 1 yıl temizletilir, bakalım bir daha atar mı? Atarsa sonraki ceza 2 yıl.

  12) Balık Unu Fabrikaları:
  Yurt çapında nerede var ise derhal kapatılmalı hiçbir nimet sonsuz değildir. Bu atık işleme, konserve fabrikası yada diğer deniz ürünleri işleme fabrikasını kapsamaz. Sadece balık unu fabrikaları kapatılmalıdır.
  SEBEBİ:
  Hamsi gibi balıklar küçük boyda yakalanıp telef edilmektedir (Tonlarca). Balığın hem neslinin devamı açısından, hem denizin yemi açısından hem tüketici açısından hem ülke ekonomisi açısından bu bir felakettir. Derhal kapatılmalıdır. Bunu niye kimse görmüyor.

  13) Yakıt (ÖTV’siz yakıt):
  Tüm metinlerde belirttiğimiz kuralların tümü (eksiksiz, tavizsiz) uygulandıktan sonra kuralların tümüne Karasularımızda her ölçü ve yasağa uyan kanun ve tüzüklere saygılı balıkçılarımız devlet tarafından ÖTV’siz yakıtla mükafatlandırılmalıdır. Devlet desteği ile 1970 su ürünleri teşvik yasası denizlerimizi ve avcılığımızı bu hale getirmişken YUKARDAKİ KURALLARIN TÜMÜ UYGULANMADAN verilecek ucuz yakıt ÖLDÜRÜCÜ SON DARBE olacaktır. Çünkü 1010 resmi ruhsatlı takımın olduğu avlanma süresinin 8 ay sürdüğü bir ortamda günde bir moladan (Gün de birden fazla molayı bozuk hava ile ragüle edersek) 242.400 futbol sahası ebadı facianın boyutunu kafamızda canlandırmaya yeterlidir. Bu Ö.T.V’siz yakıt hiçbir önlem alınmadan bizimle sınır ilişkisi olmayan Uluslararası sulara gideceklerse ne ala. Yoksa aksi facia olur. Taş üstünde taş kalmaz.

  14) Gırgır Ağları Hangi Balıkları Tutmalı:
  Lüfer, Kofana, Palamut, Torik, Uskumru, Kolyoz, İstavrit, Kefal, Sardalya, Hamsi, Orkinos tutmalıdır.
  Gırgırların tutmaması gerekenler,
  14.a)Defne yaprağı, Çinakop, Sarıkanat, Palamut vonozu (Kestane, çingene), Uskumru Vonozu, Kolyoz Vonozu(Koloridye), kör gözlü ağlarla da Hamsi, Çaça, Sardalya, Gümüş, Kıraça, Kancur bunlar için tedbir alınmalıdır. Balığın tohumunu kuruturlar sonra da deniz kirlidir diyorlar.
  14.b) Alyanak(8-10Kg’lık Çipura), Fangri ( 10-15 Kg’lık Mercan), Minakop (10-15 Kg.lık), Levrek (5-10 Kg’lık), Sinarit ( 1-20 Kg.lık), Trança, Karagöz, Akya türü balıkların Gırgırlar tarafından 500’lü 2.000’li sürüler halinde tutulması üremesi ve gelişimi zor olan ekonomik değeri çok yüksek olan (yatakları bozulan) topluca tutulması TÜR KAYBINA SEBEBİYET VERDİĞİNDEN çok sıkı, katı tavizsiz acil önlem alınıp derhal yasaklanmalıdır.
  Gırgırların yazdığımız (14a-b de.kileri ) tutmasından men etmek gerekir.
  6

  BİR DİĞER SEBEBİ:
  Bilhassa 14.b şıkkındaki türler ekseriya taşlık ve kayalık alanlarda barınmakta o türleri yakalamak isterken de bütün bu alanların ağlarla çevirip tümünü birden yok edip ağların bir kısmını da dipte bütün kovukları kapatacak şekilde dipte bırakmaktadırlar. Bu durum da tek tük balık kalsa dahi yuvalarına girip çıkmaları mümkün değildir. Ya tümden yok olmuşlardır (tür kaybı) kalanda diyarı terk etmiştir. Sonra da denizler kirli,tamam da bu katliamlar ne olacak?

