Aslında başından beri yaşanılan şeyler hep sistem hatası............
Ülkemizde kaynak planlamasının etkin olmayışı şu son yazılan hadiselerin ortaya çıkmasına gebe kalmaktadır.

Ancak her ne olursa olsun bu çağın bize öğrettiği temel bir prensip var.
Sürdürülebilirlik
Bu çağ oldukça zor ve acı sonuçları olacak bir çağdır. Bunu felaket tellallığı yapmak adına söylemiyorum.

Sürdürülebilirlik her yerde karşımıza çıkacak bir tanım olacak
Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Balıkçılık
Sürdürülebilir Çevre
Sürdürülebilir İstihdam
Sürdürülebilir Nüfus
Sürdürülebilir Yaşam

Peki niye hep böyle sürdürülebilirlik geldi karşımıza
Çünkü dünya üzerinde bulunan insanlar, kendi çevrelerindeki yaşam limitlerini tüketiyorlar.

İnsan nüfusunun son yüzyılda hızlı artması,
bu artan nüfusa daha ucuz ve ekonomik üretim modellerini yapmaya yöneltti. Bu üretim modellerini yapmak içinde tek şey lazımdı
Büyük olmak,

Bunun sonucunda ufak oluşumlar yaşamlarını idame ettirebilmeleri için birleşme ve büyüme yoluna gittiler. Değişime ayak uyduramayanlar silindi gitti.

Büyüyen nüfus yapısına uzunca bir süre olumlu karşılık veren bu üretim modelleri yıllar geçtikçe doğal kaynakların tükenmesine neden oldu. Özellikle sanayi de son yıllarda yaşanan kriz bir anda oluşmadı

Dünya üzerindeki sermaye, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için üretim maliyetlerini daha da düşürmesi gerekiyordu. Nüfusun fazla olduğu ülkelerde yaşayan insanlar çok çok ucuza hayatta kalabilmek için çalışıyorlardı.(aylık 30$) Burada özellikle dikkati çeken ülke Çin’di. Daha sonra Son 20 25 yıl önce dünya ülkeleri üretim proseslerinin çoğunluğunu Çin’e kaydırmasıyla bütün dünyadaki üretim prosesleri fabrikalar anormal azaldı.
Bunun sonucu tüm dünyada işsizlik……….

Bu süreç gelip geçici bir süreç olmayacak,
Dünya toplumları üzerindeki büyük nüfusları doyurabilmek için ucuz olan deniz ürünlerine yönelecek. Bunun sonucunda deniz ürünleri daha da önem kazanacak,
Ancak temiz denizleri ve düzgün avcılık planı olanlar bu durumda daha az etkilenecekler.

Aslında bugün gelmiş olduğumuz noktada bu sistem küçük olan her şeyi silip süpürüyor. Birleşmek, büyümek, teknik ve uyum; gelişmede altın değerinde kavramlar
Ancak sürdürülebilirlik insanların yaşamlarında dillerinden düşüremeyeceği bir kavram olarak kalacak.