Eklenti 7965

SÜDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İSTİYORSAK


Dünya nüfusunun beslenmesinde giderek yetersiz hale gelen tarım ürünlerinin dışında gıda kaynakları arayan araştırmacılar en güvenilir kaynağın su ürünleri olduğunu vurgulamaktadırlar.Genel olarak bütün su ürünleri besin değeri yüksek gıdalardır.

Balıkçılık gerek şimdiki ve gerekse gelecek nesiller için önemli bir hayat kaynağıdır. Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Sirküler hedeflenen amaçlar şunlardır:

İdeal ve kararlı avlanma usül ve esaslarını belirlemek, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak sürekli yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını koruyarak devamlılığını sağlamak, üretimi ve su ürünleri ihracatını artırmak, su ürünleri sektörü içinde yer alanların, balıkçıların kalkınmasını sağlamak, toplumun gıda ihtiyacını karşılamaktır.

Sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar bitmez tükenmez değildir. Bir yerde onlarda tükenme durumundadırlar. Dolayısıyla avcılık yapılırken muhakkak surette bunlarında sınırlı olduğu ve belli bir noktadan sonra tükenecekleri bilinmelidir.

Bir stoktan avlanılan balık sayısı,o stokun yıllık doğal artış oranını geçmemelidir. Bu şekilde yapılan avcılığa stokun tüketilmeden kullanımı denir.
Balık stoklarının üremeyle çoğalmalarına engel olan tüm avcılık faaliyetleri zararlı avcılık kapsamına girer.

Aşırı avcılık sonucunda; Balıklara üreme şansı tanınmadığından stoklar sürekli azalmıştır. Cinsi olgunluğa gelmemiş küçük balıklar avlanmıştır. Balık boylarında küçülmeler, avlanma periyotlarında kısalmalar olmuştur. Denizdeki canlılar arasındaki denge bozulmuştur.

SU ÜRÜNLERİNDE BOY VE ZAMAN YASAKLARINA NEDEN GEREK DUYULMUŞTUR

Karlı bir balıkçılıkta bir balığın avlanabilmesi için,en azından ömründe bir kez döl vermiş olması yani yumurta veya sperm bırakmış olması gereklidir. Bir su kaynağında yaşayan tüm türlerin ilk yumurtayı bıraktıkları yaş, ağırlık ve boy tespit edilmiştir. Pratik olması bakımından bu hususta daha çok boy kullanılmaktadır. Ayrıca her balık türü yılın tüm aylarında avlanamazlar.
Belirli zamanlarda bunlar için belirli süreler avlanma yasakları getirilmiştir. Bu zaman süresi balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Her balığın bir yumurtlama zamanı vardır. Genel olarak Nisan-Eylül arasında avcılık yasaklanmaktadır.Bu zaman aralığı balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Amaç; balıklara üreme, çoğalma şansı tanınmasıdır.


Balıkçılığımızın kalkınabilmesi için özellikle düzenli,dengeli bir avcılığın yapılması gereklidir. Stok dengesi ancak böyle sağlanabilir. Aşırı,kaçak ve mevsimsiz avcılıktan vazgeçilmesi şarttır. İdeal avcılıkta stok sabit kalmalı ve zarar görmemelidir. Stoktan dengeli avcılık yapılarak tabii ölümün sıfır olması sağlanmalıdır. Stoktan sadece üreme ve büyüme yoluyla gelenler avlanmalıdır.
Eğer gelecek nesilleri düşünüyorsanız; yukarıdaki şartları sağlamak ve uygulamak durumundasınız. Günlük değil geleceği düşünerek hareket etmelisiniz. Amaç sadece günü kurtarmak olmamalıdır. Av yasaklarını etkin biçimde kontrol altına almada üzerinize düşen görevi yapmalısınız. Balıkçı olarak size düşen görev sadece denizde ne varsa avlamak değildir. Aynı zamanda geçiminizi sağladığınız bu kaynağı korumak olmalıdır.

Unutmayınız; ideal avcılık dengeli avcılıktır.Aşırı ve kuralsız avcılık geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usül ve esaslarına uyunuz. Bunu başaracak, gerçekleştirecek bilinci mutlaka kazanmalıyız.


SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA AVLANMA VASITALARINA NEDEN YASAKLAR GETİRİLMİŞTİR

Balıkçılık yönetiminde esas amaç;balıkçılık kaynaklarının tahrip edilmeden, verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bakanlığımızca denizlerde ve iç sularda ticari ve sportif amaçlı su ürünleri avcılığına bazı sınırlamalar ve yasaklamalar getirilmektedir. Böylece avcılık bir disiplin altına alınarak balık ve diğer su ürünleri korunmaktadır.