  15) Balıkhane:
  Her yerde gördüğümüz çarşı ve pazar da satılan deniz ürünleri Defne yaprağı, İri istavrit büyüklüğünde kasa,kasa leğen,leğen (Palamut Vonozu 3 Ekim 2003’den sonra) Kıraça, Kancur, Mezgit, Mırmır (Kibrit kutusu büyüklüğünde), Tekir (Kibrit çöpü büyüklüğünde), İzmarit büyüklüğünde Minekop, kol saatinin kapağı kadar Mercanlar, 10-15 cm ‘lik kırlangıç balıkları, 0,5-1 Kg.lık Kalkan balıkları bu balıklar balıkhanede denetimden, kontrolden, geçmiyor mu? Geçmediği aşikar. Bunun kontrolünü kim sağlayacak, nasıl yapacak. Çarşı, Semt pazarları, Balıkhane, Su Ürünleri Kooperatifleri, Marketlerde, mevsimine göre yasak tür ve ölçü ile ilgili her tür, boy ve ağırlık cezası şu kadar TL’dir. Gerekli tüm yerlere önceden tam teferruatlı listeler verilmelidir.(Balık lokantaları, Turistik tesisler dahil) Uymayan da sonucuna katlanmalıdır. Balıkhanelerin hijyen konusu gelişmiş ülkelerdeki balıkhaneler laboratuar gibi ya bizdekiler nasıl?

  16) Kirlilikle ilgili gözlem ve öncelikler:
  16.a) Gırgırların lamba ile adaları 1965 yılında Uskumru ve Kolyozu yok etmeleri (Bazı türler ile birlikte) deniz anası stoğunu patlattı (Kişisel gözlemler).
  16.b) Haydarpaşa 2. mendirekten sonraki uzatılan kısım tüm sahilden adalara körfeze doğru %80’ne yakın su devir daim sirkülasyonunu kesti, akıntı (Yassı ve Sivri Ada meğilli akmakta)
  16.c) 1984 Kasım ortası Kumkapı 1. Boğaz Köprüsü arasında 3 günde (1,5 Milyon Lüfer, Kofana 15 Bin Çift Torik) yok edildi. Bunun üstüne 1986 dan 5 ay 1987 den 5 ay 30.000 Orkinos yok edildi. (Yeşilköy’den Leandros Adalarına kadar olan saha dahil). 2002 Eylülünde Yassıada, Sivriada, da Torik görüldü. Gırgırlar yine yok etti. Balık nasıl yatak yapsın. Orkinoslar Kofana Toriğin, önünü kesip Boğazda kalmalarını sağlıyorlardı. Şimdi hiç birini bırakmadıkları gibi yasak olduğu halde lodos havada sular kırılınca(Akıntı) yine Boğazı çevirip hayvanlara hayat hakkı tanımıyorlar. 27 Aralık 2003 Kumkapı’nın 600-700m denizinde (Kanal meyilli) suların kırık olduğu gece (Lodos) 5.000 kasa Palamut bir gecede yok edildi. Balık ince olduğu için (Her kasa da en az 20’şer tane olsa) çünkü ince balıklardı. Milletin oltayla tuttuğu yüz bin Palamut bir gecede gitti. Esnaf yine açlığa mahkûm.
  16.d)Sahilin toprak dolgusu milyonlarca yılda oluşan kümes tabir ettiğimiz taşlık ve kayalıkları balıklar açısından yuva oluşturma yerleri hepsi toprak altında kaldı. Marul tabir ettiğimiz ( Yosunlar), sahile vurup kuruyup yok olurdu. Şimdi dik ve kayalık set çekilince bu dipte kalıyor.
  16.e) Sahillere akan dereler yağmurlarla taşıp denize her türlü katı atıkları getirince bir de arkasına lodos esince bütün pislik denizin üzerinde yüzmekte. Bilhassa naylon poşetlerden pervanenize sarmadan geçmeniz mucize bu yüzden kışın denize girmek zorunda kalan birçok arkadaşımız olmuştur. Bütün dereler yerleşim birimlerinin dışına (uzağına) kadar üzeri kapatılmalıdır.
  16.f) Naylon poşet, 5 yıl süre uzun 2-2,5 yıl süre verip Türkiye çapında naylon poşet işine derhal son verip (Bozcaada’da yasaklandığı gibi) yerine alternatif file, kesekağıdı, karton, kumaş benzeri doğaya zarar vermeyip kısa sürede kaybolacak türden yapılmalı en tehlikelisi büyük naylon çöp torbaları ve naylon( patates, soğan çuvalları) fırtınalı havada mazaallah ocak söndürür. Tayvan kadar olamayacak mıyız? Tayvan araştırma yaptırıyor bir yılda ne kadar naylon poşet kullanılıyor 16 Milyon adet, (%50’si denizde) anın da yasaklıyor. Türkiye’de yılda kaç adet kullanılıyor, % kaçı denize gidiyor?( %70’i kesinde!!!).
  Çevre açısından çevre bakanlığı derhal buna bakmayacaksa neye bakacak.
  16.g) Depozito, bazı çağdaş ülkelerde olduğu gibi depozito işi derhal (bizde daha geniş kapsamlı ve katı, AB’ye gireceğiz ya) her türlü pet şişe, her türlü teneke kutulu içecek, her türlü cam, her türlü plastikten yapılmış şampuandan deterjana veya doğaya zararlı olacak tüm ambalaj kapları ( geri dönüşümü ekonomiye katkı yapacak doğaya atılmasını önleyecek, hatırı sayılır oranda DEPOZİTO) uygulanmasına derhal başlanmalı. Çünkü bizim milletin %80’ni eline ne geçerse denize atmakta yedi tane kıyı şeridi olduğuna göre nüfus’ta 70 Milyon, nüfus yoğunluğu da sahillerde yoğunlaştığına göre işin aciliyeti ortaya çıkar hem doğa temiz kalır hem geri dönüşümü ekonomiye katkısı olur.

