Kıyıdan avlanılan bazı durumlarda takımınızı mümkün oldukça uzağa atmanız gerekebilir gerek avlandığınız balığın bulunduğu bölgenin kıyıdan uzaklığı gerekse kıyıya yakın bölgenin elverişsiz zemini veya ülkemizde boğazdaki gibi akıntının fazla olduğu ve dibe inebilmek için ağır kurşun kullanmanızı gerektiren ortamlarda.. Surf kamışlar uzun atım için özel olarak üretilmiş, oldukça dayanıklı, sürtünmenin azalması için halka sayısı düşük tutulmuş, 350 cm ile 500 cm arasında, az parçalı, uzun sap ve yüksek atar karakteristiklerini taşımaktadır. Karbondan, karışık karbondan ve fiberden üretilmiş çeşitleri bulunuyor. Bir diğer ayırıcı özelliği de ilk halka ile makine yatağının arasındaki mesafenin fazla olması. Ayrıca bazı modellerde halkaların normal kamışlara oranla ekstra sargı desteği ile sağlamlaştırılmış olduğu görülmektedir.

Söz konusu uzun atım olunca kavramanın maksimum olması için sap kısmının uzun olması da atışı kolaylaştırmaktadır. Uzun sapın handikabı ise kapalı halinin de uzun olması ve taşıma zorluğudur.

Uzun atım için yalızca surf kamış yeterli olmayacaktır. Misinanın kafadan daha rahat ayrılmasını sağlayacak özel surf makinede vazgeçilmez bir eleman olacaktır.

Atış mesafesinin uzunluğunu, kamışın sahip olduğu özelliklerin yanı sıra kullanılan makinanın da bir takım özellikler taşımasını gerektirmektedir. Misinanızın makineden ayrılırken ve ayrıldıktan sonra, hızını kesecek olan sürtünmenin minimum olması atış performansınızı artırır.