Balıkçılıkta her av malzemesi her yerde kullanılamaz.Bunlar içinde zaman,yer,ağ gözü açıklığı,kullanma derinliği ve tür kısıtlamaları getirilmiştir.Her balık türü için ayrı ayrı ağ gözü büyüklükleri tespit edilmiştir.1. MANYAT : .
Manyatlar,kurşun yaka ağırlığı,yüzdürücüleri su altına çekebilecek ağırlıkta hazırlandığından derin sulara bırakıldığında dip trolü görevi yapabilme özelliğine sahiptir.Normal boyutlarda bir sürütme ağı denize uzatılıp kıyı istikametinde çekildiğinde 40 dekar düzeyinde bir alan taraması yapar.Yapılan araştırmalarda ; kıyı sürütme ağları ile yapılan avcılık sonunda yakalanan yavru balıkların av kompozisyonu içindeki oranı % 5-35 arasında değişmektedir.Bu oranın oldukça yüksek olması ülke balıkçılığımızın geleceği açısından önemlidir.Bu tespitte manyatın yasaklanan dönemde kullanılmasının ortaya çıkardığı mahsurları göstermektedir.

2. ALGARNA : Tekneye alınan sürütme ağlarından olan algarna; deniz zeminini kazıyarak canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana kadar haznesi içinde depolanmasını sağlar.İlimizde deniz salyangozu avcılığında kullanılan algarnanın;1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında deniz salyangozu avcılığında
kullanılması yasaktır.Bu zamanın dışında ise ancak Sirküler’de belirtilen şartları taşımak ve izin almak suretiyle avcılıkta kullanılmasına müsaade edilir.
Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı yapacak olanların da İl Müdürlüğümüzden izin belgesi alması gerekmektedir.Yapılan araştırmalarda algarnaların; balıkçıların ağlarına zarar verdiği, balıkların bulunduğu ortamı terk etmelerine sebep olduğu, denizdeki diğer dip canlıları ve yavru balıkları da avlayarak ileride telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden olduğu,tür seçiciliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. TROL :

Dip trol ağları yasakyer ve zamanlarda denizde bulundurulamaz. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz.Yasak yerlerden geçen gemilerin güvertesinde kuru toplanmış durumda ve mühürlü nakledilebilir.
Dip trol ağları deniz zeminine temas ederek sürütülür ve dip balıklarının avcılığında kullanılır. Trol, kullanıldığı sahadaki tüm canlı materyali toplar ve kontrolsüz kullanıldığında faydasından çok zararı olmaktadır. Tür seçiciliği yoktur. Trol ağları kurala uygun çekilmediğinden, torba kısımdaki materyal ağ gözlerine blok etkisi yaparak tıkanmalara neden olur. Bu da çok küçük balıkların dahi ağda kalmasına sebep olmaktadır.

4. ÇEVİRME AĞLARI : Bütün karasularımızda 15 Nisan -1 Eylül tarihleri arasında mekanik güç kullanan veya kullanmayan çevirme ağları (Gırgır v.b.) ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda mekanik güç kullanılan gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m),mekanik güç kullanılmayan gırgır ağları ile 6 kulaç (11m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak; 12 kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen ve mekanik güç kullanmayan ağlarla avcılık dönem boyu serbesttir.

AVLANMA ARAÇLARINI BELİRLİ ZAMANLARDA YASAKLAMANIN NEDENLERİ ŞUNLARDIR

Manyat, algarna, çevirme ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılmasının yasaklandığı 15 Nisan-1 Eylül arası önemli balık türlerinin yumurta bırakma zamanlarıdır. Bu zaman aralığında barbunya, istavrit, hamsi, kalkan, kefal , palamut ,tekir, minekop-kötek, mersin, tirsi, izmarit gibi balıklar üremek, çoğalmak amacıyla yumurta ve sperm bırakmaktadırlar. Özellikle mezgit, mersin balığı, deniz alası, kalkan gibi balıklar yumurtalarını ortalama 1-20 metre derinliğe bıraktıklarından mekanik güç kullanılan ve kullanılmayan gırgır ağlarına yukarıda belirtilen zamanlarda derinlik sınırlaması getirilmiştir.

Görüldüğü üzere yasaklama getirilen dönem su ürünlerinin üreme zamanlarıdır. Eğer bu zamanlarda bunlara üreme şansı verilmez ve avlanırsa denizlerde stoklar sürekli azalacak ve günün birinde bitecektir.Esas olan stoku sabit tutarak üreme ve büyüme yoluyla stoğa dahil olanları zamanında avlamaktır.

Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde atık vaziyette her türlü av malzemeleri, teçhizat, Alet ,edavat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır.

Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Ayrıca bomba, dinamit, torpil, kapsül, öldürücü ve uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ile avcılık ve sulara zararlı ve zehirli atıklar dökülmesi yasaktır.


Eklenti 7967

Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan kişileri en yakın Tarım il ve İlçe
Müdürlüğü, Emniyet (155),Jandarma (156), Sahil Güvenlik (158) teşkilatına
bildiriniz. Geleceğimiz olan su ürünleri zenginliğimizi hep birlikte koruyalım.
Lütfen ”Bana ne”cilikten vazgeçelim. Ağınızdan ve soframızdan balık eksik
olmasın. Her şey gönlünüzce olsun ağlarınız balık dolsun.Viya böyle.
KAYNAK