  17) Arıtmalar:
  Adalar da (Kınalı, Burgaz gibi) dağınık yüzeyden akan kanalizasyonlar hiçbir arıtmaya tabii olmadan kıyıdan belli bir açıklığa dibe verildi. Nasıl olsa göz görmüyor gibisinden balıkların esas yaşam alanı olan 20-50 metre derinlikteki etkisi facia olur. Bu işin ekonomik boyutuna bir şey diyemeyiz. Bize göre adaların tüm kanalizasyonu bir yerde birleşip kıyıya en yakın noktadan (Anadolu yakası sahil şeridinde) toplanmalı, Diğer kolektörlere bağlanmalı.
  ANCAK: İstanbul Boğazı’nın dip akıntısına (57 m derinliğe) verilen dip akıntısı Karadeniz’e götürür diye düşünülen (sadece katı atık tutulan) arıtılmadan verilmesi bütün balıklarımızın yatak ve geçiş yaptığı İstanbul Boğazının kışı bu derinliklerde geçirmek isteyen balıklar açısından şelale gibi toplu halde gelen pis su denizdeki canlılar için tam bir FACİA’dır. Teknolojik, parasal, boyutuna bir şey diyemeyiz ama doğru olduğunu düşündüğümüz kıyıdaki tüm
  7

  fabrikalar dahil tüm atık sular (BAHÇE SULAYABİLECEK HALE GELDİKTEN SONRA) Karadeniz’in İstanbul Boğazına en yakın derinliği 2.000m olan yere verilmelidir. (2.000m derinliğin hiç değilse 500-1000 m daha ilerisine doğalgaz borusunun geçtiği gibi arıtmalar Marmara’da dibe verilmemelidir.TV’de Marmara’daki fay hattı görüntüleri verilirken 1300m derinlikte fay kırığının yanında kameraya yansıyan balıkları gördüğümüze göre demek ki o derinlikte bile oksijen var). Bu iş ancak o zaman bir kerede tam anlamıyla hallolmuş olur. Denizlerimiz hiç değilse 50-60 yıl öncesine ancak o zaman dönebilir. Bu konuda ki tartışmalar o zaman biter. Tüm şıklar eksiksiz yapılabilirse balık bolluğunu hayal bile edemezsiniz.

  18) Sintine Suları:
  Sekiz metreden büyük denizde seyir kabiliyeti olan her türlü vasıtanın sintine sularını alacak belli noktalar da tesisler mutlaka olmalı her türlü yakıt tankerleri, transit gemiler, şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, her türlü vasıta liman içleri dahil önüne gelen her yerde sintine sularını rahatça basmakta. Diyelim ki açıkta bastı değişik yönden esen rüzgârlarla her yere dağılacak farzet ki kıyıdan açıkta bastı o bizim denizimiz değil mi? Mutlaka sintine sularını alacak istasyonlar olmalı. Sorun ancak böyle çözülür. Ayrıca balıkçı kooperatiflerine duyuru yapılarak, ihbar edene % ? şu kadar TL ödül gibi cüzi hani teşvik etmek gibi. (Bilinçsiz halkın gözünü açmak maksadıyla). Sekiz metreden küçük tekneler içinde balıkçı kooperatifleri kendi içinde denize anormal yağ, mazot, boya, aşırı kirlilik yaratan olursa ihbar mekanizması (cüzi ödül) konursa temizliği teşvik için ispiyon korkusundan hiç kimse kirletemez ya da tedbirini alır. Milletim eline ne geçerse denize atamaz.

  19) TV Kanalı:
  Günümüz de medya birinci güç olduğuna göre balıkçılık ve çevre ile ilgili mutlaka ayrı bir TV kanalı lazım. Bu halkın a dan z’ye eğitilmesi lazım.

  20) GEMİ SAĞLIK KARNESİ
  Hortumun noter tasdikli deniz versiyonu 1925-1946 yıllarında Osmanlıca yazılmış savaş yıllarında deniz aşırı ülkelerden salgın hastalık gelmemesi için o yıllarda uygulanan bir madde. Bunu önceki koalisyon hükümeti 2001 yılında resmi gazetede niye okumadın ver 302 Milyon. Her yıl vize bas kaşe ver 46 Milyon. Hem de 0-250 groston olan her tekneyi gemi ilan ederek. Esnaf hanımını çocuğunu arkadaşını gördü denize çıktı. 40Mt dipte istavrit grip mi olacak. 302 Milyonu alıp kaşeyi basınca hastalık geçiyor mu? Hiç değilse 8 metre ve daha altı balıkçı kayıklarına bu haksız alınan paranın iadesini istiyoruz.

  SONUÇ:
  Tüm bu değerlendirmeleri bu güne kadar gelmiş geçmiş siyasiler ya da denizin tapusunu almış GIRGIRLAR yazmalıydı. Bunların bizim yazmamız utanç verici bir durum ülke açısından. Meşhur medyamız nerede tık yok. Bütün denizlerimizin ve içindeki su ürünlerimizin 100 binlerce esnafın televole’ler kadar değeri yok. Neden biz yazdık. Çünkü denizde ne olup bittiğini en iyi kıyı balıkçıları (Olta balıkçıları) bilir.
  Gece gündüz çok anormal hava dışında suyun her karışını oltasıyla tarar gerektiği yer de besler adeta balıkla konuşur, dediğimiz gibi denizlerimiz kurtarıcı bekliyor. Bir BABATORİK bekler.
  Karasularımızdaki öncelik ne olmalı önce pırıl pırıl temiz olmalı, denizlerin deniz oluşunu sağlayan nedir? Elbetteki içindeki su ürünleri en önemlisi, bu iki önceliğin gözümüz gibi korunması öncelik alması (Oksijen ve su gibi). Temiz olmaz ise ne olur? Fosseptik deposu Sahil Güvenlik neyi koruyacak pırıl pırıl, deniz hiç balık bırakmadılar. Balık yok neye yarar yüzme havuzu. İşte üstteki iki sav denizden ekmek yiyenlerin tümünün savlarından daha önemli. Bu iki şık sağlıklı olarak korunursa tüm ekmek yiyenlerin sağlığı ve verimliliği ülke ekonomisi tüketici ve gelecek nesillere katkı ancak o zaman muvaffak olur. Tüm şıklar ülkemize hayırlı olsun. Marmara Denizi bir AB ülkesinde olsa tümünü olta dışında ava kapatıp koruma altına alırdı. Dünyanın en büyük balık üretme çiftliğini bir kuruş harcamadan gerçekleştirirdi.
  Yukarıda maddeler halinde sunduğumuz kuralların uygulanmasında caydırıcılık ve yaptırım gücünün kullanılmasında yetki Sahil Güvenlik Komutanlığında olmalıdır. Bu maddelere veya ilave edileceklere uymak sadece bugün için değil gelecek nesillerinde açlık çekmemesi, denizi ve denizciliği severek meslek kabul edip, geçimlerini sağlamaları açısından çok önemli ve zaruridir. Tarım ürünleri olarak kendi yurttaşlarını besleyebilen dünya üzerindeki beş ülkeden biri iken son on beş yılda ülkemizin getirildiği yer ortadadır. Aynı oyunun denizlerimiz, onların verdiği mahsuller ve bunlardan faydalanan bizler için tekrar sahneye konmasına ellerimiz bağlı daha ne kadar seyirci kalacağımızı vicdanlarımıza sorma vaktimiz gelmiştir.
  Bir iç deniz olan Marmara Denizimiz açısından en önemlisi olduğuna inandığımız 7. maddeyi görüşlerinize açacak olursak; İstanbul Boğazı Karadeniz girişi, (İstanbul Boğazın tamamı, tüm koyları dahil), Yeşilköy Feneri’ne kadar Adalar ( Adaların tümü içeride kalmak kaydı ile) Darıca Yelkenkaya’ya kadar olan saha her türlü mekanik güç ile avcılığa yasak olmalı OLTA DIŞINDA tüm ava kapatılıp bir nevi milli park
  8

  benzeri gibi .Bilhassa adalar ve İstanbul boğazı taş balıkları bir kısım pelajik balıkların da (Çinekop, Lüfer, Palamut, Torik, Uskumru, Kolyoz, İstavrit gibi) bir kısmının yumurtlama, yataklanma, yemlenme ve göç yolları açısından stratejik ve ekolojik bir öneme haizdir bu çevrenin en önemli sorunu Trol ve Gırgırdır. Bu konuların hayata geçirilmesi ile birlikte şu anda tümü Gırgır ve marya ağları ile kaplanmış olan taşlara dalgıç indirilerek bu bölgeler temizlenmeli, buna ilave olarak bir çok denizcilik ülkesinde yapıldığı gibi yapay resifler yapılarak( hurda belediye otobüsleri olabilir) bu bölgelere bırakılmalı böylece balıkların yeniden yataklanmaları sağlanmalıdır.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 6. #6
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  Tüm yazılanlar doğru doğruda bunları uygulamak ve uygulatmak için sadece adam olmak gerek.

 7. #7
  _Amatör_ Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3.298
  Tecrübe Puanı
  368

  Standart

  Alıntı TUNCAY ŞEKER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tüm yazılanlar doğru doğruda bunları uygulamak ve uygulatmak için sadece adam olmak gerek.
  Adam yokmuş yani.....

 8. #8
  Balıkçı Ozen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  teşekkürler burhan reis seni destekliyor ve taktir ediyorum

 9. #9
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart

  Sürdürülebilirlik, insana dayalı sosyo-ekolojik ve dogaya dayalı ekolojik sistemlerin saglıklı ve kârlı bir sekilde kalması anlamına gelir. Bu sekilde elde edilecek faydalar da nesilden nesile aktarılabilir.
  Bu ifade kaynak mevcudiyeti ve çevresel hizmetlerin devamının saglanması ve dogal ortamın tasıma kapasitesinin içerisinde kalınması için gelisme aktivitelerinin çevreye uyum saglamasını da kapsar. Bu nedenle sürdürülebilir yönetim; ekosistem ölçülerini, sosyo-ekonomik gözlemleri ve entegre yaklasımları dikkate almalıdır. Sürdürülebilirlik görüsleri öncelikle çevre bozulmasının etkileri gözle görülür sekilde artmaya baslayınca destek görmüstür. Sürdürülebilir ekonomiler yaratmak için yeni bir gelisme yaklasımına ihtiyaç duyan gelismekte olan ülkelerde; yoksulluk, nüfus baskısı, esit olmayan kaynak paylasımı ve ticaretin çevresel bozulmanın temel nedenleri oldugu saptanmıstır. Sürdürülebilir gelisme aynı zamanda görüldü koruma ve ekonomik büyüme, teknoloji ve bilgi transferi, enerji, gıda temini, güvenlik, tasıma ve kirlilik kontrolünün entegre etkilerini aydınlatan kapsamla tamamen gelismis ülkelerle ilgili olarak görülmüstür
  Balıkçılık kaynakları bitmez tükenmez kaynaklar degillerdir ve yogun baskı altında çökmüslerdir. Bu nedenle balıkçılık kaynaklarının yönetiminde ekosistem yaklasımlı sürdürülebilir balıkçılık ilkelerini uygulamak gerekir.

  Balıkçılıgın sürdürülebilir gelismesi için;
  • Ortak kaynaklara katılımı daha sıkı kontrol etmek,
  • Daha güçlü kurumsal ve kanuni yapı olusturmak,
  • Bütün paydasların balıkçılık yönetim islemine daha büyük oranda katılımını saglamak,
  • Balıkçılık ve balıkçılık ortamı hakkında bilgi toplanması ve paylasımında ilerleme kaydetmek,
  • Balıkçılıgın sosyo-ekonomik özelliklerini daha iyi anlamak,
  • Uygulama ve kontrolü sürdürmek için izlemeyi daha güçlü sistemlerle yapmak,
  • Dogal kaynak ve ekosistem dinamiginde belirsizlik ve degiskenlikle ilgili tedbirler almak ve
  • Dogal kaynakların sorumlu kullanımı için topluluk taahhüdünü güçlendirmek
  gerekir

  1- Bireysel stoklardan ziyade bütün deniz ekosistemini yönetmek,
  2- Balıkçılık yönetimine tehlikeyi önleyici tedbir yaklasımını adapte etmek,
  3- Bütün paydasların balıkçılık yönetiminde söz sahibi olmalarını saglamak,
  4- Filo kapasitesinin azaltılması ve stok dalgalanmalarına göre plânlanması,
  5- Çevrenin ve tür çesitliliginin korunması,
  6- Kritik habitatlarının korunması,
  7- Örnek deniz habitatlarını koruyabilmek için yeni av alanları yaratmak,
  8- Ticari avcılıkta hedef dısı ve ıskarta av miktarını azaltmayı yönetmek,
  9- Balıkçılıgın sürdürülebilir standartlarda yürütülmesini saglamak ve
  10- Balıkçılıgın izlenmesi, takibi ve veri toplanmasına yönelik yatırımlar yapmak
  gerekir. Bunlar, temel sürdürülebilir avcılık prensipleridir

  Yukarıdaki prensipler ısıgında Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı ’nın bütün paydasların katılımıyla Türkiye’deki avcılık sektörü için ulusal bazda ekosisteme dayalı balıkçılık stratejisi plânı hazırlamalı ve belirli bir sürede hayata geçirilmelidir.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 10. #10
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı trololog Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Birinci kural; pozitif ayrımcılık dışında doğal sürece müdahale etmemektir.

  Doğal süreç şudur: Balık artar, balıkçı artar... balık azalır, balıkçı azalır...

  Kredi ve teşviklerle balıkçının iflasının önüne geçilmemelidir.

  Pozitif ayrımcılık: Mesela, lüferin ilk üreme boyu 24 cm ise, 30 cm boy yasağı koy, balık daha fazla korunsun.
  Doğada var olan doğal seleksiyon,yani güçlü olanın seçilmesi olayını balıkçılığa uygulamaya gerek yok zira zaten şu an o süreç işliyor.İşleri sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve devamını getirmek olanlar hiç bir şey yapmıyorsa,kuralsızlık hüküm sürüyorsa,parası olan lobiler yaratıp siyasiler üzerindeki nüfuzlarını kullanıp kendi durumlarını idame ettiriyorsa,neticesinde her yıl avlanan değil endüstriyelleşmiş balıkçı para kazanıyorsa bunun bakkal markete karşı olayından farkı yok demektir.İşin ilginci şu an karada market,süpermarkette kalmadı,alışveriş marketleri ve mall zinciri onuda yıkacak.Kıssadan hisse şimdilik kendini kurtardığını sananlar yarın komple yok olacak sadece en büyükler yani moll ve bakkallar kalacak.Kıyı balıkçısı zaten mevziide gerisini ortada kalanlar düşünsün.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Avrupa Birliği Balıkçılık Politikası Ve Türkiye'nin Uyumu
  By TİRYAKİ52 in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.08.11, 15:44
 2. Cevap: 8
  Son Mesaj: 31.05.11, 11:58
 3. Türkiye’de Balıkçılık İstatistiklerinin İyileştirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum Süreci
  By Burhan Reis in forum Balıkçılık Hakkında Genel Bilgiler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 21.02.11, 02:48
 4. Eksik tellefon ve emailleri tamamlar mısınız?
  By kenane in forum Balıkçı Barınaklarımız & Balıkçı Koop'lar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 19.09.10, 01:29
 5. Denizcilik bakanlığı için kampanya başlatalım...
  By sondakika1 in forum Balıkçı Kahvesi
  Cevap: 47
  Son Mesaj: 14.04.10, 06:01

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM